Menu

KOFAX Capture Express

Najnowocześniejsza, wszechstronna aplikacja do skanowania wsadowego, która ułatwia archiwizację dokumentów małym i średnim firmom.

Kofax Express rozwiązuje konkretne potrzeby. Oferuje ona niezawodne funkcje, takie jak przechwytywanie oglądanego obrazu w czasie rzeczywistym, folder obserwowany, automatyczne indeksowanie za pomocą OCR i kodów kreskowych, przeszukiwanie baz danych, formaty wyjściowe JPEG, TIFF i PDF oraz elastyczny eksport do Microsoft SharePoint, Kofax Capture i repozytoriów dokumentów. Wyposażona jest także w wiodącą w branży technologię poprawy jakości obrazu Kofax VRS, która zwiększa wydajność osób obsługujących skanery.

Kofax Express oferuje także łatwą instalację i obsługę, pozwalając Państwa organizacji na szybkie obniżenie kosztów i poprawę wydajności.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje