Stałe doradztwo podatkowe

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie wieczystych obowiązków podatkowych oraz optymalizacja obciążeń podatkowych stanowi fundament współpracy z naszymi klientami oparty na wzajemnym zaufaniu. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam wspierać naszych klientów i minimalizować ryzyko związane z ewentualnymi ryzykami podatkowymi.

Nasze usługi doradcze w zakresie bezterminowego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych i podatkowych, interpretacji i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych oraz przygotowanie, wdrożenie i rozwój strategii podatkowej;
  • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów w polityce podatkowej i polityce bilansowej;
  • przygotowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych;
  • analiza pytań bezterminowych dotyczących podatków PIT, CIT i VAT oraz innych danin publicznoprawnych, optymalizacja obciążeń podatkowych.
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje