Krajowy System e-Faktur (KSeF)

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Jak się przygotować do obowiązkowych e-faktur?

Na poniższej stronie znajdą Państwo ważne aktualności związane z KSeF oraz informacje o datach dotyczących wdrożenia. Regularnie publikujemy artykuły i wyjaśnienia, aby zapewnić Państwu pełne zrozumienie i płynne przejście na nowy system. Dzięki tym informacjom, Państwa firma będzie mogła świadomie i efektywnie wykorzystać możliwości, jakie stwarza Krajowy System e-Faktur.

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie umożliwiające wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2022 roku system ten został wprowadzony w Polsce jako rozwiązanie dobrowolne, docelowo Krajowy System e-Faktur ma stać się rozwiązaniem obligatoryjnym. Polska ma być czwartym, po Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, krajem w Unii Europejskiej, który wdroży takie rozwiązanie.

KSeF został stworzony z celem unowocześnienia wielu aspektów związanych z fakturowaniem. Procesy fakturowe zostaną znacznie usprawnione, co przełoży się na szybsze i bardziej efektywne generowanie oraz przekazywanie faktur. Jednolity format e-faktury uprości dokumentowanie transakcji, co przyczyni się do ograniczenia potencjalnych błędów oraz ułatwi przetwarzanie i archiwizację faktur. Wszystkie te zmiany wspierają walkę z wyłudzeniami podatku VAT, a jednocześnie stanowią fundament dla lepszej kontroli i nadzoru nad transakcjami gospodarczymi.

E-faktury od kiedy obowiązkowe ?

Od kiedy ma wejść obowiązkowy KSeF? Przewidywane terminy wdrożenia:

  • 1 lutego 2026 – dla firm, które osiągnęły obrót powyżej 200 mln PLN w poprzednim roku podatkowym
  • 1 kwietnia 2026 – dla wszystkich przedsiębiorców.

getsix® przygotowuje swoich klientów do wdrożenia e-faktur. Mamy gotowe rozwiązania w zależności od rozmiaru państwa firmy i branży, w której działacie.

Skontaktuj się z nami »

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Faktury w systemie e-Faktur muszą być wypełniane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie dla konkretnego przypadku.

Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format XML, pełna struktura logiczna e-Faktury została opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE).

Warto zaznaczyć, że w KSeF nie jest możliwe dołączanie załączników do faktur w tradycyjny sposób. Jeśli wystawca faktury uznaje, że istnieje potrzeba załączenia dodatkowej dokumentacji, może wkleić link do niej w treści faktury. Dzięki temu odbiorca będzie mógł uzyskać dostęp do wymaganych informacji.

Obecnie w obiegu dokumentów faktura ustrukturyzowana jest jedną z dopuszczalnych form fakturowania obok faktur papierowych oraz faktur elektronicznych. Wraz z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur wystawianie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkiem podatników.

Podatnicy objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur którzy wcześniej rozpoczną implementację systemu w swoich firmach będą w stanie sprawnie i zgodnie z prawem wdrożyć e-fakturowanie. Działanie w sposób proaktywny pozwoli uniknąć problemów związanych z nagłym dostosowaniem do nowych wymogów oraz zapewni efektywną obsługę dokumentacji finansowej.


Najważniejsze daty w procesie wdrożenia Krajowego Rejestru e-faktur

2026

1 kwietnia 2026

Obowiązkowy KSeF

dla wszystkich przedsiębiorców

1 lutego 2026

Obowiązkowy KSeF

dla firm, które osiągnęły obrót powyżej 200 mln PLN w poprzednim roku podatkowym.

1 września 2023

Druga wersja e-Faktury

Struktura logiczna FA(2) zastąpi obowiązującą strukturę logiczną FA(1).

2023

16 czerwca 2023

Uchwalenie ustawy przez Sejm i przekazanie do prac Senatu.

17 czerwca 2022

Zgoda Rady Unii Europejskiej na wprowadzenie obowiązku fakturowania elektronicznego na terytorium Polski od 1 stycznia 2024.

2022

7 kwietnia 2022

Udostępniona zostaje testowa wersja Aplikacji Podatnika KSeF.

1 stycznia 2022

Dobrowolny KSeF

  • Wprowadzenie KSeF jako rozwiązania dobrowolnego.
  • Obowiązująca struktura logiczna e-Faktury FA(1).

Korzyści wynikające z wdrożenia KSeF

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) niesie ze sobą wiele korzyści podatkowych, które znacznie ułatwiają prowadzenie działalności. Przede wszystkim, podstawowy termin zwrotu VAT został skrócony z 60 do 40 dni, co przyspiesza zwrot należności dla przedsiębiorstw. Dodatkowo, wraz z KSeF wprowadzono uproszczenia w wystawianiu i rozliczaniu faktur korygujących in minus oraz wyłączono konieczność raportowania ich w JPK_FA i JPK_VAT RR. To zmniejsza obciążenia administracyjne dla firm. Co więcej, zastosowanie e-faktur eliminuje potrzebę wystawiania duplikatu faktur, co eliminuje ryzyko zagubienia lub zniszczenia dokumentów. Wprowadzenie jednego standardu e-faktury przyczynia się do uproszczenia procesów księgowych i usprawnienia komunikacji między podmiotami gospodarczymi. Dzięki tym udogodnieniom, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju swojej działalności, a jednocześnie cieszyć się zwiększonymi korzyściami podatkowymi.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to nie tylko korzyści podatkowe, ale także biznesowe, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa obrotu. Dzięki temu systemowi możemy mieć pewność, że faktura dotarła do kontrahenta, a także z łatwością sprawdzić jej treść bezpośrednio w KSeF. Dodatkowo, dzięki standaryzacji dokumentu, e-faktury generowane są w określonym formacie i strukturze, co umożliwia dostęp do nich praktycznie w czasie rzeczywistym. Automatyzacja obiegu e-faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowanie przyczyniają się do usprawnienia procesów biznesowych. Co ważne, korzystanie z KSeF eliminuje konieczność ponoszenia kosztów związanych z archiwizacją e-faktur, gdyż system przechowuje je przez okres 10 lat. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać swoimi finansami i zwiększać bezpieczeństwo swojego obrotu.


Jak getsix® może pomóc ze zmianami wprowadzanymi przez KSeF?

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu e-faktur.

Nasze rozwiązanie dla firm z zakresu przygotowania do KSeF oferujemy w zależności od wielkości firmy i branży, do której Państwo należą w celu uzyskania pełnej oferty zaprawszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami »

Jednym z proponowanych przez nas rozwiązań jest wdrożenie systemu ERP Modułu Księgowego Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV). Jeśli zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie nasz zespół ekspertów zajmie się kompleksowym dostosowaniem wdrożenia systemu Microsoft Business Central zintegrowanego z Krajowym Systemem e-Faktur, tak aby idealnie pasowało do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Dzięki integracji systemów możliwe jest usprawnienie i zautomatyzowanie wielu kluczowych procesów księgowych.

Dowiedz się więcej o integracji z Microsoft Business Central »

Separator

/ Nasze publikacje

Nowoczesna księgowość na systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central

Klienci mają różne możliwości współpracy z Grupą getsix® w zakresie obsługi księgowej, zależnie od swoich potrzeb i wymagań prawnych. Jeżeli firma nie posiada własnego systemu finansowo-księgowego lub czuje potrzebę jego zmiany, jako jedno z dostępnych w getsix® rozwiązań, proponujemy wdrożenie modułu księgowego klasy ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV).

Nasz ekspert ds. rozwiązań IT

Alicja

Sebastian Możejko
Główny Kierownik ds. rozwiązań IT
Dział ds. rozwiązań IT
PolskiEnglish

Wdrożenie Microsoft Business Central przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści: integrację procesów, łatwy dostęp do danych w chmurze, automatyzację zadań, bogate raportowanie i analizę, skalowalność, zwiększenie efektywności, oraz bezpieczeństwo danych. To usprawnia zarządzanie finansami, poprawia efektywność i umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

Microsoft Business Central

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2024

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje