Organizacja & procesy

/ Nasze zasady korporacyjne

getsix_framework_processes

Polityka jakości

Jakość naszych usług jest jedną z podstaw skuteczności naszych działań. Jakość oznacza dla nas zaspokajanie potrzeb naszych Klientów w możliwie najlepszy sposób. Znaczy to, że stanowi ona ważne kryterium dla Klientów korzystających z naszych usług. Działanie z myślą o jakości oznacza również dla nas wykorzystywanie cennych zasobów w wydajny i umiejętny sposób. Wszyscy pracownicy naszej firmy są zobowiązani dążyć do wyeliminowania okoliczności utrudniających świadczenie wysokiej jakości usług i mają pełne prawo podejmowania działań w tym kierunku.

Aby sprostać wymaganiom naszych Klientów, postawiliśmy sobie następujące cele:

 • świadczenie usług dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych i podmiotów prywatnych w sposób profesjonalny;
 • prowadzenie spraw naszych Klientów w zakresie i w sposób określony w przepisach i procedurach opracowanych w naszej Księdze Jakości;
 • wykonywanie zadań zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą, w sposób sumienny z należytą starannością;
 • zatrudnianie pracowników cechujących się wysokimi kompetencjami zawodowymi i społecznymi, umiejętnością współpracy i nienagannymi manierami;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientem na zasadach partnerstwa poprzez uzgodnienie zakresu usług wspólnie, co pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby każdego Klienta;
 • spełnienie standardowych wymogów i obowiązujących przepisów normy ISO 9001:2015.

Niniejszym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością.

Ustalone cele osiągamy poprzez:

 • szkolenia zawodowe dla naszych pracowników;
 • inwestowanie czasu i zasobów w ciągły rozwój zawodowym naszych specjalistów;
 • stosowanie aktualnej wiedzy interpretacji przepisów podatkowych, księgowych i kadrowo-płacowych;
 • stały dostęp do informacji i krótki czas reakcji na każde zapytanie Klienta;
 • przypisywanie poszczególnym pracownikom i ich zastępcom odpowiedzialności za świadczenie usług dla danego Klienta, gdzie pracownik jest konsultantem utrzymującym jednoczesny kontakt z Klientem;
 • inwestowanie w księgowość, kadry i legalne oprogramowanie, w szczególności w najnowocześniejsze systemy, takie jak ECM, ERP i CRM;
 • przestrzeganie etyki zawodowej, w szczególności nieujawnianie uzyskanych informacji;
 • branie pod uwagę oczekiwań Klienta przy planowaniu poprawy jakości;
 • regularne ocenianie efektywności i skuteczności naszej polityki oraz celów jakościowych;
 • angażowanie zarządu w stwarzanie warunków służących poprawie prowadzonych działań;
 • umożliwienie naszym międzynarodowym Klientom, a także ich spółkom dominującym, działającym w obszarach niemiecko- i anglojęzycznych, rozwiania wątpliwości dotyczących działalności gospodarczej w Polsce, poprzez dostarczanie usług w obu językach w sposób skuteczny i na wysokim poziomie;

Efektywne metody organizacji i nowoczesnego zarządzania zapewniają ramy konieczne do osiągnięcia jakości. Nasze rozumienie jakości, jej świadomość, a także postawa naszych pracowników wobec niej, stanowią warunek zadowolenia naszych Klientów, a zarazem stałego sukcesu naszej firmy. Ciągłe polepszanie jakości pozwala nam obniżyć koszty w sposób efektywny i stanowi istotny czynnik w dziedzinie ochrony zasobów. W oparciu o ramy tej Polityki, Zarząd ustala corocznie szczegółowe jakościowe cele operacyjne. Ponieważ jakość świadczonych przez nas usług jest niezwykle ważna dla przyszłości firmy, wspieranie celów jakościowych jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Nasi pracownicy zapoznali się z niniejszą Polityką Jakości i stosują ją a także zasady zawarte w Księdze Jakości i dokumentacji pomocniczej.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje