Znak towarowy getsix®

/ Profil działalności naszej firmy

Znaki towarowe Clearinghouse:

  • Znak: getsix/00127613891710191389171019-1
  • Dowód używania (POU): getsix/00127613891710191389171019-1
  • SMD: getsix/00127613891710191389171019-1

Pobierz logo firmy

Aby pobrać dowolny z tych plików, kliknij prawym przyciskiem myszy żądany format pliku i wybierz polecenie „Zapisz element docelowy jako…”, aby zapisać plik na dysku twardym.

Pobierz:
JPG | EPS | PDF | AI


Certyfikat Certyfikat
Ostatnia aktualizacja : 10.08.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje