Opinie zgodności oraz pomoc w kontroli fiskalnej od władz podatkowych

/ Rachunkowość podatkowa (Proces podatkowy)

Pomoc w przygotowaniu planów kont pod kątem polskich wymogów ustawowych, sprawozdawczości podatkowej i polityki rachunkowości

Jako niezależni i obiektywni profesjonaliści, getsix® może pomóc klientom w wypełnieniu ich obowiązków związanych z księgowością i zgodnością podatkową w sposób efektywny i dokładny, zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości; ograniczając ryzyko podatkowe i maksymalizując możliwość odliczenia podatku i odzyskania VAT.

Opinie zgodności oraz pomoc w kontroli fiskalnej od władz podatkowych

W konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym coraz trudniej jest osiągnąć wiodącą pozycję na rynku. Zbudowanie i utrzymanie takiej pozycji wymaga zazwyczaj skupienia się na podstawowej działalności handlowej firmy.

W odpowiedzi na te wyzwania, getsix® oferuje klientom możliwość outsourcingu niektórych procesów biznesowych, takich jak księgowość statutowa, płace, zgodność podatkowa, aby wymienić tylko kilka, wraz z innymi funkcjami administracyjnymi do naszych doświadczonych specjalistów. getsix® posiada zespół doświadczonych księgowych i „sieć kompetencji” doradców podatkowych gotowych do świadczenia usług najwyższej jakości poprzez przejęcie całości lub części procesów księgowych i zgodności podatkowej firm.


Pomoc w przygotowaniu do kontroli skarbowej ze strony organów podatkowych

Celem audytu jest ocena zdarzeń przeszłych i planowanie zdarzeń przyszłych. Jest on zorientowany na problem i przeprowadzany w sposób interdyscyplinarny. Usługa jest zawsze dostosowana do indywidualnych wymagań klienta i zgodna z wymogami ustawowymi.

getsix® może pomóc Ci w znalezieniu się na tym stanowisku dzięki następującym usługom lub poprzez naszą 'Sieć Kompetencji’:

  • Standardowe badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
  • weryfikacja i przegląd sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości;
  • audyty planowanych połączeń i przekształceń spółek oraz inne usługi związane z uzyskiwaniem zgód;
  • audyty i przeglądy pakietów konsolidacyjnych.

Wspierając Cię w standardowych procedurach audytowych obejmujących:

  • przegląd systemów komputerowych w celu uwierzytelnienia danych wykorzystywanych podczas badania sprawozdań finansowych;
    • przegląd podatkowy w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich, w celu określenia ryzyka warunkowych zobowiązań podatkowych, w tym VAT, CIT, ZUS, PIT oraz zobowiązań celnych;
  • przedstawiać rekomendacje w obszarach istotnych dla spółki, w formie listów do jej zarządu;
  • wyrażenie opinii wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych usług, kliknij tutaj.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje