Aplikacje IT Back-End

/ Nasze technologie IT

Nasze prywatne chmury dają nam idealną możliwość rozwiązania jednego z największych wyzwań biznesowych i technologicznych, jakie przed nami stoją. Nasza prywatna chmura dostarcza nam technologie informatyczne jako usługę. Pomaga to nam obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz wprowadzić nowe, innowacyjne modele biznesowe, aby nasza firma była bardziej sprawna i wydajna, przy jednoczesnym uproszczeniu naszych działań i infrastruktury.

Nasza prywatna chmura zmieniła nasz departament IT w wewnętrznego dostawcę zasobów w chmurze. Otwarta i elastyczna budowa naszego środowiska w chmurze umożliwia użytkowanie aplikacji przez naszych pracowników jak i Klientów.

U podstaw oferty naszych rozwiązań księgowych, płacowych oraz w chmurze leży naszym zdaniem środowisko aplikacji klasy korporacyjnej, które pozwala nam na przetwarzanie danych w profesjonalny sposób.

Niniejszym chcemy krótko opisać aplikacje back-end, których używamy w celu świadczenia naszych usług.

Nasze aplikacje IT Back-End

Platforma serwerowa

Microsoft Windows Server 2012 to kolejny krok w ewolucji oprogramowania serwerowego Microsoft. System operacyjny Windows Server 2012 jest na wiele sposobów uzupełnieniem naszych serwerów Dell™ PowerEdge™. Budowa i kierunek tego nowego serwerowego systemu operacyjnego pozwala nam skorzystać z wirtualizacji oraz z technologii i infrastruktury, które są oparte na chmurze. Windows Server 2012 zwiększa wydajność i skuteczność dzięki nowym technologiom: SR-IOV, ODX, LPI oraz CPPC.

Serwery Dell PowerEdge dwunastej generacji, a także rozwiązanie magazynowe EqualLogic wspierające ODX w pełni wspierają te nowe technologie.

Wirtualizacja serwerów

Citrix XenServer to najbardziej opłacalna, branżowa platforma do wirtualizacji typu open source, służąca do zarządzania wirtualnymi infrastrukturami serwerowymi, pulpitowymi i w chmurze.

XenServer umożliwia naszemu departamentowi IT znacząco zmniejszyć liczbę serwerów w centrum danych oraz lepiej wykorzystać istniejące zasoby sprzętowe. Dzięki migracji na żywo maszyn wirtualnych (VM), wysokiej dostępności i dynamicznemu sterowaniu pamięcią, XenServer pomaga naszym administratorom IT zmaksymalizować wydajność aplikacji, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

XenServer zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność wirtualizacji pulpitów dzięki zintegrowanej platformie do wirtualizacji Citrix XenDesktop. XenServer zwiększa zagęszczenie VM, usprawnia operacje przechowywania oraz zabezpiecza sieć VM w celu zapewnienia najlepszego doświadczenia użytkownikom, przy jednoczesnej możliwości kontroli IT.

Komunikacja

Nasza organizacja potrzebuje opłacalnych i elastycznych narzędzi komunikacyjnych. Dzięki Microsoft Exchange Server 2010 możemy osiągnąć nowy poziom niezawodności i wydajności, dostarczając funkcje, które upraszczają nam administrację, pomagają chronić komunikację, a także cieszą naszych użytkowników dzięki spełnieniu ich wymagań w zakresie większej mobilności biznesu.

Microsoft Exchange Server, będący podstawą rozwiązania Unified Communications Microsoftu, jest elastyczną i niezawodną platformą komunikacyjną, która pomaga nam obniżyć koszty przesyłania wiadomości, zwiększyć wydajność dzięki dostępowi do komunikacji biznesowej z dowolnego miejsca oraz chronić naszą działalność dzięki funkcjom ochrony i zgodności, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem.

Zarządzanie zdalnym dostępem

Forefront Unified Access Gateway 2010 zapewnia kompleksowy, bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmowych dla pracowników, partnerów i klientów, zarówno za pośrednictwem zarządzanych jaki i niezarządzanych komputerów i urządzeń mobilnych. Wykorzystując kombinację opcji łączności – począwszy od SSL VPN, a skończywszy na Direct Access – jak i wbudowane konfiguracje i polityki, Forefront UAG umożliwia nam łatwe, scentralizowane zarządzanie naszą ofertą Anywhere Access jako całością.

Forefront UAG łączy w sobie głębokie zrozumienie publikowanych aplikacji, stan sprawności urządzeń używanych do uzyskania dostępu oraz tożsamość użytkownika celem wdrożenia granulowych kontroli i polityk dostępu, po to aby dostarczyć kompleksowy zdalny dostęp, zapewnić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć skomplikowanie. Forefront Unified Access Gateway (UAG) ma na celu zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostępu w sposób, który rozszerza zakres zastosowania inteligencji, bezpieczeństwa i kontroli aplikacji oraz łatwości ich obsługi.

Kluczowe korzyści to:

  • Technologia Anywhere Access;
  • Zintegrowane bezpieczeństwo;
  • Uproszczone zarządzanie.

Platforma informacyjna

Dzięki wzajemnej współpracy, SQL Server 2012, Windows Server 2012 i System Center 2012 stanowią ofertę platformy informacyjnej, która jest płynnie zintegrowana, znajduje się w siedzibie przedsiębiorstwa i jest przygotowana do pracy w chmurze, aby sprostać wymaganiom współczesnego przedsiębiorstwa.

Klasyfikacja dokumentów i wydobywanie danych

Kofax Transformation Modules™ (KTM) to zintegrowana platforma aplikacji, które usprawniają przerabianie różnych typów dokumentu na postać zorganizowanej informacji elektronicznej, która trafia następnie do naszych systemów i procesów biznesowych. Dzięki niej podatne na błędy ręczne procesy oraz kosztowne procesy sortowania dokumentów, porządkowania i wprowadzania danych zastępowane są wspomaganą i zautomatyzowaną klasyfikacją dokumentów, separacją i wydobywaniem danych, co poprawia wydajność oraz jakość informacji i przyspiesza przepustowość zbierania danych, wspierając tym samym decyzje biznesowe i procesy powiązane.

Zdalna platforma do przechwytywania

Kofax Server Network Capture (KCNS) pozwala nam przenosić dokumenty i dane przechwycone w naszych biurach lub u naszych Klientów do naszej centralnej instalacji Kofax Capture poprzez sieć firmową lub internet. Decydując się na przechwytywanie rozproszone, możemy szybciej reagować na informacje przychodzące, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność w porównaniu do procesów papierowych lub opartych na płytach CD.

Proces biznesowy i dynamiczne zarządzanie przypadkami

Kofax TotalAgility™ to platforma do zarządzania procesami biznesowymi i dynamicznego zarządzania przypadkami, która pozwala nam osiągnąć znaczne zyski operacyjne poprzez lepsze zarządzanie procesami. Bardziej wydajne, elastyczne i lepiej realizowane procesy biznesowe oznaczają obniżenie kosztów oraz większe i wcześniejsze zwroty z inwestycji.

TotalAgility udostępnia funkcje do automatyzacji, projektowania i symulacji procesów, a także wyposażona jest w kontrolę przepływu pracy do zarządzania zadaniami ludzkimi oraz narzędzia integrujące do łączenia aplikacji biznesowych (ECM, CRM, e-mail) z procesami i regułami biznesowymi.

Platforma do wywiadu gospodarczego i sprawozdawcza

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence dostarcza nam wszechstronną platformę umożliwiającą naszej organizacji tworzenie i wdrażanie bezpiecznych, skalowalnych i wykonalnych rozwiązań BI.

Microsoft SQL Server zawiera gotowe technologie Business Intelligence klasy biznesowej, które otwierają nowe możliwości wglądu dzięki zarządzaniu opcjami samoobsługowymi, a także zapewniają magazynowanie danych na dużą skalę i potężne rozwiązania analityczne.

SQL Server w zestawieniu z Office i SharePoint (platforma, na której zbudowaliśmy nasz ekstranet dla klienta) pomaga nam dostarczać dane wywiadu gospodarczego w obrębie naszej organizacji i naszym Klientom poprzez znajomy dla użytkownika interfejs Office, a także zapewnia bogaty zestaw funkcji platformy, aby uzyskać miarodajne i spójne dane oraz wspierać bieżącą analizę, magazynowanie danych, jaki i potrzeby związane z wielkimi zbiorami danych (ang. Big Data).

Nowością w SQL Server 2012 są technologie in-memory xVelocity, które osiągają wyniki wzrostu wydajności rzędu 10-100x dla obciążeń serwera SQL Server. Indeks przechowywania kolumnowego (ang. column store index) xVelocity pozwala na osiągnięcie wydajności następnej generacji dla częstych zapytań hurtowni danych (ang. DW). Dla aplikacji BI xVelocity dostarcza silnik analityczny w technologii in-memory w obrębie SQL Server Analysis Services. xVelocity daje naszym użytkownikom możliwość aktywnej interakcji z bezprecedensową ilością danych przy szybkości skanowania danych wynoszącej 10 sek. dla miliardów rzędów na sekundę na typowym sprzęcie branżowym.

Analiza

Wizualizacja wskaźników KPI za pomocą usług SQL Server Analysis Services

Dzięki platformie SQL Server Analysis Services, buduj bogate modele analityczne o wysokiej wydajności (wielowymiarowa, tabelaryczna analiza i eksploracja danych), które mogą być używane do interaktywnej analizy danych, raportowania, wizualizacji i analizy prognozowej przy użyciu szeregu narzędzi BI.

Sprawozdawczość

Sprawozdanie ze sprzedaży samochodów przy użyciu Power View

Usługa Reporting Services przyspiesza tworzenie sprawozdań i ułatwia współpracę i zarządzanie poprzez udostępnianie danych z prawie każdego źródła danych, aby zaspokoić Państwa potrzeby w ramach sprawozdawczości dla przedsiębiorstw.

Integracja danych

Twórz przepływy pracy ETL za pomocą graficznego interfejsu użytkownika

Integration Services to platforma do tworzenia rozwiązań integracji danych (i ETL) na poziomie przedsiębiorstwa. Integration Services wykorzystuje się do tworzenia pakietów, które automatyzują zadania takie jak kopiowanie lub pobieranie plików, wysyłanie wiadomości e-mail w reakcji na wydarzenia, aktualizację hurtowni danych, czyszczenie i eksplorację danych oraz zarządzanie obiektami i danymi serwera SQL Server. Odblokuj i zintegruj dane w swoich aplikacjach w chmurze w czasie rzeczywistym za pomocą SQL Server, Oracle, Teradata, CRM i SharePoint.

Magazynowanie danych

Wszystkie oferty dotyczące hurtowni danych SQL

Magazynowanie danych za pomocą Microsoft SQL Server zapewnia klientom biznesowym platformę, która zawiera funkcje wysokiej dostępności oraz stanowi skok generacyjny w zakresie wydajności, dzięki zastosowaniu technologii xVelocity in-memory oraz zintegrowaniu funkcji BI udostępnianych poprzez znane narzędzia Office, takie jak Excel i SharePoint. Dzięki Microsoft SQL Server można uzyskać platformę hurtowni danych o znaczeniu krytycznym za drobną część kosztów zakupu, obsługi i utrzymania.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje