Usługi w zakresie wyceny firm

/ Konsulting korporacyjny

We współpracy z naszymi partnerami z „sieci kompetencyjnej” wspieramy naszych klientów w zakresie usług wyceny dla celów sprawozdawczości podatkowej i finansowej.

Posiadamy szczegółowe i wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw i własności intelektualnej, wyceny związanej z cenami transferowymi oraz wyceny dla celów księgowych. Dla celów podatkowych wyceny są wymagane dla różnych celów, w tym dla przeniesienia jednostki z jednej firmy macierzystej do drugiej, przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych (takich jak znaki towarowe, listy klientów lub patenty) lub wyceny aktywów lub zobowiązań warunkowych. Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej wymagane są głównie dla alokacji ceny nabycia oraz rocznych odpisów aktualizujących.

Sporządzamy raporty z wyceny z uwzględnieniem globalnych standardów wyceny, w tym IFRS, US GAAP, OECD, IVSC oraz lokalnych regulacji. Ostatnio różne kraje, takie jak Niemcy i inne kraje wprowadziły specyficzne wytyczne dotyczące wyceny, które muszą być stosowane. Dzięki naszej „międzynarodowej sieci”, jesteśmy w stanie zaoferować raporty z wyceny zgodne z międzynarodowymi, jak również lokalnymi standardami i trendami wyceny.


Jak możemy Państwu pomóc?

Wraz z partnerami posiadamy doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów z zakresu wyceny, w tym m.in:

  • wycena funduszy spółek z grupy kapitałowej;
  • badania wyceny znaków towarowych w wielu różnych branżach;
  • wycena list klientów/relacji z klientami w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstw;
  • analizy wpływu finansowego/modelowanie finansowe w odniesieniu do projektowania regionalnego/globalnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw;
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych przekazanych podmiotowi powiązanemu i podlegających standardowi „współmierności do dochodu”;
  • coroczne testy na utratę wartości;
  • wycena porozumień o zakazie konkurencji;
  • wycena zapasów;
  • wycena spółek znajdujących się w trudnej sytuacji.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje