Korporacyjne usługi sekretarskie

/ Usługi administracyjne dla przedsiębiorstw

Korporacyjne usługi sekretarskie w Polsce

Polski kodeks spółek handlowych zobowiązuje firmy zarejestrowane lokalnie do zajmowania się korporacyjnymi funkcjami sekretarskimi, które obejmują odpowiednie prowadzenie dokumentacji spółki oraz właściwą sprawozdawczość wobec licznych organów.

Sprawy te wymagają profesjonalnej wiedzy w wielu dziedzinach. Wsparcie udzielane przez ludzi specjalizujących się w rozwiązywaniu tych kwestii jest niezbędne do tego, aby Państwa działalność w Polsce odniosła sukces. Korzystanie z getsix® jako korporacyjnego dostawcy usług zmniejsza obciążenie i pozwala naszym klientom skupić się na głównej działalności.

Umiejętne i profesjonalne zajmowanie się korporacyjnymi sprawami sekretarskimi znacznie zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności w Polsce, ponieważ skutki niskiej świadomości, błędów lub zaniechania w tym obszarze mogą narazić firmę na szkodliwe koszty licznych kontroli przez organy i na wysokie kary.

Zakres usług

 • Składanie sprawozdań finansowych spółki;
 • Organizacja zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz zgromadzeń walnych;
 • Przygotowanie protokołu zgromadzeń i posiedzeń;
 • Przygotowanie projektów wszystkich zgromadzeń, posiedzeń i uchwał rady dyrektorów;
 • Powoływanie i odwoływanie członków rady dyrektorów lub członków zarządu;
 • Zajmowanie się wszelkimi obowiązkami na koniec roku, tj. przygotowanie sprawozdania z działalności rady dyrektorów i odpowiednich uchwał z posiedzeń wspólników;
 • Przygotowanie i składanie wszystkich zmian statutu spółki i ich rejestracja w rejestrze spółek, tj. zmian nazwy spółki, kapitału zakładowego, adresu siedziby, wszelkich innych postanowień statutu spółki;
 • Pomoc w sprzedaży akcji lub udziałów lub w transakcjach na rynku nieruchomości, w tym przygotowanie odpowiednich uchwał rady dyrektorów lub zarządu;
 • Prowadzenie rejestru akcji lub udziałów;
 • Składanie wszelkich aktualizacji danych spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub do innych organów (ZUS, Urząd Skarbowy), w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych formularzy i wniosków;
 • Monitorowanie aktualizacji i komunikacja z organami podczas ich przeprowadzania;
 • Ubiegania się różne o zaświadczenia i otrzymywanie ich od odpowiednich organów, np. zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia o braku wpisu do rejestru dłużników, a także wiele innych podobnych;
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji spółki.

Usługi te uzupełniane są organizacją:

 • spotkań z notariuszami;
 • tłumaczeń dokumentów;
 • wsparcia ze strony tłumaczy przysięgłych;
 • spotkań z przedstawicielami innych instytucji i organów.

Wszystkie dokumenty będą przechowywane w ekstranecie klienta getsix®, z dostępem do nich 24/7, jeśli to konieczne. Jeśli dodatkowo wybiorą Państwo e-Usługę getsix® „Mobilny Ekstranet dla iPhonów i iPadów”, mają Państwo pod ręką wszystkie dokumenty spółki.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje