Zakres naszych usług outsourcingowych

/ Nasze rozwiązania dla firm

Różny zakres usług świadczonych przez nasze jednostki biznesowe pomaga naszym klientom zwiększyć wydajność. Dlatego też oferujemy usługi outsourcingu procesów biznesowych wspierane przez nasze silne możliwości informatyczne. Wykorzystujemy nasze dogłębne zrozumienie procesów biznesowych i technologii, aby zapewnić zintegrowane rozwiązanie outsourcingowe. Nasze rozwiązania nie tylko redukują całkowity koszt posiadania (TCO) dla naszych klientów, ale również mają na celu zapewnienie wartości transformacyjnej poprzez przeprojektowanie procesów biznesowych.

Technologia getsix

Oferujemy nasze rozwiązania i usługi, albo jako dostawca outsourcingu procesów biznesowych, albo po prostu przejmujemy pewien proces biznesowy (np. zobowiązania) jako dostawca outsourcingu procesów biznesowych.

Nawet jeśli nasi klienci nie weszli jeszcze na polski rynek, jesteśmy w stanie świadczyć usługi typu start-up. Wynika to z naszego doświadczenia na polskim rynku lub dla takich klientów, którzy chcą skonsolidować swoje usługi zewnętrzne; oferujemy rozwiązanie typu one-stop.

Procesy biznesowe to silniki napędzające organizację. Wydajność organizacji zależy od tego, jak dobrze te procesy biznesowe są projektowane i zarządzane. Kluczem jest ciągła transformacja, przy jednoczesnym dostosowaniu procesów biznesowych i informatycznych, do zmieniających się potrzeb strategicznych i taktycznych.

W tym zadaniu wykorzystujemy nasze dogłębne zrozumienie procesów biznesowych i technologii w celu zapewnienia zintegrowanych rozwiązań outsourcingowych, jako części naszych usług w zakresie procesów biznesowych. Nasze rozwiązania nie tylko mają na celu obniżenie całkowitego kosztu posiadania dla naszych klientów, ale mają na celu zapewnienie wartości transformacyjnej poprzez przeprojektowanie procesów. Nasze zrozumienie problemów operacyjnych i organizacyjnych, z którymi borykają się globalne firmy z różnych branż, umożliwia nam diagnozowanie krytycznych obszarów wydajności. Nasze podejście oparte na doradztwie, w połączeniu z dużymi możliwościami w zakresie zarządzania projektami i wsparcia, pozwala nam dostarczać naszym klientom dostosowane do ich potrzeb i zrównoważone rozwiązania procesowe.

Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań outsourcingowych w kluczowych pionach i horyzontach. Nasze rozwiązania horyzontalne mają na celu poprawę efektywności procesów biznesowych, takich jak finanse iamp; księgowość (FAO) i zasoby ludzkie iamp; płace (HRO). Nasze rozwiązania wertykalne mają na celu poprawę funkcjonowania sektorowych procesów biznesowych w organizacji klienta.

Nasze rozwiązania wspierane są przez szereg różnych technologii informatycznych, takich jak skanowanie, system zarządzania dokumentami (DMS), rozwiązania workflow (BPM), business intelligence (np. pulpity), wraz z elektroniczną wymianą danych (EDE) czy integracją aplikacji biznesowych (EAI).

In this section getsix® would like to point out and explain, that we could act as a classic ‘Accounting Office/Tax Adviser’, or as a BPO provider to take over i.e. your accounts payable process. This gives us the possibly to provide ‘Consulting Services and IT solutions’ under one roof. Our getsix® competence network and our co-operation’s and alliances’, even make it possible to act as a multi-disciplinary service provider.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje