Zgodność VAT dla sprzedawców Amazona

/ VAT Compliance w pełnym zakresie

Rejestr VAT dla sprzedawców Amazona

W przypadku handlu transgranicznego istotne jest, aby przedsiębiorstwa posiadały zgodne z przepisami profile rejestracji VAT oraz aby obowiązki w zakresie VAT były wypełniane dokładnie i terminowo. Pozwoli to uniknąć kar i grzywien nakładanych przez różne urzędy państwowe.

getsix® oferuje Państwa firmie "one-stop-shop" w zakresie zgodności z przepisami VAT i nie tylko. Zapewnimy dedykowanego managera, który zapewni jeden punkt kontaktowy dla Państwa firmy, bezproblemowo zajmując się rejestracją VAT i bieżącymi wymogami w zakresie podatku VAT.

amavat

Aby uzyskać więcej informacji, chcielibyśmy skierować Państwa na naszą stronę amavat.eu, jako sprzedawca Amazon, możesz otrzymać „specjalną ofertę rejestracji VAT”.

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z naszych usług amavat:

Rejestracja VAT

Składanie deklaracji VAT & Compliance

Ogólne doradztwo podatkowe

Przedstawiciel podatkowy VAT

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje