Menu

Nasza polityka bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania

Bezpieczeństwo i ciągłość biznesowa w getsix®

W firmie getsix® jesteśmy wrażliwi na obawy klientów dotyczące zagrożeń technologicznych dla bezpieczeństwa usług finansowych i prywatności danych. Wszystkie dane przesyłane do nas przez klientów są traktowane z należytym szacunkiem jako informacje zastrzeżone i traktowane z najwyższą poufnością. Podpisujemy prawnie wiążące umowy o poufności i nieujawnianiu informacji i nie wykorzystujemy tych informacji bez uprzedniej zgody zainteresowanego klienta.

W firmie getsix® zapewniamy, że wstęp na teren naszej siedziby i różne obszary naszych projektów jest ograniczony. Zainstalowaliśmy urządzenia kontroli dostępu i systemy monitoringu, aby zapobiegać i wykrywać nieupoważniony dostęp. Możesz być pewien całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ Twoje dane będą przechowywane na naszych 128-bitowych serwerach szyfrowanych (serwer FTP) w naszym dostawcy kolokacji / Datacenter w Polsce. Pełne bezpieczeństwo jest zapewnione na trzech poziomach. Zapobieganie jest pierwszym etapem, na którym zapewniamy zapobieganie naruszeniu bezpieczeństwa. Detekcja jest kolejnym poziomem, w mało prawdopodobnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Na trzecim poziomie, zaproponujemy szybką reakcję, poprzez zapewnienie działań naprawczych i naprawczych dla sytuacji.

Środki bezpieczeństwa w getsix®

  • Używanie podwójnych monitorów, co zwiększa wydajność i eliminuje używanie papieru;
  • stacje robocze / klienci ThinClients są zabezpieczeni za pomocą ochrony antywirusowej i menedżera dysku Back-Up;
  • Brak dysków zewnętrznych na systemach operatorskich;
  • Uprawnienia do drukowania zastrzeżone.

Sieć i bezpieczeństwo

W firmie getsix®, jesteśmy przygotowani, aby sprostać wymaganiom dzisiejszych złożonych środowisk biznesowych, które wymagają nieprzerwanego dostępu do informacji i zaawansowanych aplikacji w różnych regionach geograficznych. Do bezpiecznej interakcji wykorzystujemy zaawansowaną technologię VPN. Surowe protokoły audytu bezpieczeństwa, raportowania i monitorowania zapewniają bezpieczeństwo danych na każdym etapie, a kierownicy dysków zapasowych zabezpieczają stacje robocze. Zapewniamy bezpieczny, solidny, szyfrowany transfer danych do klienta.

Nasza sieć jest chroniona przez Cisco® Technologia Cisco® Network Assistant zapewnia intuicyjne, scentralizowane zarządzanie siecią i upraszcza wiele typowych czynności sieciowych. Jest zoptymalizowany pod kątem przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN. Zabezpieczony Cisco® Inteligentne przełączniki maksymalizują wydajność i odporność sieci. Zapewniają one elastyczne, ekonomiczne przełączanie w celu zapewnienia optymalnego wsparcia biznesowego i zwiększenia produktywności użytkowników przy jednoczesnej ochronie urządzeń w sieci.

Nasi specjaliści IT

Zespół IT getsix® jest odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie naszą technologią informatyczną, w tym bezpieczeństwo informacji oraz zapewnienie efektywnego działania naszych systemów komputerowych. Zespół działa na miejscu, co umożliwia szybkie wsparcie informatyczne w razie potrzeby.

Zespół IT jest również odpowiedzialny za naszą strategię IT, zapewniając, że inwestujemy w najnowocześniejsze technologie, które zapewniają wydajne procesy i efektywną obsługę księgowości online dla naszych klientów.

Dodatkowo zespół IT jest ściśle zaangażowany w integrację systemów informatycznych klientów z naszymi własnymi, aby zapewnić bezpieczny i sprawny transfer danych z jednego systemu do drugiego, automatyzując tym samym proces księgowości tam, gdzie to możliwe i ograniczając koszty do minimum.

getsix® oferuje również nasz specjalistyczny zespół IT, który doradzi i pomoże Państwu w kwestii bezpieczeństwa IT. Usługa obejmuje, oprócz standardowego wsparcia, również nadzór i zarządzanie aktualizacjami systemów komputerowych. Nasi dedykowani pracownicy instalują i konfigurują dla Państwa wszystkie niezbędne urządzenia, systemy i oprogramowanie użytkownika. getsix® przekazuje wszystkie dane firmowe na żywo za pośrednictwem ekskluzywnego portalu klienta.

Ten dedykowany zespół ds. usług informatycznych zapewnia dostęp do wyspecjalizowanego zespołu przeszkolonego w zakresie indywidualnych potrzeb informatycznych każdego przydzielonego klienta.

  • Lepsza jakość informacji;
  • Kontrola i widoczność;
  • Odpowiedź na wszelkie problemy z wydajnością;
  • Niezwykle ważne bezpieczeństwo.

Nasze platformy pozwalają naszym klientom osiągnąć doskonałość w administrowaniu, poprzez lepsze zarządzanie i kontrolę ich działalności. Bardziej wydajne, elastyczne i lepiej realizowane procesy biznesowe oznaczają niższe koszty i szybszy zwrot z inwestycji. getsix® zapewnia narzędzia do planowania projektów, automatyzacji, symulacji procesów, kontroli wykonywanej przez ludzi, a także do zarządzania procesami biznesowymi.

Łączność z Internetem

getsix® wykorzystuje zalety naszego dostawcy kolokacji w zakresie doskonałej łączności internetowej.

Redundancja

getsix® wykorzystuje zalety naszego dostawcy kolokacji, który jest gospodarzem naszej infrastruktury IT Back End.

Bezpieczeństwo / Kontrola dostępu

getsix® wykorzystuje zalety naszego dostawcy kolokacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje