Konsulting korporacyjny

/ Usługi konsultingowe w Polsce

Nasze doradztwo korporacyjne zapewnia kompleksową obsługę w zakresie potrzeb biznesowych. Czy jest to zapewnienie dostępu do finansowania poprzez naszą szeroką gamę rozwiązań w zakresie finansowania korporacyjnego, czy też chcą Państwo założyć lub zamknąć firmę w Polsce; nasz doświadczony zespół dostosowuje rozwiązanie dla Państwa. Słuchając naszych klientów, identyfikujemy, badamy i formułujemy rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, bez stosowania podejścia „jeden rozmiar dla wszystkich”.


Zakładanie firmy

Oferujemy profesjonalną usługę zakładania spółek w Polsce. Pomagamy naszym klientom w każdym szczególe związanym z zakładaniem podmiotów gospodarczych w oparciu o polskie prawo.

Czytaj więcej »

Przekształcenie firmy

Istnieje wiele czynników, które należy rozważyć przy wyborze struktury firmy. Wybór, którego Państwo dokonają, będzie miał wpływ na kilka aspektów Państwa organizacji, w tym podatki, odpowiedzialność, sukcesję własności i wiele innych.

Czytaj więcej »


Wyceny firmy

We współpracy z naszymi partnerami z „sieci kompetencji” wspieramy naszych klientów w zakresie usług wyceny dla celów podatkowych i sprawozdawczości finansowej.

Czytaj więcej »

Likwidacja firmy

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej pod wpisem do ewidencji działalności gospodarczej mogą w każdej chwili zakończyć działalność, bez konieczności przeprowadzania formalnej procedury likwidacyjnej.

Czytaj więcej »

Analiza firmy

Analiza firmy to ocena potencjalnej decyzji biznesowej poprzez upewnienie się, że wszystkie fakty dotyczące firmy są dostępne i sprawdzone.

Czytaj więcej »

Planowanie działalności korporacyjnej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wysokiej jakości usług z zakresu księgowości, rachunkowości, podatków, zarządzania finansami dla naszych klientów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Czytaj więcej »


Restrukturyzacja zadłużenia korporacyjnego

Pośrednictwo w kontaktach z instytucjami finansowymi, w tym m.in. reprezentowanie naszego klienta w negocjacjach dotyczących kredytów oraz restrukturyzacji zadłużenia korporacyjnego (CDR) w Polsce.

Czytaj więcej »

Relacje bankowe

Wybór odpowiedniego banku jest jednym z najważniejszych wyborów nowo powstającego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej »


Zarządzanie tymczasowe

Zarządzanie tymczasowe rozumiemy jako zespół działań o określonym czasie, celach, rezultatach i zakresie, realizowanych przez naszych partnerów i poszczególnych pracowników (tzw. interim managerów) w ramach organizacji klienta, zmierzających do osiągnięcia konkretnych, uzgodnionych rezultatów biznesowych.

Czytaj więcej »

Zaopatrzenie leasingowe

Umowa leasingu jest umową, która została odrębnie uregulowana w polskim Kodeksie Cywilnym. Generalnie, w świetle tych przepisów, leasing jest umową, na mocy której leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy i oddać ją leasingobiorcy do używania.

Read more »


Nasz profil:


Nasze powiązane usługi konsultingowe:


Zasoby:

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje