e-Usługa „Data as a Service (DaaS)”

/ Usługa analizy danych

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilka trendów związanych z niedostatecznym wykorzystaniem i skomplikowanym zarządzaniem rosnącym natłokiem danych. Jednym z tych trendów jest Data-as-a-Service (DaaS). Jest to stosunkowo nowa koncepcja, DaaS to model oparty na chmurze, który umożliwia naszym klientom dostęp do danych na żądanie, niezależnie od ich własnej lokalizacji.

Co ważne, stanowi to szansę na poprawę efektywności i wydajności IT poprzez centralizację zasobów. Wraz z rozwojem i wdrażaniem takich technologii jak wirtualizacja danych, integracja danych, Master Data Management (MDM), architektura zorientowana na usługi (SOA), zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) oraz Platform-as-a-Service (PaaS), strategie DaaS w ostatnich latach gwałtownie wzrosły.

W miarę jak trend DaaS nabiera tempa, odpowiadamy sobie na pytania wokół niego: jak dostarczać właściwe dane we właściwe miejsce i we właściwym czasie? jak „zwirtualizować” dane, które często są uwięzione wewnątrz naszych aplikacji? jak wspierać zmieniające się wymagania biznesowe (analityka, raportowanie, zarządzanie wydajnością) pomimo stale zmieniających się ilości i złożoności danych?

Nasza strategia i infrastruktura Enterprise DaaS jest dla nas głównym obszarem zainteresowania. Oto dlaczego:

 • Strategie korporacyjnych hurtowni danych (EDW) w coraz większym stopniu zmierzają w kierunku strategii DaaS obejmujących całe firmy.
 • Wzrost ilości danych strukturalnych i niestrukturalnych wymusza ewolucję w kierunku DaaS.
 • W miarę jak dane w silosach aplikacyjnych są przenoszone do scentralizowanych zasobów korporacyjnych, infrastruktura DaaS staje się krytyczna.
Aby móc prowadzić jakąkolwiek formę analityki korporacyjnej w czasie rzeczywistym, trzeba najpierw wdrożyć DaaS.

W pierwszych latach istnienia tego rynku, większość DaaS koncentrowała się głównie na usługach finansowych, telekomunikacji i sektorze rządowym. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowaliśmy duży wzrost liczby sektorów przyjmujących DaaS, a mianowicie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, handlu detalicznego, produkcji, e-commerce i mediów/rozrywki.


Co to jest Data-as-a-Service?

Obecnie wiadomo już, że DaaS promuje koncepcję, zgodnie z którą usługi związane z danymi – agregacja, jakość, czyszczenie i wzbogacanie danych oraz oferowanie ich różnym systemom, aplikacjom lub użytkownikom mobilnym – mogą być świadczone i dostępne ze scentralizowanej lokalizacji. Ponadto DaaS jest głównym czynnikiem umożliwiającym realizację koncepcji Master Data Management (MDM).

Master Data to Święty Graal zarządzania danymi w firmie. Większość firm skupia się na jednej wersji prawdy, czyli złotym źródle danych „Produkt”, „Klient”, „Transakcja” i „Dostawca”. Dlaczego? Rozproszone, niespójne dane o produktach spowalniają czas wprowadzania produktów na rynek i powodują nieefektywność łańcucha dostaw, co skutkuje słabszą niż oczekiwana penetracją rynku i zwiększonymi kosztami zapewnienia zgodności z przepisami. Podzielone, niespójne dane dotyczące klientów ukrywają rozpoznanie przychodów, wprowadzają ryzyko, powodują nieefektywność sprzedaży, a także skutkują błędnymi kampaniami marketingowymi i utratą lojalności klientów. Podzielone i niespójne dane dotyczące dostawców zmniejszają efektywność, negatywnie wpływają na inicjatywy kontroli wydatków i zwiększają ryzyko wystąpienia wyjątków u dostawców.

Tutaj wkraczają rozwiązania DaaS. W ramach naszych usług DaaS dostarczamy rozwiązania, które pozwalają na korzystanie z MDM i mają następujące zalety:

 • Elastyczność (i czas wprowadzenia na rynek) – nasi klienci mogą działać szybko ze względu na konsolidację dostępu do danych i fakt, że nie potrzebują rozległej wiedzy na temat danych bazowych. Jeśli nasi klienci wymagają nieco innej struktury danych lub mają wymagania związane z lokalizacją, wdrożenie jest łatwe, ponieważ zmiany są minimalne.
 • Opłacalność – możemy zbudować bazę z naszymi ekspertami od danych i zlecić na zewnątrz realizację poziomu prezentacji, co czyni interfejsy użytkownika raportów i dashboardów bardziej opłacalnymi. Sprawia to również, że wprowadzanie zmian w poziomie prezentacji jest łatwiejsze i bardziej wykonalne.
 • Jakość danych – dostęp do danych jest kontrolowany poprzez usługi danych, co ma tendencję do poprawy jakości danych, ponieważ istnieje jeden punkt aktualizacji. Po dokładnym przetestowaniu tych usług, wymagają one jedynie testów regresyjnych, jeśli pozostaną niezmienione przy kolejnym wdrożeniu.
 • Wydajność jak w chmurze, wysoka dostępność i elastyczna przepustowość – korzyści te wynikają z podstaw wirtualizacji – uzyskuje je się dzięki wydajności wynikającej z wysokiego wykorzystania współdzielonych serwerów fizycznych, dostępności wynikającej z klastrowania na wielu serwerach fizycznych oraz elastycznej przepustowości wynikającej z możliwości dynamicznej zmiany rozmiaru klastrów i/lub migracji żywych węzłów klastra na różne serwery fizyczne.

Przypadki użycia DaaS

Organizacje poszukują rozwiązań dla trudnych wyzwań związanych z integracją danych i procesów, ponieważ zaczynają ponownie inwestować w nowe możliwości biznesowe. W miarę odkrywania nowych możliwości, muszą również dokonywać wyborów, które pomogą zarówno usprawnić, jak i napędzić firmę. DaaS sprawia, że geograficzny lub organizacyjny podział na dostawcę i konsumenta staje się przestarzały, a pojawienie się platformy jako usługi (Platform-as-a-Service, PaaS) wraz z architekturą zorientowaną na usługi (SOA) sprawia, że sama platforma, na której znajdują się dane, również przestaje mieć znaczenie.

DaaS ma wiele zastosowań w firmach:

 • Zapewnienie jednej wersji informacji o stanie faktycznym.
 • Integracja danych z wielu systemów ewidencji.
 • Umożliwienie analityki biznesowej (BI) w czasie rzeczywistym.
 • Przetwarzanie wysokowydajnych skalowalnych transakcji.
 • Federacja widoków w wielu domenach.
 • Poprawa bezpieczeństwa i dostępu
 • Integracja z danymi w chmurze i danymi partnerów oraz mediami społecznościowymi.
 • Dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym do aplikacji mobilnych.
 • Prowadzenie poszukiwań w całym przedsiębiorstwie.

Elementy DaaS

Załóżmy, że klient zdecyduje, że nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok. Od czego ten klient powinien zacząć, aby wdrożyć strategię MDM i zbudować ofertę data-as-a-service dla reszty organizacji?

To są elementy, których firma potrzebuje, aby zrobić kolejny krok:

 • Pozyskiwanie danych – mogą one pochodzić z dowolnego źródła, w tym z magazynów danych, poczty elektronicznej, portali, zewnętrznych źródeł danych.
 • Zarządzanie danymi i standaryzacja – sprowadzenie ich do postaci standardowej instrukcji lub mechanizmu automatycznego.
 • Agregacja danych – budowa hurtowni danych na potrzeby akwizycji. Ma to silny mechanizm kontroli jakości oparty na usługach i technologii, co bardzo różni się od ” zróbmy 100 programów ETL”.
 • Obsługa danych – poprzez usługi sieciowe, ekstrakty, raporty, itp. Ułatwiaj użytkownikowi końcowemu korzystanie z danych, czy to za pośrednictwem maszyn, czy też bezpośrednio poprzez uniwersum raportowania.

Wszystkie te możliwości łączą się wokół łańcucha logistyki danych. W ciągu ostatnich kilku dekad nastąpiła dramatyczna zmiana w sposobie, w jaki firmy obchodzą się z danymi. Coraz częściej odchodzą one od hierarchicznych, jednowymiarowych magazynów danych przedsiębiorstwa (EDW) ze stałymi źródłami danych na rzecz rozproszonej sieci strategicznych partnerstw z zewnętrznymi źródłami danych. Nie dziwi więc fakt, że zjawisko to wywołuje efekty falowe w całej starej sieci logistyki danych. DaaS w swojej istocie może rozwiązać ten problem fragmentacji.

Jako połączenie aplikacji i technologii, DaaS konsoliduje, czyści i rozszerza dane źródłowe przedsiębiorstwa oraz synchronizuje je ze wszystkimi aplikacjami, procesami biznesowymi i narzędziami analitycznymi. Celem tego rozwiązania jest osiągnięcie znaczącej poprawy wydajności operacyjnej, raportowania i podejmowania decyzji opartych na faktach. W tym celu, kluczowe wymagania każdej strategii DaaS obejmują wiedzę o domenie, wiedzę o aplikacjach, ludzi/talent, procesy i platformy technologiczne.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje