Nasza misja i wartości

/ Filozofia naszej firmy

Nasza misja

Gdy chodzi o wybór partnera świadczącego usługi księgowe, płacowe lub finansowe, ważne są rodzaj i jakość oferowanych usług; różnica między zadowoleniem a zachwytem klienta nie wynika wyłącznie z tego, co partner robi – liczy się także jego charakter.

Charakter i pasja getsix® najlepiej wyrażają się poprzez naszą misję bycia najbardziej zaufanym partnerem biznesowym, który stale wykracza poza oczekiwania klienta. Osiągamy to poprzez połączenie naszego doświadczenia, wiedzy eksperckiej oraz poprzez przywództwo cechujące się spójnością i obiektywizmem, a także poprzez nasze wciąż poszerzające się zasoby i możliwości. Naszym zamiarem jest stały rozwój i wzmacnianie własnej pozycji na rynku w Polsce oraz zwiększanie umiejętności inwestowania w ludzi, technologie, innowacje i infrastrukturę.

Bez względu na to, czy jest to papier firmowy, czy raport, podsumowanie naszej misji zobrazowane jest przez nasze logo i slogan – „Pasja dla biznesu”. „Pasja dla biznesu” to kompleksowy sposób robienia interesów. Oznacza to, że nasi partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność ocenienia całkowitego zakresu sytuacji finansowej naszych klientów. Uwzględnia włączenie zarówno zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Obejmuje przekraczanie oczekiwań naszych klientów czy to przez dostarczanie miesięcznych bilansów, sprawozdań finansowych, czy też odkrycie sposobu na obrócenie zobowiązania podatkowego w korzyść.

Swoim zasięgiem „Pasja dla biznesu” obejmuje nasz personel, jak i działania rekrutacyjne za pośrednictwem ciągłych szkoleń, dostępu do najnowocześniejszych technologii oraz unikalnego programu mentoringu.

I wreszcie slogan ten oznacza zobowiązanie się do pobierania wysoce konkurencyjnych i rozsądnych opłat.

Nasze wartości

Pierwsze litery naszego firmowego sloganu („Passion”) układają się w nasze kluczowe wartości, które kształtują kulturę i określają charakter naszej firmy. Kierują także naszym postępowaniem i wpływają na podejmowane decyzje.

Są to:

  • Wydajność: Mierzymy wyniki i nagradzamy osiągnięcia;
  • Osiągnięcia: Możemy osiągnąć nasze cele korporacyjne tylko razem z naszymi pracownikami;
  • Odpowiedzialność społeczna: Dbamy o nasze społeczności lokalne i przyczyniamy się do ich rozwoju;
  • Rozwiązania: Chcemy rozwijać nowe rozwiązania biznesowe, aby zadowolić naszych klientów;
  • Innowacje: Zachęcamy do kreatywności;
  • Obiektywność: Jesteśmy w stanie poradzić sobie z docierającymi informacjami, tak aby były wolne od zniekształceń, osobistego uprzedzenia lub konfliktów interesów;
  • Sieci: Za pośrednictwem naszej firmy dostarczamy naszym klientom doświadczenie całej naszej sieci i usługi całościowe wolne od problemów.

Nasza misja i wartości

Co robimy? – Sześć głównych obszarów usług i rozwiązań innowacyjnych.

Co nas wyróżnia? – Zapewnienie integracyjnych rozwiązań biznesowych firmom różnej wielkości z siedzibą w Polsce lub za granicą zgodnie z naszym „Modelem biznesowym i wizjami” w ścisłej współpracy z naszymi partnerami z sieci kompetencji i międzynarodowymi firmami partnerskimi dołączającymi do HLB International Alliance. W podejściu tym chcemy wykorzystywać nasze rozwiązania one-stop-shop.

Komu służymy? – Naszym klientom.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje