Monitorowanie przetwarzania i transformacji danych

/ Aplikacje IT Back-End

Kofax Monitor

Kofax Monitor to oprogramowanie do monitorowania aplikacji, które umożliwia lepsze zarządzanie i ocenę rozwiązania Kofax w zakresie przechwytywania i komunikacji w przedsiębiorstwie poprzez dostarczanie pomiarów w czasie rzeczywistym dotyczących stanu operacyjnego systemów.

Kofax Monitor zapewnia wskaźniki poziomu usług, dane historyczne dotyczące wydajności oraz status przetwarzania w czasie rzeczywistym Kofax Capture, Kofax Transformation Modules (KTM), Kofax Front-Office Server (KFS), Kofax VRS Elite i Kofax Communication Server (KCS).

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje