Stałe doradztwo podatkowe

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie wieczystych obowiązków podatkowych oraz optymalizacja obciążeń podatkowych stanowi fundament współpracy z naszymi klientami oparty na wzajemnym zaufaniu. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam wspierać naszych klientów i minimalizować ryzyko związane z ewentualnymi ryzykami podatkowymi.

Nasze usługi doradcze w zakresie bezterminowego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych i podatkowych, interpretacji i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych oraz przygotowanie, wdrożenie i rozwój strategii podatkowej;
  • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów w polityce podatkowej i polityce bilansowej;
  • przygotowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych;
  • analiza pytań bezterminowych dotyczących podatków PIT, CIT i VAT oraz innych danin publicznoprawnych, optymalizacja obciążeń podatkowych.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje