Sprawozdanie finansowe co miesiąc

/ Sporządzenie sprawozdania finansowego

Przygotowanie sprawozdania finansowego jest jednym z ostatnich kroków w cyklu księgowym, wykorzystując informacje z poprzednich sprawozdań do opracowania bieżącego sprawozdania finansowego. Ponadto, w zależności od potrzeb, getsix® może przygotować sprawozdanie finansowe w cyklu "miesięcznym", ponieważ niektóre firmy preferują ścisły nadzór nad sytuacją finansową firmy.


Przygotowywanie sprawozdań finansowych

Poniżej przedstawiamy elementy, jakimi getsix® jest w stanie się zająć:

 • getsix® przygotuje dla Państwa "rachunek zysków i strat"
  Rachunek zysków i strat oblicza zysk lub stratę netto, które są określane na podstawie przychodów ze sprzedaży, kosztów oraz zapisów księgi głównej.
 • getsix® przygotuje dla Państwa "sprawozdanie z zysków z lat ubiegłych"
  Sprawozdanie z lat ubiegłych odzwierciedla podział zysku pomiędzy zyski niepodzielone i wypłatę dywidendy.
 • getsix® przygotuje "bilans"
  Bilans obrazuje sytuację finansową firmy - jest obrazem ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego.
 • getsix® przygotuje "rachunek przepływu środków pieniężnych"
  W ujęciu kasowym, rachunek przepływów pieniężnych jest kompilacją i porównaniem informacji z trzech głównych sprawozdań finansowych: przychodów, zysków z lat ubiegłych i bilansu.
 • getsix® zapewni Państwu "analizę sprawozdań finansowych"
  Właściciele firm mogą nie potrzebować wszystkich szczegółów, ale z pewnością muszą zrozumieć DUŻY ZARYS ich aktualnej sytuacji finansowej i gotówkowej. Te spostrzeżenia są kluczowe przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w biznesie.
 • getsix® sporządzi Państwa "sprawozdania finansowe"
  Wszystkie firmy, zagraniczne i krajowe, są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych, raportów okresowych i innych formularzy. Ma to na celu zwiększenie efektywności i uczciwości funkcjonowania rynku papierów wartościowych z korzyścią dla inwestorów, korporacji i gospodarki poprzez terminowe gromadzenie danych.

Financial Statement Reports

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje