SQL Server 2012 Analysis Services

/ Wywiad gospodarczy i platforma raportowania

Microsoft SQL Server Analysis Services, SSAS, jest narzędziem Online Analytical Processing, OLAP, eksploracji danych i raportowania w Microsoft SQL Server. SSAS jest używany przez organizacje do analizowania i nadawania sensu informacjom, które mogą być rozproszone w wielu bazach danych lub w różnych tabelach. Microsoft włączył do SQL Server szereg usług związanych z analityką biznesową i hurtowniami danych. Usługi te obejmują Integration Services i Analysis Services. Usługi analityczne obejmują grupę możliwości OLAP i eksploracji danych.

Usługi SQL Server 2012 Analysis Services umożliwiają tworzenie kompleksowych rozwiązań analitycznych na skalę przedsiębiorstwa do analizy predykcyjnej i interaktywnej eksploracji zagregowanych danych z różnych perspektyw.

 • Uproszczenie procesu budowania złożonych rozwiązań dzięki spójnemu modelowi semantycznemu BI;
 • Łatwe budowanie szeregu rozwiązań analitycznych, od prostych do bardzo złożonych, z wykorzystaniem bogatych możliwości modelowania, logiki biznesowej i drobnoziarnistych zabezpieczeń;
 • Zapewnienie programistom aplikacji BI elastyczności i równowagi w zakresie wydajności, skalowania, wykorzystania zapytań in-memory i pass-through;
 • Wykorzystanie silnika analitycznego xVelocity in-memory do umożliwienia użytkownikom interakcji z bezprecedensową ilością danych z prędkością myśli.

Kluczowe możliwości

Spójny model semantyczny BI

 • Zaangażowanie wydajnego i zwinnego modelu, który umożliwia aplikacjom BI skalowanie i spełnianie zmieniających się potrzeb organizacji;
 • Zbudowanie jednego modelu dla aplikacji BI, dla raportowania, analiz, pulpitów i kart wyników, zapewniając użytkownikom spójny widok ich danych;
 • Implementowanie wydajnych modeli danych, które umożliwiają elastyczne projektowanie i tworzenie logiki biznesowej, w tym dostęp do danych w celu analizy w czasie rzeczywistym.

Solidna wydajność i skala

Dzięki wydajności i skalowalności usług SQL Server Analysis Services można sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom i potrzebom użytkowników.

 • Wykorzystanie nowego sprzętu dzięki silnikowi analitycznemu xVelocity, który umożliwia wielowątkowość i liniowe skalowanie przy użyciu wielu rdzeni;
 • Optymalizacja wydajności wielowymiarowej i eliminacja niepotrzebnych agregacji dzięki ulepszonemu kreatorowi agregacji;
 • Aktualizacje w czasie rzeczywistym dzięki buforowaniu proaktywnemu zapewniają doskonałą wydajność.

Ścisła integracja z narzędziami użytkownika końcowego

Dostarczanie informacji dla całego przedsiębiorstwa dzięki ścisłej integracji z Microsoft Office i SharePoint Server.

 • Zapewnienie użytkownikom samoobsługowego dostępu do informacji, gdy ich potrzebują w programie Excel, w tym funkcji PowerPivot i dodatków Data Mining;
 • Umożliwienie użytkownikom tworzenia mash-upów informacji, przy jednoczesnym centralnym zarządzaniu i monitorowaniu systemu poprzez integrację z SharePoint;
 • Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji poprzez pojedynczy model semantyczny BI z jednostkami biznesowymi, logiką biznesową, obliczeniami i metrykami.

Usługi SQL Server Analysis po raz pierwszy zapewniają ujednolicony i zintegrowany widok wszystkich danych biznesowych. Będzie to podstawa dla wszystkich tradycyjnych raportów, analiz OLAP, kart wyników KPI (Key Performance Indicator) i eksploracji danych.

 1. Ujednolicony model wymiarowy (UDM) – Analysis Services dostarcza biznesowy model semantyczny, określany jako Unified Dimensional Model (UDM), który definiuje jednostki biznesowe, logikę biznesową, obliczenia i metryki. UDM jest centralnym miejscem, które służy jako pojedyncza wersja informacji dla wszystkich raportów, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarek OLAP, wskaźników KPI i aplikacji analitycznych. Za pomocą nowej, wydajnej funkcji Data Source View, UDM jest mapowany do wielu heterogenicznych źródeł danych back-end, zapewniając kompletny i zintegrowany obraz biznesu niezależnie od lokalizacji danych. Dzięki przyjaznym opisom jednostek biznesowych, hierarchii nawigacji, wielu perspektywom, a nawet automatycznym tłumaczeniom na języki ojczyste, użytkownicy z łatwością będą mogli badać dane biznesowe firmy;
 2. Proaktywne buforowanie – Proaktywne buforowanie umożliwia połączenie aktualizacji w czasie rzeczywistym z wydajnością klasy MOLAP (multidimensional online analytical processing). Analysis Services utrzymuje wysoce skompresowaną i zoptymalizowaną pamięć podręczną danych, która jest utrzymywana automatycznie, w miarę jak zmieniają się dane w bazach źródłowych. Pamięć podręczna zapewnia doskonałą wydajność zapytań i izoluje systemy źródłowe od obciążenia zapytaniami analitycznymi;
 3. Zaawansowana inteligencja biznesowa – Ramy KPI zapewniają bogate, scentralizowane repozytorium definiujące kluczowe metryki i karty wyników. Ramy KPI w Analysis Services pozwalają na łatwe tworzenie zrównoważonych kart wyników i innych typów aplikacji do zarządzania wydajnością biznesową;
 4. Tłumaczenia – Tłumaczenia zapewniają prosty i centralnie zarządzany mechanizm przechowywania i prezentowania danych analitycznych użytkownikom w preferowanych przez nich językach;
 5. Skrypty MDX – Skrypty MDX (Multidimensional Expression) to nowy mechanizm definiowania obliczanych elementów, nazwanych zestawów i obliczeń komórkowych;
 6. Kreatory Business Intelligence – Zestaw łatwych w użyciu kreatorów może pomóc nawet najbardziej początkującemu użytkownikowi w modelowaniu niektórych bardziej złożonych problemów związanych z analityką biznesową;
 7. Środki półdodatkowe – Ten nowy typ agregacji miary dla zaawansowanego modelowania danych obejmuje last-nonempty, last-child, first-child, average-of-children, a nawet by-account-type;
 8. Wydobywanie danych – Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) dostarcza narzędzia do eksploracji danych, dzięki którym można zidentyfikować reguły i wzorce w danych, aby określić, dlaczego coś się dzieje i przewidzieć, co się stanie w przyszłości – dając potężny wgląd, który pomoże firmie podejmować lepsze decyzje biznesowe;
 9. Usługi internetowe – XML for Analysis (XML/A) jest natywnym, opartym na standardach protokołem do komunikacji z serwerem Analysis Services. Umożliwia to tworzenie nowych rodzajów aplikacji – aplikacji integrujących analitykę z operacjami w czasie rzeczywistym, które mogą uzyskiwać dostęp do danych z dowolnej platformy i w dowolnym języku;
 10. Możliwości przedsiębiorstwa – SQL Server Analysis Services wyznacza nowy standard dla serwerów analityki biznesowej w zakresie skalowalności, łatwości zarządzania i produktywności;
 11. Skalowalność – Analysis Services skaluje się do najbardziej wymagających aplikacji analitycznych i raportowych. Dzięki nowej architekturze wymiarowej aplikacje obsługujące UDM pozwalają użytkownikom szybko wykonywać bogate i intuicyjne analizy ad hoc z wykorzystaniem setek wymiarów i hierarchii. Hierarchie ułatwiają użytkownikom poruszanie się i zadawanie pytań do UDM z setkami milionów członków. Ponadto nowa architektura usuwa ograniczenia związane z wymiarami rezydującymi w pamięci i liczbą dzieci przypadających na jednego rodzica. Dzięki protokołowi komunikacyjnemu opartemu na XML/A, który jest połączony ze znacznie zoptymalizowanym bezpieczeństwem opartym na rolach, Analysis Services pomaga UDM obsługiwać tysiące użytkowników, umożliwiając tworzenie aplikacji business intelligence na skalę przedsiębiorstwa przy użyciu architektur Web/middle-tier lub klient/serwer;
 12. Zarządzalność – Integrując narzędzia do zarządzania silnikiem relacyjnym i Analysis Services, administratorzy business intelligence korzystają z jednego, jednolitego środowiska do zarządzania SQL Server Analysis Services. Dzięki SQL Server Management Studio, administratorzy mogą w prosty sposób skryptować obiekty Analysis Services i operacje lub zadania. Administratorzy mogą korzystać z bogatego edytora zapytań MDX i rozszerzeń Data Mining (DMX). SQL Profiler może być użyty do śledzenia, przechwytywania i odtwarzania zapytań Analysis Services i innych poleceń. Wieloinstalacyjność, ulepszone tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, synchronizacja baz danych pomiędzy serwerami oraz ulepszone, drobnoziarniste uprawnienia administracyjne to tylko niektóre z nowych narzędzi zarządzania;
 13. Wydajność – Integrated with Visual Studio, the intuitive Analysis Services wizards and editors provide a true application development environment supporting the project’s full life cycle. Source control, versioning, workstation isolation, embedded debugging and configuration management are some of the benefits of the new Business Intelligence Development Studio.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje