Microsoft Dynamics NAV 2009

/ Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Microsoft Dynamics NAV 2009 to najnowsza wersja popularnego systemu ERP Dynamics NAV. Ta nowa wersja pochodzi z kilku nowych funkcji, które są zobowiązane do tego, aby to bardzo różni się system od wcześniejszych wersji. Niektóre z tych funkcji zostaną omówione na tej stronie.


Nowy klient oparty na rolach lub thin-client

Nie jest to klient webowy, jak można było sądzić, podobnie jak my, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o cienkim kliencie, który miał być dostarczony wraz z Dynamics NAV 2009. Ten nowy klient różni się od klasycznego klienta na wiele sposobów.

  • Jest on „cienki”. Oznacza to, że funkcje takie jak księgowanie nie są wykonywane na samym kliencie. Odbywa się to na serwerze aplikacji, który jest bliżej bazy danych i może wykonać te funkcje znacznie szybciej;
  • Jest on „dostosowany do ról”. Oznacza to, że dla danego użytkownika administrator może przypisać mu rolę, co spowoduje, że tylko funkcje i informacje potrzebne dla tego użytkownika będą dla niego dostępne. Skutkuje to prostszym interfejsem dla użytkowników i większą produktywnością.

Dostęp do usług sieciowych

Jedną z nowych technologii wprowadzonych w Dynamics NAV 2009 jest Web Services. Ale mówiąc poważnie, ta nowa technologia w NAV 2009 podkreśla, że nasza inwestycja w know-how i doświadczenie, jeśli chodzi o usługi sieciowe, była dobra, ponieważ ta technologia jest jedną z naszych głównych ekspertyz.


Jest to wciąż stary dobry Navision

Niezależnie od wszystkich nowych funkcji, jeśli mają już Państwo swój system ERP napisany w Dynamics NAV, będą Państwo mogli dokonać aktualizacji do nowej wersji. Oznacza to, że NAV 2009 jest platformą, która pozwala wskoczyć do wagonu nowych technologii, nie czyniąc starego systemu przestarzałym. Oznacza to, że poprzez aktualizację do 2009 roku, można zacząć korzystać z nowej technologii i przestać używać starego stopniowo przed późniejszymi wersjami uczyni stare części przestarzałe.


Informacje techniczne

Dynamics NAV jest rozwijany na C/SIDE (Client/Server Integrated Development Environment), który współdziała z różnymi obiektami, takimi jak strony, tabele, formularze, raporty, jednostki kodowe, dataporty, XMLporty. Ten Microsoft ERP jest opracowany na 3-tier architektury:

  • Warstwa 1 – dane: Do przechowywania danych z wykorzystaniem bazy danych SQL;
  • Warstwa 2 – logika biznesowa: Do przetwarzania danych;
  • Warstwa 3 – prezentacja: Sterowanie interfejsem użytkownika (UI).

Wersja 2009 Dynamics NAV integruje RoleTailored Client (RTC), który poprawia UI, dając użytkownikowi końcowemu możliwość dostosowania jego obszaru roboczego i pulpitu nawigacyjnego zgodnie z jego rolą w firmie. Navision 2009 z wyglądem Microsoft Office jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników końcowych ułatwiającym zarządzanie zmianami w firmie.


Microsoft Dynamics RoleTailored Views (widoki dostosowane do ról)

Wystarczy wyobrazić sobie wszystkie oddzielne stosy papierów na biurku: zamówienia sprzedaży, faktury, formularze wysyłkowe i zwroty. To wszystko teraz można zobaczyć na ekranie! Widoki RoleTailored działają dokładnie tak samo – są to dane specyficzne dla roli użytkownika i dopasowane do jego potrzeb. RoleTailored views w Microsoft Dynamics to zorganizowany, efektywny system zarządzania danymi w całej firmie. Widoki RoleTailored pozwalają użytkownikom łatwo znaleźć to, czego potrzebują – nie trzeba już przekopywać się przez nieistotne informacje. Pomaga to zwiększyć wydajność firmy. I może być łatwo używany z Outlookiem, Excelem i innymi produktami Microsoft.

Cechy widoku MS Dynamics RoleTailored:

  • Wyświetlanie i organizowanie wszystkich danych i obowiązków związanych z pracą użytkownika;
  • Intuicyjny panel nawigacyjny umożliwia łatwe przechodzenie do poszczególnych pozycji menu;
  • Koniec z gubieniem listy rzeczy do zrobienia: okno zadań pokazuje zadania, listy, raporty i inne.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje