SAP Crystal Reports Server

/ Wywiad gospodarczy i platforma raportowania

Oprogramowanie SAP Crystal Reports Server stanowi kompletne rozwiązanie do zarządzania raportowaniem i pulpitami nawigacyjnymi. Oprogramowanie to umożliwia bezpieczne przeglądanie, udostępnianie, planowanie i dostarczanie interaktywnych informacji przez Internet za pośrednictwem poczty elektronicznej, portali i pakietu Microsoft Office. Może pomóc w dostarczaniu właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie – przy jednoczesnym obniżeniu kosztów IT. SAP Crystal Reports Server umożliwia bezpieczne udostępnianie informacji w całym przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie SAP Crystal Reports Server zapewnia przewagę nad konkurencją, dając decydentom w organizacji dostęp do spersonalizowanych, łatwych do zrozumienia informacji biznesowych w odpowiednim czasie.

Interaktywna, oparta na sieci Web przeglądarka raportów dołączona do rozwiązania SAP Crystal Reports Server nie wymaga żadnego szkolenia i umożliwia drukowanie, eksportowanie oraz przechodzenie do wykresów i grup. Użytkownik może korzystać z paneli parametrów raportu, kontrolek sortowania i wsparcia dla osadzonego Adobe Flash, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć liczbę raportów potrzebnych do odpowiedzi na krytyczne pytania biznesowe.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje