Najnowsze informacje księgowe, kadrowe i prawne

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

/
Data24 lis 2023
Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z artykułem 24ca ustawy o CIT. W założeniu ten podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zminimalizowanie skłonności do przenoszenia dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystnym reżimie podatkowym. Celem podatku minimalnego...
Czytaj więcej

Zastrzeżenie numeru PESEL

/
Data20 lis 2023
Od 17 listopada, obywatele Polski mają możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w krajowym rejestrze. Ma to stanowić barierę dla nieuprawnionego korzystania z danych osobowych przy zaciąganiu kredytów oraz zapobiegać różnym formom przestępstw i oszustw. Aktualnie numer PESEL można zabezpieczyć poprzez platformę obywatel.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub osobiście, w urzędzie. W przyszłości...
Czytaj więcej

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

/
Data15 lis 2023
Na posiedzeniu w dniach 7-8 listopada 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian. Decyzja była zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali kolejne obniżki o 25 punktów bazowych, podobnie jak miało to miejsce w październiku. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zaznaczył, że możliwość dalszych ewentualnych obniżek stóp...
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

/
Data13 lis 2023
Dnia 3 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 listopada 2023 r. Zgodnie z treścią Rozporządzenia...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

/
Data09 lis 2023
Dnia 8 listopada na portalu Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego wydłużenia terminu składania informacji dotyczących cen transferowych. W projekcie Ministerstwo Finansów uzasadnia decyzję o przedłużeniu terminów składania informacji o cenach transferowych: “Z uwagi na udostępnienie w dniu 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia Informacji...
Czytaj więcej

Nowa wysokość dofinansowania posiłków pracowniczych

/
Data02 lis 2023
Z dniem 1 września 2023 r. weszła w życie zmiana modyfikująca treść § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obecnie wspomniany przepis brzmi następująco: „1. Podstawy...
Czytaj więcej

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca

/
Data27 paź 2023
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym w dniu 19 października 2023 r. wyroku w sprawie C-660/20, Lufthansa CityLine orzekł, że pracodawca nie może płacić pracownikom zatrudnionym na część etatu za nadgodziny jak osobom pracującym na pełen etat. Obecnie dodatek za nadgodziny pracownicy niepełnoetatowi otrzymują co do zasady dopiero po przepracowaniu...
Czytaj więcej

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.

/
Data23 paź 2023
Z reguły święta to dni niepracujące. Gdy święto wypada w niedziele, pracodawca nie jest zobowiązany do „oddania” dnia wolnego pracownikom. Natomiast jeśli święto przypada w sobotę – dniu, który nie jest ustawowo wolnym od pracy – pracownikom powinien zostać udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego....
Czytaj więcej

Inflacja bazowa spada – nowe dane Narodowego Banku Polskiego

/
Data20 paź 2023
Co miesiąc Narodowy Bank Polski przeprowadza analizę czterech wskaźników inflacji bazowej, co stanowi kluczowy narzędzie do zrozumienia dynamiki cen w Polsce. Główny wskaźnik, czyli indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), odzwierciedla przeciętną zmianę cen w ramach obszernego koszyka produktów i usług nabywanych przez konsumentów. Jednak proces wyliczania wskaźników inflacji...
Czytaj więcej
1 2 3 57
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje