Rozwiązania BI dla firm

/ Rozwiązania oparte na technologii

Odblokuj informacje biznesowe za pomocą Powerful Business Intelligence dostarczonej przez getsix®

Dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie może stanowić wyzwanie. Osoby prywatne, zespoły i organizacje polegają na aktualnych informacjach i danych w celu efektywnego planowania, monitorowania, raportowania i prognozowania na przyszłość. Dzięki Business Intelligence wiedza to władza, a czas to pieniądz.

Więc jak możesz mieć wgląd w wyniki swojej firmy, przeglądać obszary, które przynoszą realne korzyści, abyś mógł skupić się na obszarach, które nie przynoszą oczekiwanych wyników i kosztują Cię pieniądze?

Co to jest Business Intelligence?

Business Intelligence to platforma składająca się z infrastruktury danych i narzędzi do współpracy innych aplikacji, takich jak Microsoft Dynamics, Microsoft Office, SharePoint Server i SQL Server. Business Intelligence zapewnia kompleksowe rozwiązanie end-to-end, które pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej do przodu, pomagając zapewnić ogólny obraz organizacji.

Korzyści płynące z Business Intelligence

Business Intelligence umożliwia dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie i skuteczną analizę danych w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych. To rozwiązanie biznesowe umożliwia decydentom w całej organizacji skuteczną konsolidację danych z różnych systemów w kokpitach, co ułatwia identyfikację trendów, przeglądanie wyników i zrozumienie kluczowych obszarów dla poprawy sytuacji biznesowej.

Business Intelligence zapewnia:

 • Samoobsługowy dostęp do informacji
 • Osobiste deski rozdzielcze i karty wyników
 • Współpraca
 • Raportowanie
 • Analityka
 • Analityka predykcyjna i eksploracja danych
 • Integracja danych i hurtownie danych

Rozwiązania BI

Abraham Maslow został kiedyś zacytowany jako mówiący: „Jeśli masz tylko młotek, masz tendencję do postrzegania każdego problemu jako gwoździa”. Te słowa są prawdziwsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ coraz bardziej złożony i wzajemnie powiązany świat sprawia, że wybór odpowiedniego narzędzia Business Intelligence (BI) ma kluczowe znaczenie. Firmy, starając się być o krok do przodu, gromadzą duże ilości danych, począwszy od danych demograficznych, zachowań nabywców, lojalności klientów, a skończywszy na danych finansowych i operacyjnych. Niestety, dane te są bezużyteczne w podejmowaniu decyzji, ich przeznaczenie, bez sposobu organizowania i prezentowania ich jako istotnych informacji. Aby pomóc w skróceniu i zrozumieniu ich danych, firmy muszą dobrać odpowiednie narzędzia, które mogą gromadzić, przetwarzać i prezentować dane w odpowiedni i terminowy sposób.

Microsoft oferuje szereg narzędzi, które mogą być dostosowane do szerokiego zakresu stylów BI, w tym Microsoft Excel, PowerPivot for Excel, SQL Server Reporting Services (w tym Report Builder) oraz PerformancePoint Services in SharePoint. Wszystkie te narzędzia można wypłynąć za pośrednictwem znanego interfejsu serwera SharePoint Server.

Styl BI opisuje sposób, w jaki użytkownicy chcą współdziałać, prezentować i dzielić się informacjami. Style te są częściowo definiowane przez użytkownika lub grupę użytkowników o unikalnych potrzebach informacyjnych, wraz z istniejącymi możliwościami raportowania organizacji, infrastrukturą i umiejętnościami zarówno użytkowników biznesowych, jak i IT. getsix jest w stanie zapewnić naszym klientom pięć różnych stylów raportowania BI:

 • Analiza samoobsługowa – Analiza samoobsługowa opisuje swobodne raportowanie i analizę dokonywaną przez użytkowników, tak aby mogli oni zintegrować dane z różnych źródeł i wiercić w dół oraz zrozumieć pierwotną przyczynę anomalii danych. Ci użytkownicy nietechniczni cenią sobie możliwość samodzielnego raportowania i analizy bez polegania na IT lub innych.
 • Sprawozdawczość gospodarcza – Ten styl opisuje sformatowane raporty tworzone przez zaawansowanych użytkowników biznesowych lub analityków. Raporty są zazwyczaj oparte na zatwierdzonych danych korporacyjnych, a następnie udostępniane szerzej menedżerom, zespołom lub działom. W tym stylu zaangażowanie IT jest umiarkowane, zazwyczaj nadzoruje dystrybucję i monitorowanie środowiska raportowania oraz budowanie ustrukturyzowanej warstwy danych, na której zbudowane są raporty.
 • Parametryzowane iamp; Raportowanie operacyjne – Podobny do stylu raportowania biznesowego, Parameterized & raportowanie operacyjne charakteryzuje się również raportowaniem w stałym formacie. Raporty te są jednak sporządzane i zarządzane przez dział IT zamiast przez użytkowników biznesowych i zazwyczaj mają doskonały format pikseli i styl renderowania. Spójność, skalowalność, łatwość zarządzania i automatyczna dystrybucja to tylko niektóre z kluczowych cech tego stylu.
 • Monitorowanie działania za pomocą Pulpitu – Ten styl opisuje raporty w stylu deski rozdzielczej, które pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe monitorowanie wydajności ich działalności. Styl ten jest obsługiwany przez kierownictwo szczebla kierowniczego lub wydziału, które wymagają natychmiastowej widoczności stanu zdrowia firmy, ale często pozwala również na dalsze badania poprzez interaktywność.
 • Tabela wyników – Tabela wyników jest stylem opisującym wysoce podsumowane widoki z kluczowymi wskaźnikami efektywności (lub KPI) mierzonymi i ocenianymi w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych celów, takich jak zrównoważona karta wyników. Ten styl jest zazwyczaj częścią programu zarządzania wydajnością, choć może być również używany do pomiaru wydajności operacyjnej.

Rozwiązania BI z Mircosoftem

W dzisiejszym szybko rozwijającym się i ciągle zmieniającym się świecie, organizacje mają potrzebę dostarczania właściwych informacji odpowiedniej osobie we właściwym czasie. Dokładnie to jest fundamentalną obietnicą programu BI; jeśli jednak mechanizm dostarczania informacji nie jest odpowiednio dopasowany do potrzeb w zakresie konsumpcji i analizy informacji, każde rozwiązanie jest zagrożone całkowitym pominięciem znaku i niedostarczeniem oczekiwanej wartości. Microsoft dostarcza różnorodne narzędzia BI, które pasują do różnych sytuacji.

Poniższy rysunek jest uproszczonym przewodnikiem dla czytelnika, który poszukuje ostatecznej zasady podsumowania technologii „najlepszego dopasowania” dla każdego stylu.

Przekształcamy złożone dane i standaryzujemy różne systemy, aby uzyskać użyteczne informacje.

Silna konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do myślenia nie tylko o ograniczaniu większej wydajności i zysków z działalności operacyjnej. To zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania świadomych i terminowych decyzji, co wymaga zerwania silosów informacyjnych i uzyskania obrazu całych operacji w czasie rzeczywistym.

getsix® pomaga przedsiębiorstwom uzyskać odpowiedni iloraz inteligencji biznesowej i przekształcić ilości danych w czynniki decyzyjne. Nasz zespół ekspertów tworzy „sieć internetową” zapewniającą płynną integrację funkcji i przepływu danych wokół funkcji biznesowych w celu zapewnienia użytecznej inteligencji. Nasze podejście Business Intelligence inwestuje w różne pakiety BI. Nasze spójne podejście do rozwiązań reguluje cały cykl życia, od strategii po stan wdrożenia i stabilizacji.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje