SQL Server 2012 – Ogólny zarys

/ Narzędzia do wywiadu gospodarczego i sprawozdawcze

Microsoft SQL Server 2012 to platforma informacyjna przygotowana do pracy w chmurze, która pomoże organizacjom uzyskać dostęp do nowych możliwości wglądu w obrębie organizacji oraz szybko stworzyć rozwiązania w celu rozszerzenia zakresu danych w obrębie chmury lokalnej i publicznej, a dodatkowo pozwala uzyskać pewność o kluczowym znaczeniu.

SQL Server 2012 wspiera łączenia z zewnętrznymi źródłami wielkich zbiorów danych w celach analitycznych. Można go na przykład połączyć z Apache Hadoop działającym na zdalnym klastrze maszyn przekazującym zapytania i ściągającym wyniki na serwer SQL Server do dalszej analizy. Do serwera SQL Server można doprowadzić inne rodzaje danych nierelacyjnych, wykorzystując jego wbudowane łączenia danych.

SQL Server 2012 ułatwia również tworzenie baz danych i aplikacji na jednym serwerze i przenoszenie ich na inny serwer lub do usługi w chmurze, np. platformę w chmurze Windows Azure firmy Microsoft.

Oprogramowanie baz danych można łatwo zintegrować z aplikacjami pakietu Office poprzez połączenia Open Database Connectivity. Dodatki serwera SQL Server do eksploracji danych dla Microsoft Office pozwalają użytkownikom Excela i Visio uzyskać dostęp do funkcji sprawozdawczych i analitycznych samego serwera SQL Server, umożliwiając im wykorzystanie analityk prognozowych po stronie serwera do eksploracji relacji wewnątrz danych.

Główną nową funkcją dla wersji Business Intelligence i Enterprise jest PowerView, samoobsługowy zestaw narzędzi internetowych BI, które integrują się z SharePointem. Pozwala to użytkownikom zespalać różne gotowe sprawozdania z różnych serwerów w obrębie sieci i ściągać wyniki do prezentacji i innych dokumentów.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje