e-Usługa „Customer Extranet”

/ Zarządzanie dokumentami i archiwizacja

Możliwość dostępu do portalu klienta online 24/7:

  • Bezpieczeństwo dzięki szyfrowanemu połączeniu danych przez Internet
  • Globalny dostęp 24/7 do udostępnionych dokumentów
  • Automatyczne powiadomienia e-mail po otrzymaniu dokumentów
  • Możliwość indywidualnego tworzenia folderów dla plików
  • Dostęp do bazy danych chroniony hasłem
  • Przyjazny interfejs użytkownika

e-Usługa „Customer Extranet”

W celu dalszego świadczenia wysokiej jakości usług i zagwarantowania zadowolenia naszych klientów, a także opracowywania innowacyjnych rozwiązań, pragniemy przedstawić Państwu nasz nowy system komunikacji – system bezpłatny dla naszych klientów – e-Usługa „Customer Extranet”.

Czym jest getsix® „Customer Extranet”?

Ten zintegrowany system komunikacji oparty jest na dostępie do zasobów biznesowych i ich wymianie pomiędzy klientami a naszym biurem. Poprzez utworzone przez nas indywidualne konta, będą Państwo mieli całodobowy dostęp (24/7) do swoich danych, a także informacji i wiadomości, aktualizowanych systematycznie przez naszych pracowników.

Ta nowa funkcja umożliwia długotrwałą wymianę informacji pomiędzy nami a naszymi klientami oraz pełną kontrolę nad Państwa danymi. Dzięki extranetowi cały proces komunikacji pomiędzy Państwem a naszym biurem stanie się znacznie bardziej efektywny i spójny.

Transfer danych odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL, które jest typowe również dla operacji takich jak bankowość elektroniczna. Ten rodzaj połączenia można rozpoznać po zmianie koloru paska stanu w przeglądarce internetowej na Państwa komputerze.

Zalety komunikacji w sieci extranet

Dzięki extranetowi, można zaoszczędzić czas i pieniądze! Zamiast używać kilku różnych aplikacji do komunikacji lub wymiany danych, można to zrobić pracując z jedną witryną – witryną getsix® „Customer Extranet”.

Znajdą tam Państwo raporty, które przesłaliśmy Państwu drogą elektroniczną w formacie PDF, uporządkowane chronologicznie, co oznacza, że wszystkie informacje mogą być oglądane jednocześnie. Państwa dane korzystają z wielu zabezpieczeń i są przeznaczone wyłącznie do Państwa użytku.

Jeśli nie będą Państwo mieli dostępu do poczty elektronicznej podczas podróży służbowej, nadal będą Państwo mogli otrzymywać informacje księgowe lub płacowe, na przykład z każdego komputera z dostępem do Internetu. Oczywiście getsix® „Customer Extranet” działa również na nowoczesnych tabletach i innych urządzeniach, takich jak iPad lub iPhone.


Operacja

getsix Customer Extranet

Logowanie:

Po wpisaniu w przeglądarce adresu „https://extranet.getsixapps.com/” pojawia się ekran logowania (patrz rys. 1). Tutaj należy podać swój login i hasło. Po zainicjowaniu getsix® „Customer Extranet”, otrzymają Państwo od IT-Desk nazwę użytkownika i hasło, które należy wprowadzić przy pierwszym logowaniu. Istnieje możliwość zmiany tego hasła w dowolnym momencie.

Uwaga na temat bezpieczeństwa danych:

Strona internetowa getsix® „Customer Extranet” jest chroniona przez Extended Validation (EV) SSL, najwyższy standard uwierzytelniania stron internetowych. EV SSL oznacza, że nasza organizacja przeszła przez rygorystyczny proces uwierzytelniania tożsamości przedsiębiorstwa.

Dlaczego pasek adresu przeglądarki internetowej zmienia kolor na zielony?

W szczególnie bezpiecznych przeglądarkach internetowych pasek adresu zmienia kolor na zielony po połączeniu z certyfikatem EV SSL (patrz rys. 2). Oprócz tego pojawia się „https://” i nazwa firmy – „getsix” – jako właściciela strony, a także „VeriSign”, instytucja certyfikująca, która sprawdziła tożsamość właściciela w rygorystycznym procesie uwierzytelniania.

getsix Customer Extranet green bar


SSL I VERISIGN

Co oznacza (EV) SSL?

Certyfikaty Secure Sockets Layer (SSL) są standardową metodą stosowaną w Internecie w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową. Technologia ta zapewnia podwójną gwarancję: uwierzytelnia tożsamość witryny i szyfruje komunikację między nimi.

Certyfikaty SSL Extended Validation (EV) reprezentują najwyższy standard uwierzytelniania. Standard ten został zatwierdzony przez CA/Browser Forum, grupę wiodących urzędów certyfikacji SSL (CA) oraz twórców przeglądarek internetowych. Standard wymaga, aby każda strona internetowa chroniona certyfikatem EV SSL przeszła sprawdzony proces weryfikacji tożsamości organizacji odpowiedzialnej za stronę przy użyciu bardzo rygorystycznych środków. W trakcie procesu walidacji CA musi upewnić się, że wnioskodawca jest właścicielem domeny, a osoba zatwierdzająca jest zatrudniona przez wnioskodawcę i upoważniona do uzyskania certyfikatu Extended Validation SSL.

Dlaczego VeriSign?

Dla 97 ze 100 największych banków na świecie używających certyfikatów SSL oraz dla 93% przedsiębiorstw z listy Fortune, VeriSign jest organizacją pierwszego wyboru w zakresie ochrony stron internetowych (dotyczy to również oddziałów i firm-córek VeriSign). Marka VeriSign Trust™ cieszy się zaufaniem największych banków i przedsiębiorstw komercyjnych, i pozwala zaufać każdej witrynie, którą certyfikuje.

Ekran powitalny

Po zalogowaniu się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, pojawi się ekran powitalny (patrz rys. 3).

Po lewej stronie ekranu powitalnego znajduje się menu nawigacyjne, za pomocą którego można przejść do poszczególnych treści na portalu. Na przykład, pozycja menu „getsix Downloads” prowadzi do listy plików do pobrania (patrz rys. 4), w ramach której można znaleźć takie przydatne materiały jak ulotki i formularze, które udostępniamy naszym klientom. W punkcie menu „getsix Pomoc i wsparcie” można znaleźć dalsze pomocne informacje i wskazówki dotyczące obsługi naszego Extranetu Klienta.


Pozycje menu

Inne pozycje w menu to:

„getsix News”: tutaj zamieszczamy ważne informacje i ogłoszenia, przygotowane specjalnie dla naszych klientów (patrz również rys. 5).

„Ustawienia użytkownika”: w tym miejscu mają Państwo możliwość zmiany hasła i adresu e-mail.

getsix Customer Extranet 3

Po prawej stronie znajdują się również linki do dalszych e-Usług getsix®: „Reporting Portal” i „Application Store”.


Wsparcie

getsix Customer Extranet 4

Ponadto znajduje się tam łącze do działu pomocy extranetowej naszego działu IT-Desk, do którego można się zwrócić w każdej chwili z pytaniami dotyczącymi korzystania z extranetu.

W centralnej części ekranu powitalnego (rys. 3) znajduje się link prowadzący bezpośrednio do części portalu przeznaczonej dla klientów. W ramach linku znajduje się numer klienta oraz nazwa firmy. Jeśli świadczymy usługę dla kilku Państwa przedsiębiorstw, dla każdego z nich widoczny jest osobny link.

Ze względów administracyjnych i prawnych portal jest tak skonstruowany, że wszystkie informacje umieszczone w strefie klienta dla każdego z Państwa przedsiębiorstw są zarządzane oddzielnie. Kliknięcie na odpowiedni odnośnik otwiera strefę klienta portalu (rys. 5).


Logowanie

Obszar klienta

W strefie klienta logo Państwa firmy pojawia się po prawej stronie ekranu. Znajdują się tam wszystkie ogłoszenia skierowane do Państwa.

W centralnej części ekranu w strefie klienta znajduje się sekcja „Aktualności”, w której zamieszczamy wszystkie ważne informacje i ogłoszenia dla naszych klientów.

Po lewej stronie znajduje się menu nawigacyjne, które umożliwia szybki dostęp do informacji, których mogą Państwo potrzebować.

getsix Customer Extranet 5


Biblioteka dokumentów

Poniżej przedstawiamy bliżej kilka opcji i pozycji menu.

Pozycja menu „Nowe dokumenty”

W pozycji menu „Nowe dokumenty” znajdą Państwo wszystkie dokumenty, które zostały umieszczone na portalu w ciągu ostatnich czterech tygodni. Dzięki temu nie ma potrzeby szukania ich w poszczególnych bibliotekach dokumentów.

Pozycja menu „Dokumenty”

Poprzez pozycję menu „Dokumenty” i podmenu „Dokumenty ogólne” znajdą Państwo bibliotekę dokumentów, w której pliki (pliki Excel, pliki Word, pliki PDF, zdjęcia itp.) mogą być udostępniane nie tylko przez getsix®, ale także przez każdego upoważnionego użytkownika. Użytkownik jest więc w stanie w jednym miejscu przechowywać określone pliki do późniejszego wykorzystania lub udostępnić je nam do kompilacji.

getsix Customer Extranet 6


Kontrakty

Pozycja menu „Umowy”

Poprzez pozycję menu „Umowy” otwiera się osobną pozycję menu pomocniczego dla każdej z usług, które świadczymy, np. „Usługi księgowe”, „Usługi płacowe” lub „Zarządzanie biurem”.

Ze względów administracyjnych i prawnych informacje dotyczące każdej usługi lub umowy o świadczenie usług są przechowywane w oddzielnej bibliotece dokumentów. Nazywamy to obszarem dokumentacji, ponieważ tutaj zapisujemy dokumenty i raporty, które sporządziliśmy i udostępniliśmy Państwu.

Dlatego może się zdarzyć, że użytkownik ma dostęp do sekcji księgowość, ale nie ma dostępu do sekcji płace.

Uprawnienia do odczytu i zapisu, które posiada każdy użytkownik portalu, są nadawane przez tzw. Key-User. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunkach uczestnictwa i odpowiednich załącznikach (odpowiednie dokumenty do pobrania znajdą Państwo w oknie logowania).

W celu dokładniejszego przedstawienia działania portalu, w kolejnym przykładzie przechodzimy do obszaru dokumentów w module księgowość kontraktowa.

Obszar dokumentów

W obszarze dokumentów (rys. 6) można znaleźć wszystkie raporty, które wysyłamy do Państwa elektronicznie w formacie PDF, uporządkowane chronologicznie, co oznacza, że wszystkie informacje są widoczne jednocześnie.

W obszarze dokumentów dla modułu księgowość standardowo znajdują się raporty pogrupowane według roku obrotowego oraz dla każdego podmiotu znajdujące się w osobnym folderze.

01. Raporty miesięczne
02. Roczne sprawozdania finansowe
03. Pozycje otwarte
04. Analizy ekonomiczne
05. Inne dokumenty

Jeśli preferują Państwo inną strukturę organizacyjną, chętnie dostosujemy ją do Państwa oczekiwań i weźmiemy pod uwagę Państwa sugestie.


Przeglądarka

getsix Customer Extranet 7

Ideą obszaru dokumentów jest biblioteka dokumentów tak wygodna w użyciu jak znany Explorer firmy Microsoft.

Biblioteka ta posiada również funkcję Viewer, pozwalającą na przeglądanie plików bez konieczności ich otwierania, np. za pomocą programu Adobe Reader. Przeglądarka dokumentów posiada z kolei funkcje „Drukuj” i „Pobierz”, dzięki którym możliwe jest wydrukowanie aktualnie przeglądanego dokumentu lub pobranie go na swój komputer.

Na kolejnych rysunkach, na przykładzie modułu księgowość, chcielibyśmy pokazać Państwu, jak łatwo i intuicyjnie można korzystać z naszego portalu.

Można również zobaczyć, jak zbudowane i uporządkowane są nasze raporty (rachunek zysków i strat, analizy ekonomiczne (BWA) itp.) w bibliotece dokumentów dla modułu księgowość.


Dodatkowe funkcje

Inne obszary dokumentów

Analogicznie wygląda sytuacja w obszarze dokumentów płacowych, tzn. znajdują się tam ważne informacje, jak np. sama lista płac. Jeśli skorzystają Państwo z naszego dostępu testowego, będą mogli Państwo zobaczyć przykłady raportów w tym obszarze i rozważyć zalety profesjonalnego raportowania.

Jeśli oferujemy Państwu usługę „Office Management”, w tym obszarze znajdą Państwo kompletną korespondencję lub pocztę, którą otrzymaliśmy w Państwa imieniu, uporządkowaną chronologicznie.

Większość raportów zostanie oczywiście opatrzona logo Państwa firmy, dzięki czemu będą mogli je Państwo wykorzystywać zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Jesteśmy również w stanie dostosować wszystkie raporty do Państwa wymagań.

getsix Customer Extranet 8

getsix Customer Extranet 9

getsix Customer Extranet 10


Alarmuj mnie

getsix Customer Extranet 11

Inne opcje

Możliwości funkcji „alarmuj mnie”

Ważną i wyjątkowo przydatną funkcją getsix® „Customer Extranet” jest automatyczne powiadamianie o dodaniu obiektów lub o wprowadzeniu zmian w bibliotekach lub listach.

Użytkownicy mogą korzystać z tych funkcji, aby otrzymywać elektroniczne powiadomienia o zmianach w obszarze dokumentów natychmiast, z listami dziennymi na określone godziny lub co tydzień. Jest to przydatna funkcja, która pozwala użytkownikom być na bieżąco z informacjami i zmianami.

Korzystając z niej można uniknąć przeoczenia dodanych przez nas lub zmienionych informacji na portalu, a użytkownik będzie o tym informowany automatycznie i elektronicznie, natychmiast lub w określonych przez siebie odstępach czasu.

Szczegółowy opis aktywacji funkcji „Alarmuj mnie” można znaleźć w obszarze pomocy i wsparcia portalu, a nawet niedoświadczeni użytkownicy będą w stanie łatwo ją skonfigurować. W ten sposób, bez większych trudności, będziesz mógł skonfigurować swój własny, indywidualny system powiadomień.


Konto użytkownika

Zmiana adresu e-mail użytkownika

Użytkownicy mają możliwość samodzielnej zmiany podanego w systemie adresu e-mail. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy korzystają Państwo ze wspomnianej wcześniej funkcji „Alarmuj mnie” i Państwa adres e-mail ulegnie zmianie lub chcieliby Państwo otrzymywać powiadomienia na konkretny adres.

Zmiana hasła użytkownika

W trosce o bezpieczeństwo danych, użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić swoje hasła i w ten sposób zapobiec nadużywaniu danych.

Perspektywy – dalszy rozwój

Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem getsix® „Customer Extranet”, aby zapewnić Państwu dodatkowe korzyści. Dobrze uzasadnione decyzje są podstawą sukcesu w Państwa działalności biznesowej, a kluczem do tego jest to, że pracownicy są w stanie opierać się na prawidłowych informacjach, aby kompetentnie ocenić konkretne sytuacje w działalności, a jednocześnie szybko reagować. Dzięki rozwiązaniom BI z portfolio e-Usług getsix®, osoby podejmujące decyzje na wszystkich poziomach w Państwa firmie mają dostęp w każdej chwili do niezbędnych danych i analiz, co gwarantuje większą dalekowzroczność i elastyczność. Zachęcamy do skorzystania od razu z tej przewagi nad konkurencją! Dla potrzeb usługi getsix® „BI with Dashboards e-Service” wykorzystujemy odpowiednie oprogramowanie SAP. Więcej na temat technologii informatycznych wykorzystywanych w getsix® można znaleźć na naszej stronie internetowej (https://www.getsix.pl). Opisywana e-usługa getsix® nie jest jeszcze standardowo zaimplementowana w naszym Extranecie Klienta, ale nasz IT-Desk jest w stanie w ciągu kilku dni udostępnić tę funkcję gotową do użycia. W ramach oferty otrzymają Państwo za atrakcyjną stałą cenę funkcjonalność pozwalającą na podejmowanie lepszych decyzji, a Państwa przedsiębiorstwo zwiększy obroty (patrz Rys. 12).

Zapewnia dostęp do wiarygodnych i indywidualnie skonfigurowanych pulpitów.

Na tej podstawie – niezawodnej, bezpiecznej platformie BI – udostępniane są pomocne dashboardy.

Prostota wizualna zwiększa stopień, w jakim BI jest akceptowany przez użytkowników.

getsix Customer Extranet 12

Inne opcje

W celu dokładnego przetestowania naszej e-Usługi „Customer Extranet”, oferujemy możliwość dostępu testowego.

Dane do logowania są następujące:

  • Użytkownik: guest_de
  • Hasło: guest_de

Znajdą tam Państwo przykłady raportów dla przykładowej firmy naszego autorstwa, Contoso GmbH.


Skontaktuj się z nami!

Aktywacja usługi Extranet

Każdy klient może bezpłatnie korzystać z getsix® „Customer Extranet” – jest to nasz wkład w zwiększenie produktywności Państwa firmy.

W celu aktywacji e-Usługi „Customer Extranet” potrzebujemy od Państwa nazwiska potencjalnych użytkowników systemu i szczegóły dotyczące przydzielonych uprawnień, dla poszczególnych obszarów lub konkretnych informacji, do których dany użytkownik ma mieć prawo dostępu. Dla każdej umowy (księgowość, płace itp.) udostępniany jest specjalny obszar treści (biblioteka dokumentów), dla którego na Państwa życzenie możemy dostosować indywidualne prawa dostępu dla każdego użytkownika.

Pracownicy biura obsługi klienta i działu IT omówią z Państwem niezbędne ustalenia i ustawienia.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych dostępowych otrzymają Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Extranetu. Jak tylko je otrzymacie zapraszamy do skorzystania z naszego nowego systemu komunikacji i przekonania się o korzyściach płynących z getsix® „Customer Extranet”.

Za indywidualne wprowadzenie i wdrożenie na naszej stronie internetowej odpowiada „Customer Desk” we współpracy z działem IT.

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje