Wywiad gospodarczy i platforma raportowania

/ Aplikacje IT Back-End

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence stanowi kompleksową platformę umożliwiającą organizacjom tworzenie i wdrażanie bezpiecznych, skalowalnych i łatwych w zarządzaniu rozwiązań BI.

Reporting Services to platforma do tworzenia i wdrażania profesjonalnie wyglądających, bogato sformatowanych raportów operacyjnych i raportów ad-hoc. Power View pozwala użytkownikom na szybką wizualną i interaktywną eksplorację danych, łatwe tworzenie historii, prezentację i udostępnianie raportów bez wysiłku.

Analysis Services to platforma do budowania bogatych i wysokowydajnych modeli analitycznych (wielowymiarowych, tabelarycznych i eksploracji danych), które mogą być wykorzystywane do interaktywnej analizy danych, raportowania, wizualizacji i analizy predykcyjnej przy użyciu wielu narzędzi BI.

Data Mining zapewnia nowe spojrzenie na biznes, wiarygodną podstawę do prognozowania oraz kompleksowe środowisko rozwoju data-mining.

Usługi Master Data zapewniają utrzymanie integralności informacji i spójności danych w szerokiej gamie aplikacji.

Usługi Data Quality to nowa oferta SQL Server 2012 umożliwiająca klientom oczyszczanie, dopasowywanie, standaryzację i wzbogacanie danych w celu dostarczenia wiarygodnych informacji dla business intelligence, hurtowni danych i obciążeń przetwarzania transakcji.

Usługi Integration pomagają łączyć i przekształcać różne źródła danych za pomocą skalowalnej platformy integracji danych przedsiębiorstwa z wyjątkowymi możliwościami ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL).

Magazynowanie danych pomaga Państwa firmie zredukować długoterminowe wymagania dotyczące przechowywania danych i szybciej generować raporty dzięki rozwiązaniom, które agregują, kompresują i przechowują dane w dynamicznym, skalowalnym i zintegrowanym systemie.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje