Raportowanie kadr i płac

/ Outsourcing kadr i płac w Polsce

Raportowanie dla celów rachunkowości i zarządzania

Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla władz państwowych

Raportowanie do Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Nasi eksperci ds. Kadr i Płac

Anna

Anna Urban-Kicka
Dyrektor Działu Kadr i Płac
plPolski enEnglish deDeutsch

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje