Usługi zakładania firmy w Polsce

/ Konsulting korporacyjny

getsix® oferuje profesjonalne usługi zakładania firmy w Polsce. Pomagamy naszym klientom przy wszystkich szczegółach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej na prawie polskim.

Kładziemy szczególną uwagę na każdy detal podczas procesu zakładania firmy w Polsce.

Nasz zakres usług obejmuje:

  1. Zakładanie nowej firmy w Polsce wraz z całą rejestracją
  2. Gotowe spółki uśpione w Polsce

Uwaga: Możemy przeprowadzić rejestrację firmy w taki sposób, że nie będziesz musiał osobiście przyjechać do Polski.


Formy prawne przedsiębiorstw

Prawo polskie oferuje wiele form do prowadzenia działalności. Najbardziej odpowiadające rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i firm są:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o.
  • Spółka akcyjna – S.A.
  • Spółka jawna – Sp. J.
  • Spółka komandytowa – Sp. K.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – S.K.A.

Zakładanie nowej firmy w Polsce

Jeśli klient potrzebuje nową firmę w Polsce, która jest dopasowana do jego wymagań, możemy dostarczać jemu firmę zarejestrowana według jego życzenia. Wynikiem naszego działania będzie w pełni zarejestrowana, nowa firma, która w przeciągu kilku dni będzie gotowa do podejmowania działalności gospodarczej. Nasz zakres usług obejmuje:

  • Doradztwo odnośnie struktury biznesu (jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółka osobowa, Spółka, organizacja o celu niezarobkowym);
  • Doradztwo z zakresu minimalizacji i optymalizacji podatków;
  • Doradztwo z zakresu prawa pracy oraz dotyczące kwestii zabezpieczenia społecznego;
  • Doradztwo z zakresu doboru banku i otwarcie kont bankowych;
  • Sporządzenie wszystkich dokumentów prawnych (sporządzenie memorandum i statutu spółki), które są wymagane podczas założenia firmy – także dwujęzycznie;
  • Organizacja potrzebnych, przysięgłych tłumaczeń oraz uwierzytelnianie dokumentów;
  • Notarialne przygotowanie zakładanie firmy;
  • Wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli to jest potrzebne;
  • Rejestracja nowych podmiotów u organów podatkowych dla celów VAT (numer identyfikacyjny VAT);
  • Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym – REGON;
  • Pozyskanie potrzebnych zezwoleń dla różnego rodzajów działalności;
  • Sporządzanie i sprawdzanie umów;
  • Sporządzanie dokumentów korporacyjnych (uchwały wspólników, protokoły);

Jeśli wymagane:

  • Dostarczanie zarejestrowanego adresu we Wrocławiu, w Poznaniu lub w Warszawie;
  • Usługi powiernicze – dyrektorów powierniczych i wspólników powierniczych;
  • Usługi sekretariatu i administracji, włącznie z naszym getsix® Customer Extranet;
  • Ekslusywny wirtualny numer VOIP dla telefonu i fax (np. dla terenu Warszawy: +48 (22) 450 30 70).
Od kiedy zmienione zostało prawo pracy wymóg rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i w Głównym Inspektoracie Sanitarnym dla nowych podmiotów gospodarczych został uchylony.

Dodatkowo zagraniczne firmy mogą prowadzić działania w Polsce w formie oddziału lub biura representacyjnego. Jeśli jesteś zainteresowany taką opcją, prosimy o kontakt z namy w celu udzielenia dalszych informacji.


W skrócie

Główne zalety polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

  • Minimalny kapitał zakładowy 5000,00 PLN, około 1240,00 EUR;
  • 1 prezes jako osoba fizyczna jest wymagana;
  • Podatek od osób prawnych (CIT) wynosi 19%;
  • Spólki uśpione z rejestracją dla celów VAT dostępne.

Popularna forma prawna dla polskich przedsiębiorstw:

POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.) JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

Dzięki znakomitemu położeniu, stosunkowo łatwemu procesowi zakładania działalności oraz niskiemu opodatkowaniu, polskie firmy używane są w celu prowadzenia ogólnej działalności handlowej wewnątrz UE. Polskie firmy korzystają z zalet związanych z direktywami UE, z porozumieniami podatkowymi pomiędzy 80 państw oraz z systemem VAT UE.

Główne zalety:

  • Niski podatek od osób prawnych – 19%;
  • Jeden wspólnik jest wymagany – osoba prywatna lub prawna;
  • Jeden prezes jako osoba fizyczna jest wymagana;
  • Rachunek bankowy może być założony zdalnie.

Dodatkowe usługi getsix®

  1. Zmiana nazwy firmy;
  2. Zmiana zakresu działalności, siedziby firmy i inne;
  3. Zmiana adresu;

Osobiste stawiennictwo nie jest wymagane – My załatwiamy Twoje sprawy na podstawie pełnomocnictwa, co umożliwia nam obsługę tego procesu w Twoim imieniu.

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje