Inwestowanie w Polsce, getsix może Ci pomóc na rynku

Polska - to naprawdę bezpieczne miejsce docelowe dla nowych inwestycji

Jeśli interesuje Państwa inwestowanie w Polsce, warto przeanalizować historie sukcesu tysięcy firm, które od upadku komunizmu w 1989 roku poczyniły w Polsce nowe inwestycje. Kraj, który od ponad 20 lat szczyci się stabilnym wzrostem PKB, oferuje inwestorom przyjazne warunki dla biznesu. Polska stała się centralnym punktem zainteresowania inwestorów, nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE), ale także w całej Europie i na świecie.

Polska posiada jeden z największych i najsilniejszych rynków konsumenckich (38 milionów) w centrum Europy oraz korzystne położenie, gdzie krzyżują się główne szlaki komunikacyjne. W rezultacie możliwy jest eksport towarów nawet do wszystkich krajów europejskich, co pozwala dotrzeć do ponad 500 milionów konsumentów. Zrównoważony rozwój kraju został stworzony na solidnym fundamencie ekonomicznym, więc inwestowanie w Polsce może być naprawdę bardzo trafionym pomysłem.


Inwestowanie w Polsce – dlaczego warto?

Inwestorzy mogą czerpać profity z bliskich stosunków gospodarczych ze strefą euro jako częścią wspólnego rynku UE. Jednocześnie Polska oferuje inwestorom zagranicznym środowisko przyjazne dla biznesu dzięki stabilności ekonomicznej i wysoko wykwalifikowanym pracownikom, posługującym się wieloma językami obcymi. Dodatkowy atut stanowią polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które są jednymi z najlepszych stref wolnego handlu na świecie*.

Polska zajmuje piąte miejsce w Europie, jeśli chodzi o napływ nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na przykład w 2018 r. kraj ten pozyskał w ten sposób kapitał wartości 15,5 mld USD, co stanowi 7% rynku europejskiego. Ponadto, Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem liczby utworzonych miejsc pracy jako lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Pozycja Polski robi wrażenie na świecie, gdyż według raportów o rynkach rozwijających się kraj ten oferuje jeden z największych wzrostów przychodów w regionie. Wielu inwestorów już teraz prowadzi interesy w Polsce, a ze względu na wspomniany wcześniej atrakcyjny rynek konsumencki, dobrze wykształconą siłę roboczą oraz strategiczną lokalizację, zaufanie jest wysokie. Polska zrozumiała, że wybierając dany kraj, inwestorzy spekulują odnośnie własnych biznesów, własnych przyszłych dochodów, a także odnośnie własnej kariery zawodowej. getsix® dokładnie rozumie ten proces.


Jak naszym zdaniem Polska będzie się rozwijać?

Istnieją różne prognozy, które pokazują, jak będzie kształtował się wzrost PKB w Polsce w latach 2023-2027: Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje 3,1%.

Postrzegamy Polskę jako doskonałą lokalizację dla inwestycji w najbliższych latach. Jest bardzo prawdopodobne, że polską gospodarkę będzie charakteryzował stabilny wzrost i rosnąca konkurencyjność na rynku światowym. Widzimy również, że różnice pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Polski są systematycznie zmniejszane, a fundusze unijne już teraz dają dodatkowy impuls do rozwoju Wschodu kraju. Z tego powodu Polska Wschodnia staje się znacznie bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Istnieją również plany dotyczące regulacji w zakresie pomocy publicznej, które przyczynią się do dalszego ożywienia gospodarczego we wschodniej Polsce.


Jak możemy pomóc?

getsix® może pomóc w inwestycjach zagranicznych w Polsce, wspierając Państwa jako silny partner biznesowy. getsix® może pomóc Państwa inwestycji w pełni rozwinąć jej potencjał, oferując nowoczesne usługi i rozwiązania, a także dbając o aspekty podatkowe i prawne.


"Inwestowanie w Polsce" - najważniejsze atuty!

  • Stabilne PKB w ciągu 20 lat
  • Wsparcie dla inwestycji na najwyższym poziomie
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
  • Silne więzi gospodarcze ze strefą euro
  • Strategiczna lokalizacja
  • Duża dostępność talentów

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami prawnymi, księgowymi i dotyczącymi prawa pracy. Zebraliśmy je w darmowych e-booku, który można pobadać ze strony: Skuteczne inwestowanie w Polsce.

Inwestowanie w Polsce 2024

*Raport fDi 2019 Global greenfield investment trends, Doing Business, fDi magazine’s Global Free Zones

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 15.04.2024

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje