Podatek dochodowy od osób prawnych

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek dochodowy od osób prawnych obejmuje szereg zagadnień, z którymi najczęściej spotyka się każdy dział księgowości. Koszty uzyskania przychodów, punkt podatkowy, różnice kursowe oraz nieodpłatne świadczenia (gratisy) to zagadnienia, które wielokrotnie analizowaliśmy w naszej dotychczasowej praktyce. Przepisy podatkowe, które ulegają częstym zmianom nie są łatwe do przestrzegania – w tym właśnie możemy pomóc.

Obowiązki podatkowe:

Firmy są zobowiązane do:

 • prowadzenia pełnej księgowości;
 • sporządzenia sprawozdania finansowego i złożenie go w Krajowym Sądzie Rejestrowym;
 • zlecenia audytu ksiąg i publikacji sprawozdania finansowego (niektóre rodzaje spółek);
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz większość spółek osobowych może prowadzić ograniczoną księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów, o ile ich roczne przychody nie przekroczą równowartości 1.200.000,00 EUR.

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego związanego z CIT obejmują:

 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej związanej z CIT;
 • przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację ryzyk, a także sposobów usprawnienia procedur i rozliczeń CIT;
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i podatku u źródła;
 • rozwiązywanie bieżących kontrowersji i wątpliwości związanych z podatkiem CIT;
 • wsparcie w rozwiązywaniu sporów z organami podatkowymi dotyczących poszczególnych obszarów CIT (np. w zakresie możliwości zaliczenia określonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów).

Prowadzenie rozliczeń podatkowych – podstawowe usługi z zakresu rachunkowości podatkowej

W trakcie roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Przekazywana kwota stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych w poprzednich miesiącach. Zaliczki miesięczne należy wpłacać nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ostateczne rozliczenie zobowiązań podatkowych następuje poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego i wpłacenie ewentualnej kwoty zaległości. Należy to zrobić:

 • do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym – w przypadku opodatkowania osób prawnych;
 • do 30 kwietnia następnego roku – w przypadku rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowo podmioty – bez względu na formę – podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, w przypadku braku zwolnienia, podmioty są zobowiązane do comiesięcznego rozliczania podatku VAT oraz składania miesięcznych deklaracji podatkowych do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje