Menu

Doradztwo podatkowe

/ Nasze usługi

Kwestia podatków zawsze pojawia się w prawie każdym obszarze Państwa działalności. Aby uniknąć nieoczekiwanych strat związanych z podatkami, należy zasięgnąć porad w zakresie podatków zanim dojdzie do zawarcia transakcji biznesowych. W związku z tym najlepiej jest z góry zająć się planowaniem podatkowym. Jednak niektóre transakcje mogą być dokonywane bez właściwego planowania podatkowego lub planowanie to może w ogóle nie istnieć.

W takich sytuacjach będą Państwo musieli zidentyfikować ryzyko podatkowe i znaleźć sposób na jego zmniejszenie. Jesteśmy gotowi zaspokoić Państwa potrzeby w tej dziedzinie.

Jak getsix® może Państwu pomóc?

Mogą Państwo omówić z nami swoje przewidywane transakcje lub umowy. Byłoby lepiej, gdyby mogli Państwo nam dostarczyć odpowiednie projekty umów. Pomoże to nam lepiej zrozumieć Państwa działalność, a zwłaszcza przewidywaną transakcję. Tym samym będziemy mogli określić istotne skutki podatkowe z polskiego punktu widzenia i zalecić sposoby zmniejszenia istotnych ryzyk podatkowych.

Możemy również omówić transakcje lub umowy, które zostały zawarte, ale których skutków podatkowych nie są Państwo pewni z punktu widzenia polskiego systemu podatkowego. Zidentyfikujemy ryzyka podatkowych oraz zalecimy sposoby na ich zmniejszenie.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje