Doradztwo w zakresie zarządzania

/ Usługi konsultingowe w Polsce

Jak rozumiemy doradztwo w zarządzaniu?

Rozumiemy, że doradztwo w zarządzaniu to niezależna, profesjonalna usługa doradcza pomagająca menedżerom i organizacjom w osiąganiu celów i zadań organizacyjnych poprzez rozwiązywanie problemów zarządczych i biznesowych, identyfikowanie i wykorzystywanie nowych możliwości, usprawnianie uczenia się i wprowadzanie zmian.

Ze względu na fakt, że niektórzy z naszych partnerów pracowali wcześniej na różnych stanowiskach kierowniczych w sektorze budowlanym, produkcyjnym i bankowym w Polsce, rozumiemy wyzwania stojące przed inwestorami zagranicznymi w Polsce w różnych dziedzinach zarządzania.

Świadczy o tym również fakt, że niektórzy z naszych partnerów pełnią funkcję członków rad nadzorczych wspierających i nadzorujących zarząd.

Celem oferowania tych usług jest umożliwienie naszym klientom skorzystania z tej wiedzy.


Oferujemy

Strategia i rozwój

Zrozumienie krajobrazu biznesowego, poznanie działań konkurencji, identyfikacja i wykorzystanie szans biznesowych – to tylko kilka metod, dzięki którym nasze usługi doradztwa w zakresie zarządzania pomogą Państwa firmie odnieść sukces. Świadczymy szereg usług mających na celu pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji strategicznych i rozwojowych dla Państwa jednostek biznesowych w Polsce.

  • Jak zbudować silną pozycję rynkową w Polsce?
  • Jakie są główne możliwości rozwoju biznesu?
  • Jak przeorganizować biznes w Polsce, aby zwiększyć ROI?

Wspieramy również naszych klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji dla ich działalności w Polsce. Wspieramy naszych klientów w zrozumieniu krajobrazu biznesowego, w którym działają.

Aby to osiągnąć, koncentrujemy się na czterech głównych obszarach:

  • dostawcy,
  • klienci,
  • konkurencja,
  • procesy i struktury wewnętrzne.

W zakres naszych usług doradczych w obszarze zarządzania mogą wchodzić również:

  • wyszukiwanie dystrybutorów,
  • wyszukiwanie podwykonawców/dostawców,
  • wyszukiwanie partnerów.

Wartość dla naszych klientów

Dzięki znajomości lokalnych uwarunkowań i dogłębnemu, kompleksowemu zrozumieniu polskiego rynku, jesteśmy w stanie realizować projekty doradcze w sposób efektywny czasowo i kosztowo, a co ważne, dostosowany do Państwa potrzeb. Głównym celem naszych usług doradczych jest pomoc w opracowaniu praktycznej strategii rozwoju, której realizacja pozwoli Państwu osiągnąć zamierzone cele biznesowe.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje