Prawo pracy w Polsce

/ Doradztwo prawne w Polsce

Polskie prawo pracy

Nasz zespół tworzą prawnicy i doradcy podatkowi posiadający bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla naszych klientów, zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Zrozumienie ich potrzeb jest dla nas priorytetem. Wśród naszych klientów znajdują się podmioty z branży motoryzacyjnej, logistycznej i produkcyjnej.

W szczególności zajmujemy się bieżącym doradztwem prawnym, pomocą w planowaniu i przeprowadzaniu restrukturyzacji zakładów pracy, przeprowadzaniu tzw. zwolnień grupowych, a także prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi i opracowywaniu zbiorowych umów o pracę.


Jedna sieć, jeden zespół: płynne, skoordynowane podejście

Ponadto, nasi doradcy podatkowi służą pomocą przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przygotowują projekty optymalizacji podatkowej, reprezentują klientów w kontaktach i sporach z organami podatkowymi, a także oferują kompleksową bieżącą obsługę podatkową.

Nasz zespół posiada doświadczenie w sporządzaniu indywidualnych dokumentów pracowniczych dotyczących różnych form zatrudnienia, począwszy od umów o pracę, w szczególności kontraktów menedżerskich dla kadry zarządzającej, po umowy o zakazie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych związanych z takimi umowami.

Polskie prawo pracy ulega ciągłym zmianom i dostosowaniom, aby dotrzymać kroku nowoczesnym praktykom i wymaganiom pracy. Wiedza i doświadczenie naszych prawników specjalizujących się w prawie pracy pozwala im zapewnić kompleksowe doradztwo i wsparcie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w następujących obszarach polskiego prawa pracy.

 • zakres regulacji zatrudnienia;
 • ograniczenia dotyczące kierowników i dyrektorów;
 • czynniki zachęcające do rekrutacji;
 • zezwolenie na pracę;
 • regulacja stosunku pracy;
 • płaca minimalna;
 • ograniczenia dotyczące czasu pracy;
 • uprawnienia urlopowe;
 • choroby i urazy pracowników;
 • ustawowe prawa rodziców i opiekunów;
 • ciągłe okresy zatrudnienia;
 • pracownicy tymczasowi i agencyjni;
 • ochrona danych;
 • dyskryminacja i molestowanie;
 • osoby ujawniające nieprawidłowości;
 • zwolnienie pracowników;
 • zwolnienie z pracy/wypalenie;
 • opodatkowanie dochodów z tytułu zatrudnienia;
 • odpowiedzialność pracodawcy i spółki dominującej;
 • obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa;
 • reprezentacja pracowników i konsultacje z pracownikami;
 • konsekwencje przeniesienia własności przedsiębiorstwa;
 • emerytury;
 • emerytury państwowe;
 • emerytury uzupełniające;
 • podatek od emerytur;
 • bonusy;
 • własność intelektualna (IP);
 • ograniczenie handlu.

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów w zakresie prawa pracy oraz dziedzin pokrewnych, takich jak prawo ubezpieczeń społecznych.

Do usług świadczonych przez naszych partnerów z „sieci kompetencji” należą:

 • sporządzanie i negocjowanie umów o pracę;
 • sporządzanie projektów umów o współpracy i układów zbiorowych;
 • regulacje korporacyjne w sprawach dotyczących pracowników;
 • doradztwo w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy i ograniczeniami po ustaniu stosunku pracy;
 • dyskryminacja;
 • ograniczenie handlu i poufność;
 • doradztwo w różnych merytorycznych i proceduralnych sprawach z zakresu prawa pracy;
 • różne weryfikacje zgodności z prawem pracy;
 • pomoc dla wielu firm w związku z opracowywaniem wewnętrznych regulacji i procedur związanych z zatrudnieniem;
 • pomoc w projektowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu planów motywacyjnych dla pracowników;
 • pomoc w kontaktach ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje