Organizowanie i utrzymanie wymaganych ustawowo ksiąg rachunkowych

/ Profesjonalne usługi CPA

Każda firma musi zarabiać więcej pieniędzy niż wydaje, aby osiągnąć rentowność i odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Prowadząc działalność, firmy stale wydają pieniądze na takie rzeczy jak sprzęt, części, płace i czynsz oraz pobierają pieniądze od klientów i kontrahentów, sprzedając produkty i usługi. Firmy korzystają z różnych rejestrów finansowych, aby śledzić, ile pieniędzy wydają i ile zarabiają.

Możemy zorganizować księgowość finansową Państwa firmy, czyli „prowadzenie” Państwa ksiąg rachunkowych. Oznacza to po prostu, że będziemy na bieżąco aktualizować i prowadzić Państwa dokumentację finansową.


Rodzaje ksiąg rachunkowych

Możemy prowadzić kilka różnych ksiąg rachunkowych. Najważniejszą z nich jest księga główna, która dzieli przychody i rozchody firmy na różne kategorie kont, takie jak aktywa, pasywa, wydatki i przychody. Możemy również prowadzić „księgę sprzedaży”, która rejestruje sprzedaż dokonywaną przez firmę, a także pieniądze otrzymane i należne za towary i usługi. Następnie możemy oczywiście prowadzić „księgę zakupów”, która rejestruje wszystkie zakupy dokonywane przez firmę oraz kwotę, jaką firma jest winna wierzycielom.


Znaczenie prowadzenia dokumentacji

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych i prowadzenie dokumentacji finansowej w rozumieniu ogólnym, które jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu przez firmę. Menedżerowie nie mogą podejmować świadomych decyzji, jeśli nie wiedzą, ile pieniędzy firma ma obecnie do dyspozycji, jak duże jest jej zadłużenie i jak prowadzenie ksiąg rachunkowych może również pomóc firmom w zatwierdzaniu odliczeń podatkowych i składaniu dokładnych deklaracji podatkowych.


Dlaczego warto wybrać getsix®?

Oprócz naszych doświadczonych i dobrze wykwalifikowanych specjalistów, getsix® jest idealny dla początkujących właścicieli firm, którzy mogą nie posiadać niezbędnej wiedzy księgowej do prowadzenia własnych ksiąg i innych rejestrów finansowych. W rezultacie, małe i średnie firmy mogą zatrudnić specjalistów finansowych do pracy w niepełnym wymiarze godzin do utrzymania rekordów, lub zatrudnić wykonawców, aby dbać o ich wymagania finansowe dotyczące prowadzenia dokumentacji. Gdy firmy się rozwijają i dokumentacja finansowa staje się bardziej liczna i złożona, mogą myśleć o zatrudnieniu pracowników na pełen etat do prowadzenia dokumentacji finansowej. W tym przypadku getsix® będzie silnym partnerem we wspieraniu, doradzaniu i zarządzaniu codziennymi księgami rachunkowymi.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje