Usługa KOFAX Web Capture

/ Zobrazowanie dokumentu i przechwytywanie danych

Rozszerz możliwość przechwytywania przez Internet za pomocą portali internetowych

Kofax Web Capture zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych z możliwością oglądania lub skanowania obrazu.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szybszą, bardziej efektywną i lepszą realizację procesów biznesowych Kofax Web Capture rozszerza możliwości przechwytywania dokumentów u źródła przez Internet.

Przechwytywanie w punkcie pochodzenia

Poprzez umożliwienie firmom przechwytywania informacji w danym punkcie Kofax ogranicza opóźnienia spowodowane przez czas konieczny do odbioru dokumentów związanych z procesami. Pomaga to organizacjom szybciej odpowiadać na potrzeby klientów, zapewnić wysoki poziom wydajności biznesowej i ograniczyć koszty operacyjne.

Na przykład, kredytodawca hipoteczny może teraz umożliwić potencjalnemu kredytobiorcy nie tylko złożenie wniosku online, ale także zapewnić możliwość przechwytywania istotnej dokumentacji uzupełniającej bezpośrednio za pomocą aplikacji internetowej. Za pomocą skanera lub drukarki wielofunkcyjnej wnioskodawcy mogą zeskanować i elektronicznie przedłożyć kredytodawcy dowód tożsamości, informacje o dochodach i inne informacje uzupełniające bezpośrednio przez portal internetowy kredytodawcy. Pozwala to na wyeliminowanie wysyłania lub faksowania dokumentów na papierze, przyspiesza procedurę wnioskowania o udzielenie kredytu hipotecznego, lepiej służy potrzebom klientów oraz pozwala kredytodawcy na szybsze udzielanie odpowiedzi wnioskodawcom i na uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Zestaw narzędzi aplikacyjnych Kofax Web Capture umożliwia nawet kredytobiorcy przejrzenie zeskanowanych dokumentów, zmianę kolejności stron i ich obracanie oraz pozwala umieścić komentarze lub zredagować informacje przed złożeniem dokumentów. Funkcje te mogą być także wykorzystane do zajęcia się dokumentami towarzyszącymi, takimi jak wnioski kredytodawcy o dostarczenie dokumentów uzupełniających.

Szeroki wachlarz zastosowań

Korzyści płynące z technologii Kofax Web Capture nie ograniczają się do usług finansowych i obejmują wszelkie procesy wykonywane przez twórcy dokumentów, którzy są rozproszeni geograficznie, na przykład:

 • rząd (kwalifikowalność świadczeń, wnioski o pozwolenia, naliczenia podatku od nieruchomości, itp.);
 • ubezpieczenia (wniosek o udzielenie lub odnowienie polisy, roszczenia z tytułu polisy, itp.);
 • wnioski o zatrudnienie, o sprawdzenie informacji, o weryfikację tożsamości lub miejsca zamieszkania;
 • usługi finansowe (wnioski kredytowe, otwarcia nowych kont, itp.) i inne.

Integracja na poziomie przedsiębiorstwa

Kofax Web Capture w pełni integruje się z platformą Kofax do zarządzanie procesami biznesowymi, która umożliwia również przechwytywanie. Firmy są w stanie wykorzystać tę wysoce skalowalną platformę do przesyłania dokładnych, dostępnych informacji do procesów biznesowych bezpośrednio z dokumentów otrzymanych od swoich klientów poprzez Kofax Web Capture z obsługą portalu internetowego.

Zestaw narzędzi SDK

Programistom, którzy mają potrzebę tworzenia samodzielnych aplikacji do obrazowania, które nie korzystają z platformy Kofax Capture, oferujemy zestaw narzędzi Software Developers Kit.

Oglądanie i skanowanie obrazu dla aplikacji internetowych

Kofax Web Capture rozszerza nasze obecne inwestycje infrastrukturalne bezpośrednio na portale internetowe, z których pochodzą treści zasilające nasze główne aplikacje.

Korzyści jakie daje Kofax Web Capture:

 • ograniczenie czasu uzyskiwania dokumentów związanych z procesami;
 • eliminacja kosztów związanych z gromadzeniem, przygotowaniem i wysyłką dokumentów do lokalizacji centralnej;
 • poprawa wydajności biznesowej i ograniczenie kosztów operacyjnych;
 • pomoc organizacjom w szybszej obsłudze klientów;
 • utrzymanie silnego łańcucha dowodowego;
 • lepsza widoczność procesów oraz zapewnienie sprawozdawczości od początku do końca;
 • poprawa dokładności danych i ograniczenie stopnia błędów;
 • poprawa doświadczeń klientów oraz konkurencyjne zróżnicowanie.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje