Narzędzia do wywiadu gospodarczego i sprawozdawcze

/ Aplikacje IT Front-End

Microsoft Excel

Microsoft Excel to program wyprodukowany przez firmę Microsoft, który pozwala użytkownikom na organizowanie, formatowanie i obliczenie danych za pomocą formuł z wykorzystaniem systemu arkuszy kalkulacyjnych. Program ten jest częścią pakietu biurowego Microsoft i jest kompatybilny z innymi aplikacjami tego pakietu.

Excel jest komercyjnym arkuszem kalkulacyjnym wyprodukowanym i dystrybuowanym przez Microsoft dla systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Mac OS X. Oferuje on możliwość wykonywania podstawowych obliczeń, korzystania z narzędzi graficznych, tworzenia tabel przestawnych oraz tworzenia makr.

Excel wyposażony jest w takie same funkcje podstawowe jak każdy arkusz kalkulacyjny, który korzysta ze zbioru komórek ułożonych w rzędy i kolumny w celu organizacji przetwarzania danych. Funkcje te pozwalają również na wyświetlanie danych takich jak wykresy, histogramy i wykresy liniowe.

Excel pozwala użytkownikom dzielić dane na sekcje, tak aby obserwować różne czynniki z innej perspektywy. Język Visual Basic jest wykorzystywany do aplikacji w Excelu, pozwalając użytkownikom na tworzenie różnorodnych skomplikowanych metod numerycznych. Programiści mają do wyboru kodowanie bezpośrednio z wykorzystaniem Visual Basic, w tym okna do wpisywania kodu, debugowania oraz organizacji modułu kodu.

Microsoft Excel PowerPivot

PowerPivot to darmowy dodatek do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010. W Excelu 2013 PowerPivot jest dostępny tylko z niektórymi wersjami pakietu Office. Rozszerza on możliwości podsumowywania danych w tabeli przestawnej i funkcji tabeli krzyżowej, wprowadzając możliwość importowania danych z wielu źródeł. PowerPivot jest częścią oferty Business Intelligence Microsoftu, uzupełniając ją o samoobsługowe możliwości technologii in-memory.

Przed wydaniem PowerPivot Microsoft był mocno zależny od SQL Server Analysis Services w funkcji silnika do swojego pakietu Business Intelligence. PowerPivot stanowi uzupełnienie głównych komponentów BI serwera SQL Server w ujęciu pojedynczego modelu Business Intelligence Semantic Model, który ma na celu integrację wielowymiarowych dyskowych funkcji analitycznych, wcześniej znanych jako model Unified Dimensional Model, z bardziej elastycznym modelem „tabelarycznym” in-memory.

Jako samoobsługowy produkt BI PowerPivot ma umożliwić użytkownikom bez specjalistycznego szkolenia w zakresie BI i analityki rozwijanie modeli danych i obliczeń, dzieląc się nimi bezpośrednio lub za pośrednictwem bibliotek dokumentów programu SharePoint.

  • Analiza magazynowa i wywiad gospodarczy za pośrednictwem Excela – lokalny silnik Analysis Services VertiPaq, który kompresuje i ładuje dane i udostępnia je obiektom wizualizacji danych, takim jak tabelom przestawnym w arkuszu. Sortowanie i filtrowanie są przyspieszane dzięki wykonywaniu operacji przez lokalny procesor Analysis Services VertiPaq;
  • Wsparcie dla różnych źródeł danych – stanowi podstawę ładowania i łączenia danych źródłowych z dowolnej lokalizacji dla masowej analizy danych na komputerze stacjonarnym, w tym dla relacyjnych baz danych, źródeł wielowymiarowych, usług w chmurze, strumieni danych, plików Excel, plików tekstowych oraz danych z internetu;
  • Integracja z SharePoint – pozwala użytkownikom współdzielić modele i analizy danych z rozwiązaniami w SharePoint; użytkownicy mogą skonfigurować cykle odświeżania danych, aby upewnić się, że będą one automatycznie aktualizowane na bieżąco;
  • PowerPivot pozwala na tworzenie danych przenośnych i wielokrotnego użytku; dane pozostają wewnątrz skoroszytu. Użytkownicy nie muszą zarządzać zewnętrznymi łączeniami danych. Użytkownik ma do dyspozycji pojedynczy plik skoroszytu (.xlsx) zawierający osadzone dane pobrane i przetwarzane przez procesor wewnętrzny, lecz renderowane wyłącznie przez Excel;
  • Gdy użytkownicy publikują, przenoszą, kopiują lub udostępniają skoroszyt, wszystkie dane są transportowane jako całość; zapisane dane są przechowywane wewnątrz skoroszytu programu Excel;
  • Po załadowaniu danych użytkownik może pracować w trybie odłączonym – nie ma konieczności utrzymywania dalszej łączności z jakimkolwiek serwerem;
  • Maksymalny rozmiar pliku skoroszytu programu PowerPivot wynosi 2 GB na dysku i 4 GB w pamięci. Kompresja plików zmniejsza ilość miejsca potrzebnego na dysku, aby zapisać skoroszyt w typowych proporcjach dysku do pamięci – 1:10 lub więcej;
  • Wsparcie dla języka Data Analysis eXpressions, który pozwala użytkownikom na wykonywanie obliczeń analitycznych. Ogólnie rzecz biorąc, DAX zawiera funkcje dotyczące analizy czasowej, agregacji danych i obliczeń statystycznych.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje