Menu

Nasze spojrzenie na Business Process Outsourcing (BPO)

Jesteśmy przekonani, iż BPO zostanie w przeciągu najbliższych 5-10 lat zdefiniowany zupełnie na nowo. W miejscu jego tradycyjnego przeznaczenia jako narzędzie do cięcia kosztów, zostanie on coraz bardziej spostrzegany jako środek dostarczający wysokojakościowych usług i możliwości. W centrum tej transformacji stoją nowoczesne technologie.

Nasze inwestycje w takie technologie jak m.in. cloud computing, rozwiązania BI, rozwiązania do zarządzania dokumentami i automatyzacja procesów biznesowych (BPM) pomoże nam dostarczać coraz bardziej wyrafinowanych produktów i usług.

Równocześnie z redefinicją tych celów następuje reorganizacja usługodawców. Wysokojakościowy outsourcing krajowy, w odróżnieniu od tradycyjnego niskokosztowego za granicą, zyska na popularności.

Umiejętność radzenia sobie z przekształceniem BPO, aby osiągnąć maksymalną konkurencyjność, stanie się w przyszłości jedną z kluczowych cech firm odnoszących sukcesów.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje