Aktualności

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
Od 01.01.2019 r. operatorzy marketu elektronicznego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT innych przedsiębiorców, jeżeli na udostępnionym marketplace legalnie powstał podatek VAT. Posiadając zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy internetowego wydane przez właściwy urząd skarbowy, market internetowy może uniknąć tej odpowiedzialności. W związku z roczną ustawą podatkową 2020,...
Read More →

Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
W dniu 11 listopada 2020 r. Federalny Sąd Skarbowy potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawie wzoru podziału podatku naliczonego VAT w odniesieniu do kosztów nabycia lub budowy budynku o mieszanym przeznaczeniu. Ponadto, otworzył on możliwość zmiany początkowo wybranego wzoru podziału. W przypadku tego wyroku wybudowano budynek, który następnie został wynajęty...
Read More →

OSS w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób fizycznych do celów prywatnych w Niemczech

/
Date14 Cze 2021
Z dniem 01.07.2021 r. specjalna procedura poboru Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zostanie przekształcona w procedurę One-Stop-Shop (OSS). Dotychczasowa procedura MOSS dotyczyła jedynie usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w innych państwach członkowskich UE. Jeśli próg 10 000 euro został przekroczony, przedsiębiorca mógł zatem wybrać albo rejestrację do celów VAT w...
Read More →

Sprzedaż wysyłkowa osobom fizycznym w UE z nieprawidłową informacją o VAT na fakturze w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
W wyroku z dnia 27 maja 2020 r. Sąd Skarbowy w Monachium (Finanzgericht, FG) zajął się kwestią odpowiedzialności za nieprawidłowe wykazanie podatku VAT w przypadku dostaw dla prywatnych odbiorców końcowych w innych krajach europejskich. W przedmiotowej sprawie przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową dostarczało towary z Niemiec austriackim klientom prywatnym. Zgodnie z...
Read More →

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowo powstających spółek w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym. Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”) rozszerzyła te przepisy o procedurę podatkową o nowy przepis obowiązujący od 01.01.2021 r. W związku z powyższym, właściwy termin zwrotu...
Read More →

Aktualizacja obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach w Niemczech

/
Date09 Cze 2021
Ustawa o opakowaniach obowiązuje w Niemczech od dwóch lat i tym samym całkowicie zastąpiła obowiązujące wcześniej przepisy o opakowaniach. W szczególności przejrzystość zapewniona dzięki publicznie dostępnemu rejestrowi producentów LUCID sprawiła, że około 200 000 producentów, czyli około trzy razy więcej niż cztery lata temu, wypełniło swoje zobowiązania. Jednak niepewność wśród...
Read More →

Obowiązek elektronicznego fakturowania wobec władz federalnych w Niemczech

/
Date09 Cze 2021
Od dnia 27.11.2020 r. administracja federalna przyjmuje od swoich dostawców i usługodawców wyłącznie faktury elektroniczne. Rachunki elektroniczne muszą być zgodne z europejską normą EN 16931 pod względem treści i formatu. Zgodnie z dyrektywą o elektronicznych rachunkach bankowych standard danych „XRechnung” ma być w Niemczech stosowany w pierwszej kolejności. Również format...
Read More →

Odróżnienie metod rachunkowości od szacunków według MSSF w Niemczech

/
Date08 Cze 2021
Rachunkowość zgodna z MSSF podlega wymogowi zachowania istotnej spójności. Raz wybrane metody rachunkowości i wyceny muszą być zachowane w przyszłych sprawozdaniach finansowych. Zmiany metod są dopuszczalne tylko wtedy, gdy poprawiają wgląd w aktywa netto, sytuację finansową i wyniki działalności spółki lub są wymagane przez prawo. W przypadku zmiany metody, należy...
Read More →

Badanie, na którym skupią się ESMA i DPR w 2021 r. w Niemczech

/
Date08 Cze 2021
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 28.10.2020 r. swoje priorytety w zakresie kontroli na rok 2021, które w całości koncentrują się na pandemii koronawirusa. Spółki publiczne powinny rozważyć następujące aspekty przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF na 2020 rok: Prezentacja sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem...
Read More →
1 2 3 43
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje