Komputery typu cienkie klienty

/ Infrastruktura IT Front-End

Dell Wyse

Przetwarzanie za pomocą cienkich klientów rozwija się dynamicznie. Dzieje się tak nie bez powodu. Rozwiązuje ono narastające problemy z zarządzaniem komputerami klasy PC (grube klienty), a także wprowadza ogromne oszczędności na kosztach wsparcia, sprzętu i modernizacji. Ponadto ułatwia pracę zdalną lub w roamingu.

Cienkie klienty okazują się bardziej niezawodne i łatwiejsze w zarządzaniu niż komputery klasy PC (grube klienty). Funkcjonują one na zasadach przetwarzania opartego na serwerze (ang. SBC) – technologii, za pomocą której aplikacje są wdrażane, wspierane i wykonywane na serwerze a nie na kliencie, co rozwiązuje wiele podstawowych problemów związanych z zarządzaniem aplikacjami na samym kliencie.

Czym są komputery typu cienkie klienty?

Cienki klient to ogólne określenie urządzenia, którego działanie zależy od serwera. Wyposażone jest w urządzenie wyświetlające, klawiaturę i mysz oraz podstawową moc przetwarzania, co pozwala mu wchodzić w interakcję z serwerem. Cienki klient nie zawiera części ruchomych takich jak wentylatory lub dyski twarde (w przypadku dedykowanego cienkiego klienta). Nie przechowuje danych lokalnie, a jego funkcje i funkcjonalności są mocno ograniczone – i stąd jego nazwa.

Jakie korzyści płyną z użytkowania cienkich klientów?

Najbardziej przekonującą zaletą użytkowania cienkich klientów jest redukcja kosztów. W badaniu Gartner’a zatytułowanym „Thin Client vs. Fat-Client TCO” stwierdza on, że „instalacja cienkiego klienta oferuje także szybki zwrot z inwestycji z okresem zwrotu trzech miesięcy dla cienkich klientów”.

Przetwarzanie oparte na serwerze oferuje jednak wiele innych korzyści wykraczających poza zwykłą oszczędność:

Globalny dostęp do plików roboczych i aplikacji biznesowych – przetwarzanie za pomocą cienkich klientów umożliwia zwiększenie produktywności, pozwalając pracownikom wykonywać zadania z dowolnego miejsca na świecie. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do prywatnego pulpitu z grubego klienta lub notebooka, co ułatwia pracę zdalną z domu lub podczas podróży.

Taki system wspierania mobilności pracowników wymaga jedynie aktualizacji oprogramowania na serwerach. Pracownicy mają gwarantowany bezpieczny i natychmiastowy dostęp do aplikacji biznesowych i danych osobowych z dowolnego urządzenia bez względu na prędkość sieci.

Zmniejszona administracja oraz wsparcie dla użytkowników końcowych – cienkie klienty są znacznie prostsze w obsłudze, ponieważ ich system operacyjny jest wdrażany centralnie i składa się tylko ze zdalnego klienta terminalowego. Obsługa pojedynczego punktu administracji zmniejsza ogólne koszty administracyjne i pozwala zaoszczędzić na czasie konserwacji. Administratorzy mogą wdrażać aktualizacje, łatki, aplikacje i aktualizacje antywirusów wyłącznie na serwerach terminalowych dla tysięcy użytkowników, bez konieczności odwiedzania poszczególnych stacji roboczych.

Dodawanie cienkich klientów lub ich wymiana jest znacznie łatwiejsza – w środowisku przetwarzania opartego na serwerze pulpity dla nowych pracowników można dodać w ciągu kilku minut. Ponadto jeżeli nastąpi awaria cienkiego urządzenia klienckiego, pulpit można przywrócić w ciągu kilku minut, zastępując takie urządzenie (są one tak tanie, że mogą Państwo trzymać ich duży zapas w magazynie na wypadek wystąpienia awarii).

Zwiększona niezawodność: Dłuższy ŚCBP – cienkie urządzenia klienckie nie mają ruchomych części lub wentylatorów, a zatem ich ŚCBP (średni czas bezawaryjnej pracy) jest znacznie dłuższy niż zwykłych komputerów klasy PC. W raporcie Gartner, Inc. przeciętny ŚCBP cienkiego klienta wynosi ok. 175 000 godzin, w porównaniu z 25 000 godzin dla komputerów klasy PC.

Zwiększone bezpieczeństwo: Mniejsze ryzyko zarażenia wirusami – system operacyjny serwera jest bezpieczniejszy niż system operacyjny komputera stacjonarnego. Cienkie klienty nie potrzebują dysków twardych ani stacji dyskietek, a administratorzy mogą ograniczyć dostęp dla napędów USB i CD-ROM. To z kolei uniemożliwia użytkownikom instalowanie obcych aplikacji na urządzenia, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa i praktycznie eliminując zagrożenie ze strony wirusów. Jest to również bezpieczne podejście w przypadku pracy z domu, gdyż nie dochodzi do ściągania danych firmowych na podatne na wirusy komputery domowe.

Zmniejsza ryzyko kradzieży danych – przechowywane wszystkich danych na serwerach centralnych eliminuje ryzyko dostania się ważnych danych firmowych w niepowołane ręce, gdy gruby klient lub notebook zostanie zgubiony lub skradziony. Podczas pracy w domu nie ma też potrzeby przenoszenia danych firmowych między biurem a domem na dyskach lub kartach pamięci.

Odzyskiwanie danych po awarii: Dane są bezpieczniejsze i łatwiej jest utworzyć kopię zapasową. Jeżeli terminal zawiedzie, dane nie będą utracone, ponieważ są przechowywane na serwerze. Scentralizowany system pamięci masowej pozwala na szybsze i łatwiejsze tworzenie kopii zapasowych, a także skuteczniejsze odzyskiwanie danych po awarii.

Niższe zużycie energii: Oszczędź na energii elektrycznej i wyeliminuj wytwarzanie się ciepła. Cienkie urządzenie klienckie wykorzystuje tylko jedną trzecią mocy, jakiej używa komputer PC, i generuje znacznie mniej ciepła i hałasu, co daje znaczne oszczędności.

Mniejsze wymiary: Zaoszczędź miejsce. Cienkie urządzenia klienckie są zwykle mniejsze od komputerów PC – są rozmiaru zewnętrznego modemu lub małego magnetowidu. Ich kompaktowy rozmiar pozwala na ukrycie ich pod komputerami stacjonarnymi lub nawet zamontowanie na ścianie lub pod biurkiem.

Światowy lider w przetwarzaniu w chmurze z wykorzystaniem klientów – Optymalizacja zasobów

W dzisiejszym centrum danych skuteczna optymalizacja zasobów musi równoważyć koszty z pojemnością i wydajnością oraz zapewnić wystarczające zasoby IT w celu zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych. Jednak większość infrastruktur IT jest budowana fragmentaryczne rok po roku i składa się z mieszanki starszych i nowych aplikacji. W wyniku tego są one skomplikowane, wymagają częstej konserwacji i trudno się nimi zarządza. Komputery PC są odpowiedzialne za znaczący odpływ zasobów, ponieważ są zawodne, podatne na awarie i wymagają stałego utrzymania.

Mądre organizacje wdrażają technologie wirtualizacji, aby wyeliminować niepotrzebne skomplikowanie oraz zoptymalizować zasoby centrum danych. Kolejnym logicznym krokiem jest wirtualizacja infrastruktury pulpitów. Wiele firm zastępuje środowiska graficzne oparte na starych komputerach PC infrastrukturami przetwarzania w chmurze z użyciem klientów, które wykorzystują wirtualizację do wyeliminowania ogólnych kosztów operacyjnych, wzmocnienia bezpieczeństwa i zmaksymalizowania całkowitych kosztów posiadania.

Rozwiązania do przetwarzania w chmurze z wykorzystaniem klientów Dell Wyse pomagają zoptymalizować zasoby w następujący sposób:

 • eliminują kosztowne zabezpieczenia i słabe strony przechowywania treści na komputerach PC, ponieważ wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w centrum danych, gdzie jest ich miejsce;
 • znacznie zmniejszają skomplikowanie i utrzymanie infrastruktury pulpitów dzięki scentralizowanym funkcjom zarządzania, aktualizacjom i łatkom;
 • zastosowanie lekkich, kompaktowych form znormalizowanych zmniejsza koszty wysyłki, przechowywania i eksploatacji oraz wysiłek, jaki należy w to włożyć;
 • zapewniają bezpieczny dostęp do serwerów klasy korporacyjnej oraz indywidualnych komputerów stacjonarnych dzięki prostemu, bezpośredniemu logowaniu, co pozwala pracownikom utrzymać wydajność pracy bez względu na lokalizację.

Zarządzanie pulpitem zdalnym

Dziś bardziej niż kiedykolwiek działy IT poszukują usprawnienia pracy, obniżenia kosztów, zwiększenia wydajności i bycia bardziej przyjaznym dla środowiska. Efektywne, zdalne zarządzanie komputerami użytkowników końcowych jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tych celów. Zdalne zarządzanie zmniejsza wpływ negatywnych czynników na produktywność użytkownika końcowego, eliminując jednocześnie koszty związane z rutynowymi czynności utrzymania, takimi jak zarządzanie poszczególnymi komputerami stacjonarnymi, podróże poza miejsce pracy w celu rozwiązywania problemów lub wymiana sprzętu, czy też wdrożenie aktualizacji oprogramowania i łatek na poszczególnych maszynach.

Rozwiązania do przetwarzania w chmurze z wykorzystaniem klientów Dell Wyse wraz z menedżerem urządzeń Dell WDM upraszczają zarządzanie zdalnymi pulpitami w obrębie organizacji. Silna polityka zarządzania konfiguracją i urządzeniami, zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym oraz funkcje sprawdzania stanu sprzętu pozwalają pracownikom działu IT usprawnić wdrażanie pulpitów i zminimalizować wymianę sprzętu. Rozwiązania Dell Wyse pomagają wyeliminować często nadmierne koszty utrzymania, a jednocześnie znacznie ograniczyć czas potrzebny na wykonanie zadań rutynowych. Inne korzyści to:

 • całkowicie bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca do wszystkich danych i aplikacji schowanych w pojedynczym centrum danych;
 • szybka, łatwa i opłacalna obsługa i utrzymanie komputerów użytkowników za pomocą centralnie sterowanych aktualizacji i rozszerzeń systemu;
 • redukcja kosztów sprzętu i imponująca oszczędność energii dzięki wirtualizacji i konsolidacji;
 • wysoka dostępność do pulpitów wirtualnych oraz mniejsze przestoje i większa wydajność;
 • brak ryzyka – wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w centrum danych, a nie na narażonych na ataki komputerach PC użytkowników końcowych.

Oprogramowanie Dell Wyse

Menedżer urządzeń Dell Wyse (WDM) – łatwo zarządzaj cienkimi klientami w obrębie małej organizacji lub globalnego przedsiębiorstwa niezależnie od lokalizacji.

Pakiet oprogramowania Dell Wyse TCX (TCX) – najlepsze multimedialne doświadczenie użytkownika na platformie do przetwarzania w chmurze z wykorzystaniem klientów. Każde rozwiązanie w pakiecie dostarcza rozbudowany element zaprojektowany z myślą o płynnej pracy w środowiskach Microsoft® Remote Desktop, Microsoft® Terminal Services, Citrix® XenApp, Citrix® XenDesktop i VMware View.

Sprzęt Dell Wyse

Dell Wyse klasa T – cienkie klienty tej klasy dają wyjątkowe doświadczenia użytkownikom Citrix, Microsoft i VMware VDI, zapewniając niezrównane bezpieczeństwo, łatwość użytkowania oraz zarządzania, a w dodatku są na każdą kieszeń.

Dell Wyse klasa X – mobilne cienkie klienty posiadają wszystkie zalety linii Dell Wyse Cloud Client Computing, w tym brak dysków twardych. Jest to istotna korzyść dla pracowników mobilnych, którzy regularnie pracują z poufnymi danymi w środowiskach niezabezpieczonych.

Dell Wyse klasa Z – zapewnia użytkownikom, których wymagania co do wirtualnych pulpitów są większe, bezkonkurencyjną wysoką wydajność.

Oddział i biuro zdalne

Wiele dużych organizacji ma mniejsze biura zdalne lub oddziały, które generują i wykorzystują dane. Można tu wymienić duże instytucje medyczne z wieloma ośrodkami opieki zdrowotnej, organizacje globalne z rozproszonymi biurami sprzedaży lub firmy detaliczne ze sklepami w wielu miastach. We wszystkich tych sytuacjach bezpieczny zdalny dostęp do informacji i aplikacji jest bardzo ważny. Równie istotne jest utrzymanie ciągłości zgodności z przepisami branżowymi dotyczącymi ochrony danych poufnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności dostępu do zasobów korporacyjnych w odległych lokalizacjach konkuruje jednak często z potrzebą zmniejszenia kosztów utrzymania i administracyjnych, gdyż wiele organizacji ma niewielki personel IT w oddziałach lub nie ma go w ogóle. Scentralizowane podejście do zarządzania zasobami obliczeniowymi i danymi firmowymi może pomóc w cięciu kosztów operacyjnych, wzmocnić zabezpieczenia i uprościć zarządzanie w dowolnej lokalizacji.

Cienkie i zerowe klienty Dell Wyse, oprogramowanie do wirtualizacji i komputery PC w chmurze nadają się idealnie do wdrożeń w oddziałach, w których bezpieczeństwo jest równie krytyczne jak szybki, autoryzowany dostęp do centralnie przechowywanych zasobów i aplikacji:

 • ulepsz bezpieczeństwo informacji poprzez przechowywanie wszystkich danych w centralnym, bezpiecznym centrum danych, a nie na lokalnych urządzeniach końcowych w różnych lokalizacjach;
 • ogranicz koszty administracyjne i utrzymania związane ze zdalnymi biurami i oddziałami poprzez scentralizowane zarządzanie i kontrolę zasobów obliczeniowych;
 • wyeliminuj opóźnienia i problematyczność przechowywania i udostępniania plików fizycznych pomiędzy lokalizacjami; VDA przyspiesza pracę użytkownika, gdy wiąże się to z dużymi odległościami;
 • uprość wdrażanie pulpitów i zarządzanie nimi w obrębie rozproszonych geograficznie stacjonarnych środowisk użytkowników końcowych.

Korzyści dla nas jako firmy BPO

Dell Wyse umożliwia świadczenie usług BPO za pomocą opłacalnych rozwiązań, które upraszczają i uwierzytelniają zdalny dostęp do zasobów sieciowych i informacji:

 • scentralizowana kontrola i utrzymanie oparte na serwerach, proste wdrażanie oraz zwiększona wydajność;
 • zmniejszona podatność na ataki złośliwego oprogramowania w obrębie działań globalnych i eliminacja wycieku danych, gdyż dane nie są przechowywane lokalnie;
 • rygorystyczna polityka ochrony danych w obrębie lokalizacji rozproszonych geograficznie;
 • egzekwowanie możliwości i ograniczeń wykorzystania punktów końcowych w oparciu o politykę (np. wyłączanie portów USB, aby uniknąć powielania informacji lub ingerowania w nie).

Wirtualizacja Citrix

Dell Wyse może Państwu pomóc uzyskać więcej korzyści z instalacji Citrix dzięki urządzeniom klienckim i oprogramowaniu Dell Wyse, które zapewniają znacznie lepszy stopień bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności energetycznej niż komputer PC. Dell Wyse to urządzenia pulpitowe i oprogramowanie usprawniające wdrażanie infrastruktury Citrix milionom użytkowników.

Dell Wyse i Citrix współpracują od ponad 15 lat, opracowując innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają wirtualizację pulpitów, aplikacji i serwerów Citrix, sieciowanie aplikacji, przetwarzanie w chmurze i zapewniają oprogramowanie jako usługę. Współpraca Dell Wyse i Citrix radykalnie uprościła przetwarzanie sieciowe, dostarczanie aplikacji jako usługi na żądanie do dowolnego użytkownika, w dowolnej lokalizacji, na dowolnym urządzeniu. Dzięki rozwiązaniom Dell Wyse i Citrix, mogą Państwo:

 • stworzyć bezpieczniejsze środowisko zmniejszające lub eliminujące narażenie na utratę danych, działanie wirusów i złośliwego oprogramowania;
 • skorzystać ze scentralizowanego zarządzania i pełnej kontroli nad wszystkimi punktami końcowymi;
 • wyeliminować elementy o wysokiej awaryjności, co zmniejsza koszty i poprawia niezawodność w porównaniu do komputerów PC.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje