Zarządzanie infrastrukturą

/ Usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

Niektórzy klienci getsix® zainwestowali w nieruchomości w Polsce, które są obsługiwane za pośrednictwem spółek celowych. Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom finansowo-księgowym i odpowiedniej księgowości usługi są częścią zadań, które służą dbaniu o daną nieruchomość. Większość naszych klientów, którzy nie mają swojej lokalizacji w Polsce, musiałaby mieć właściwego zarządcę, który dbałby o wszystkie sprawy związane z nieruchomością.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za Państwa inwestycje na rynku nieruchomości w Polsce.

Do podstawowych odpowiedzialności zarządców nieruchomości getsix® należą:

 • Obsługa operacji finansowych dotyczących nieruchomości;
 • Zbieranie czynszu;
 • Wysyłanie powiadomień o nieuregulowaniu czynszu;
 • Przygotowanie i prowadzenie sprawozdań finansowych;
 • Informowanie właścicieli o aktualnym stanie nieruchomości;
 • Informowanie właścicieli o wskaźnikach obłożenia, datach ważności umów najmu i innych kwestiach;
 • Doradzanie właścicielom w sprawie stawek opłat czynszowych;
 • Płacenie za usługi, takie jak sprzątanie i ochrona;
 • Negocjowanie umów za usługi sprzątania, ochrony, zagospodarowania terenu, wyrzucania śmieci i innych;
 • Monitorowanie pracy kontrahentów;
 • Badanie i rozpatrywanie skarg mieszkańców i najemców, gdy usługi nie są właściwie świadczone;
 • Zakup zapasów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania nieruchomości;
 • Wynajmowanie kontrahentów do dokonywania napraw;
 • Nadzorowanie konserwatorów;
 • Rozumienie i przestrzeganie stosownych przepisów prawnych;
 • Planowanie zakupu, sprzedaży i rozwoju nieruchomości oraz kierowanie tymi czynnościami na rzecz firm i inwestorów;
 • Branie pod uwagę czynników takich jak wartość nieruchomości, podatki, zagospodarowanie przestrzenne, wzrost liczby ludności, transport oraz natężenie ruchu drogowego i jego modele;
 • Negocjowanie umowy zakupu lub najmu nieruchomości;
 • Negocjowanie sprzedaży nieruchomości lub rozwiązywanie umowy najmu.

Dzięki naszemu podejściu One-Shop-Shop możemy również dostarczać te usługi poprzez wykwalifikowanego partnera pod pełną kontrolą getsix®.

Jakość dzięki umiejętnościom:

Nasz zarządca nieruchomości jest inżynierem budownictwa i spełnia polskie wymagania kwalifikacyjne, gdyż w Polsce pośrednik w obrocie nieruchomości to zawód regulowany Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603, z późniejszymi zmianami) i wymaga licencji. Licencja zawodowa wydawana jest przez Ministra Budownictwa na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu końcowego. Osoba otrzymująca licencję podlega rejestracji w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Aby uzyskać licencję pośrednika w obrocie nieruchomości w Polsce, osoba powinna:

 1. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie być skazana za żadne przestępstwa wobec mienia, dokumentacji, przestępstwa gospodarcze, pieniężne, związane z papierami wartościowymi, fałszowanie dokumentów urzędowych, przestępstwa podatkowe i inne przestępstwa, które należy wziąć pod uwagę ze względu na ten zawód;
 3. posiadać wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania nieruchomościami lub dowolne wykształcenie wyższe lub ukończone podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami;
 4. mieć doświadczenie zawodowe; takie doświadczenie można uzyskać podczas warsztatów organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe lub przez firmy zajmujących się transakcjami na rynku nieruchomości. Wszelkie doświadczenie zawodowe uzyskane w ten sposób powinno być odnotowane w księdze raportów ze szkoleń wydawanej zanim rozpocznie się jakiegokolwiek szkolenie organizowane przez Ministerstwo Budownictwa;
 5. zdać egzamin; w celu uzyskania licencji, należy zdać egzamin państwowy w Ministerstwie Budownictwa.

Egzamin ten składa się trzech etapów, a mianowicie:

 • analizy dokumentów złożonych przez kandydata, w tym symulacji transakcji na nieruchomościach;
 • testu;
 • omówienia symulacji transakcji na nieruchomości.

Obejmując zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami, zwalniamy naszych klientów inwestujących w rynek nieruchomości z codziennych obowiązków związanych z ich budynkami i dajemy im możliwość generowania stabilnych dochodów oraz skupienia się na ich działalności głównej. Szczegółowy zakres naszych obowiązków zależy od potrzeb i decyzji naszego klienta.

Odpowiednie usługi uzupełniające:

Najczęściej w takich przypadkach getsix® świadczy także usługi domicyliacji spółek celowych oraz usługi sekretarskie i administracyjne.

Dodatkowe usługi innowacyjne w celu uzyskania stałych informacji o Państwa nieruchomości w Polsce

Zaletą tego jest to, że wszystkie odpowiednie dokumenty dotyczące księgowości, zarządzania nieruchomością i korespondencją są przechowywane w ekstranecie klienta getsix®, czyli w jedynym takim miejscu, które pozwala klientom <getsix® uzyskać do nich dostęp 24/7 za pomocą przeglądarki internetowej.

Usługa ta może zostać poszerzona o naszą e-Usługę Mobilny Ekstranet dla iPhonów i iPadów, dzięki której odpowiednie dokumenty związane z daną nieruchomością w Polsce mogą być zsynchronizowane z Państwa iPhonem lub iPadem.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje