Infrastruktura IT Front-End

/ Nasze technologie IT

W ramach infrastruktury Front End definiujemy wszelkiego rodzaju sprzęt i urządzenia IT, z którymi użytkownik pracuje bezpośrednio lub które są zainstalowane w naszych biurach.

Niniejszym chcemy opisać niektóre z naszych urządzeń IT typu Front-End wykorzystywane w celu świadczenia usług naszym Klientom.

Ze względu na fakt, że oferujemy naszym Klientom również rozwiązania zintegrowane, taki rodzaj sprzętu może być również przez nich wykorzystywany do pracy z naszymi aplikacjami Front-End, które udostępniamy za pomocą naszych rozwiązań w chmurze.

Nasza Infrastruktura IT Front-End

Cienkie klienty

Przetwarzanie za pomocą tzw. cienkich klientów rozwija się dynamicznie i nie bez powodu: rozwiązuje ono narastające problemy z zarządzaniem komputerami klasy PC (tzw. grube klienty), a także wprowadza ogromne oszczędności na kosztach wsparcia, sprzętu i modernizacji. Ponadto ułatwia pracę zdalną lub w roamingu.

Cienkie klienty okazują się bardziej niezawodne i łatwiejsze w zarządzaniu niż komputery klasy PC (grube klienty). Opierają się one na zasadach przetwarzania opartego na serwerze (ang. SBC) – technologii, za pomocą której aplikacje są wdrażane, wspierane i wykonywane na serwerze, a nie na kliencie – co rozwiązuje wiele podstawowych problemów związanych z zarządzaniem aplikacjami na samym kliencie.

Skanery dokumentów

Skanery Canona oferują nam wysokowydajne funkcje, które sprawiają, że konwertowanie dokumentów papierowych jest łatwiejsze. Do funkcji tych zaliczymy: szybką technologię precyzyjnego podawania, kompaktową budowę, możliwość szybkiego drukowania w kolorze, a także opcje elastycznej konfiguracji. Mając tak szeroki wybór zaawansowanych technologii skanowania, jesteśmy w stanie znaleźć tą najlepszą, która pozwoli nam przeprowadzić zadane procesy biznesowe. Dzięki Canonowi jesteśmy w stanie w pełni korzystać z naszego cyfrowego biura.

Routery

Adaptacyjne urządzenia zabezpieczające z serii Cisco® ASA 5505 zapewniają solidny pakiet wysoce zintegrowanych, wiodących usług bezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, dostawców usług i centrów danych o znaczeniu krytycznym. Oprócz tego zapewniają bezprecedensową elastyczność usług, modułową skalowalność, rozszerzalność oraz niższe koszty wdrożenia i eksploatacji.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje