Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości

/ Doradztwo prawne w Polsce

Prawo nieruchomości w Polsce

Nasz zespół w Polsce doradza w pełnym zakresie zagadnień związanych z prawem nieruchomości, w tym w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy. Oferujemy również powiązane doradztwo podatkowe w zakresie przygotowania polskich i międzynarodowych struktur podatkowych dla transakcji dotyczących nieruchomości.

Prawo nieruchomości

Nasi prawnicy i doradcy podatkowi, będący członkami naszej „sieci kompetencji”, oferują doświadczenie i wiedzę w zakresie inwestowania w nieruchomości, analizy stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowania, organizacji i realizacji projektów deweloperskich. Doradzamy w zakresie optymalizacji rozwiązań podatkowych i obsługi umów budowlanych, jak również zabezpieczenia różnych pozwoleń, które są niezbędne na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Doradcy prawni i podatkowi z naszych partnerskich kancelarii prawnych i podatkowych mają duże doświadczenie w realizacji transakcji typu „sale-and-leaseback” i często reprezentują strony w sporach związanych z nieruchomościami, w tym w sporach sądowych. Nasi doradcy podatkowi reprezentują klientów w kontaktach i sporach z organami podatkowymi, czy to pomagając im w uzyskaniu zwrotu podatku VAT, przeprowadzając okresowe przeglądy podatkowe, czy też reprezentując ich w sporach przed sądami administracyjnymi.


Jak możemy pomóc?

Nasza praktyka w zakresie sprzedaży/kupna nieruchomości oferuje w szczególności następujące usługi:

  • analizy prawne „due diligence” w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, umów własności i użytkowania oraz wszelkich innych aspektów związanych z tytułem prawnym do nieruchomości;
  • sporządzanie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości;
  • udział w negocjacjach dotyczących umów sprzedaży nieruchomości;
  • pełna obsługa prawna przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje