Planowanie i analiza finansowa

/ Pełne rozwiązania finansowo-księgowe

Planowanie i analiza finansowa jest kluczem do integracji i analizy informacji przechowywanych w systemach finansowych, a także do innych danych krytycznych w firmie. Pomaga kierownictwu wdrażać odpowiednie działania i polepszać wypłacalność i płynność finansową organizacji. Dzięki temu uzyskuje się szybszą i precyzyjniejszą interpretację danych finansowych.

Usługi i rozwiązania w zakresie analizy finansowej są niezbędne do terminowego i niezawodnego planowania oraz do uzyskania pomyślnych wyników przez organizację.

W świecie bezwzględnej konkurencji przedsiębiorcy i organizacje mierzą się z wymagającym zadaniem, jakim jest zwiększenie zysków i wolumenów biznesowych. Do tego dochodzi jeszcze wyzwanie związane z zachowaniem zgodności. Aby sprostać tym wymaganiom, bardzo ważne jest, żeby zaawansowane usługi finansowe i odpowiednie informacje były dostępne na czas.


Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa za pomocą naszego rozwiązania w zakresie wywiadu gospodarczego

Najbardziej strategicznym wkładem, jaki może wnieść w przedsiębiorstwo departament finansów i księgowości, jest jego rola w zarządzaniu wydajnością danego przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak czegoś więcej niż tylko umiejętności księgowych. Do osiągnięcia tego celu potrzebne są umiejętności mapowania biznesu i umiejętności technologiczne, jak również zrozumienie ram wydajności i wywiadu gospodarczego. W przeciwieństwie do firm zajmujących się wyłącznie księgowością, getsix® może pochwalić się bardzo mocnym zapleczem technologicznym i procesowym, przydatnym w zarządzaniu wydajnością przedsiębiorstwa.

Dostarczamy nasze rozwiązania w zakresie wywiadu gospodarczego w połączeniu z rozwiązaniami finansowo-księgowymi lub z rozwiązaniami outsourcingu finansów i księgowości.


Uzyskane informacje zamieniamy w wiedzę dającą nam praktyczne wskazówki do podjęcia dalszych działań.

Dokładne sprawozdania finansowe stanowią minimalny wymóg dla monitorowania wyników działalności, sytuacji finansowej i przepływów pieniężnych. Jednak prowadzenie działalności w oparciu o sprawozdania finansowe MSSF oznacza, że mogą Państwo nie mieć wystarczających informacji o tym, co się stało i dlaczego. Co ważniejsze, takie sprawozdania nie powiedzą Państwu, w którym kierunku Państwo zmierzają.

Funkcja mocnego planowania i analizy finansowej jest istotna w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach Państwa organizacji. Umiejętność zamiany informacji w wiedzę, a wiedzy w praktyczne wskazówki do podjęcia dalszych działań, jest często słabym lub brakującym ogniwem w nawet najsilniejszych działach księgowości. Eksperci ds. zarządzania finansami w getsix® mogą ocenić i zoptymalizować Państwa procesy planowania i analizy finansowej.

Jesteśmy w stanie rozwijać funkcję planowania i analizy finansowej, która doda wartości Państwa firmie, zarządzając tą funkcją na bieżąco w ramach naszego rozwiązania outsourcingu finansów i księgowości.


Nasze różne rozwiązania w zakresie wywiadu gospodarczego:

 • Ad-Hoc (Self-Service) reporting;
 • Business/Management reporting;
 • Parameterised & Operational reporting;
 • Dashboards;
 • Scorecards.

Może być dostosowany do indywidualnych wymogów naszych klientów dotyczących świadczenia zaawansowanych usług analizy finansowej i obejmować:

 • Kluczowe wskaźniki wydajności;
 • Planowanie metodą scenariuszy;
 • Analizę finansową;
 • Przygotowanie reportów MIS;
 • Planowanie i analizę finansową;
 • Analizę wskaźników finansowych;
 • Generowanie dostosowanych sprawozdań BI stosownie do potrzeb.

Najważniejsze cechy rozwiązania:

 • Użyj danych w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności;
 • Uzyskaj mobilny dostęp do swoich danych finansowych;
 • Dostosuj warunki alarmowe, aby zapewnić odpowiedni poziom reakcji;
 • Aktywnie monitoruj wskaźniki KPI lub KRI w obrębie złożonych scenariuszy do poziomu granulowego;
 • Nadążaj za zmieniającymi się wymaganiami za pomocą konfigurowanych przez użytkownika, spersonalizowanych wykresów;
 • Samoobsługa BI – łącz się bezpośrednio (tj. za pomocą programu Excel lub innego oprogramowania do sprawozdawczości) ze swoimi danymi finansowymi, dostarczanymi za pomocą hurtowni danych lub specjalnych, predefiniowanych kostek danych, zgodnie ze swoimi wymaganiami, w ramach DaaS (dane jako usługa).

Korzyści dla naszych klientów

Outsourcing usług planowania i analizy finansowej pozwala nam na zaoferowanie kadrze kierowniczej dostępu do szybszej i dokładniejszej interpretacji danych finansowych.

 • Prowadzi to do umożliwienia podejmowania szybkich decyzji;
 • Nawet do 60 procent oszczędności na kosztach związanych z zatrudnieniem analityków;
 • Klienci uzyskują lepszą sprawozdawczość finansową oraz zgodność z przepisami prawa;
 • Klienci otrzymują wgląd analityczny w takie obszary jak rentowność produktów, zarządzanie kosztami, analizę projektu, zapasy i wiele więcej;
 • Lepsze wykorzystanie technologii dającej dostęp do najnowszych danych.
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje