Platforma informacyjna

/ Aplikacje IT Back-End

SQL Server 2008 R2

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 oferuje kilka przełomowych funkcji, które pozwolą Twojej organizacji na pewne skalowanie operacji baz danych oraz poprawią wydajność IT i programistów, a także umożliwią użytkownikom samodzielne skalowalne i dobrze zarządzane informacje biznesowe na zasadzie samoobsługi.

Rozszerzając wartość dostarczoną przez SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 zapewnia bogactwo nowych funkcji i możliwości, które mogą przynieść korzyści całej organizacji.

Skaluj swój magazyn danych od dziesiątek do setek terabajtów

SQL Server 2008 R2 będzie oferował klientom skalowalność w celu sprostania wymaganiom rosnących hurtowni danych. Parallel Data Warehouse to wysoce skalowalne urządzenie do hurtowni danych w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje masowo przetwarzanie równoległe (MPP) w celu zapewnienia wysokiej wydajności i skalowalności na serwerach SQL 2008, Windows Server 2008 oraz na sprzęcie klasy przemysłowej.

Architektura MPP pomaga zapewnić lepszą skalowalność, bardziej przewidywalną wydajność, mniejsze ryzyko i niższy koszt na terabajt w porównaniu z innymi rozwiązaniami hurtowni danych.

Przetwarzanie dużych ilości zdarzeń w wielu strumieniach danych

Wolumeny danych eksplodują wraz ze strumieniem danych o zdarzeniach pochodzących ze źródeł takich jak RFID, czujniki i rejestry internetowe w różnych branżach, w tym w sektorze produkcyjnym, usług finansowych i użyteczności publicznej. Rozmiar i częstotliwość danych sprawiają, że przechowywanie ich do celów eksploracji i analizy danych stanowi wyzwanie.

Skorzystaj z SQL Server StreamInsight, aby lepiej zarządzać swoją firmą poprzez eksplorację danych historycznych i ciągły wgląd. StreamInsight umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie złożonych i innowacyjnych rozwiązań CEP w oparciu o dwa scenariusze: (1) tworzenie pakietów aplikacji opartych na zdarzeniach, przeznaczonych do przetwarzania z małymi opóźnieniami, oraz (2) tworzenie aplikacji opartych na zdarzeniach, dostosowanych do potrzeb firm o dużej przepustowości i małych opóźnieniach.

StreamInsight zapewnia możliwość monitorowania, analizowania i działania na danych w ruchu oraz oferuje znaczącą możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Dostarczenie zaufanych zasobów danych we wszystkich heterogenicznych systemach

Zwiększony nacisk na zgodność z przepisami, SOA oraz fuzje i przejęcia sprawiły, że tworzenie i utrzymywanie dokładnych, wysokiej jakości danych podstawowych stało się koniecznością biznesową. IT stoi przed wyzwaniem dostarczenia wysokiej jakości danych podstawowych do hurtowni danych, systemów analitycznych i systemów BI w formatach materiałów eksploatacyjnych.

Master Data Services pomaga przedsiębiorstwom w standaryzacji danych, na których ludzie polegają przy podejmowaniu krytycznych decyzji biznesowych. Dzięki Master Data Services, organizacje IT mogą centralnie zarządzać krytycznymi zasobami danych w całej firmie i w różnych systemach, umożliwić większej liczbie osób bezpieczne zarządzanie danymi podstawowymi bezpośrednio i zapewnić integralność informacji w czasie.

Zarządzaj aplikacjami i instancjami wydajnie w skali

Popyt na organizacje IT, aby zapewnić dodatkową wartość przy istniejących budżetach i zasobach, nigdy nie był większy. Aby to osiągnąć, potrzebują narzędzi i możliwości, które pomogą im zmaksymalizować wydajność w całym cyklu życia aplikacji dzięki usprawnionemu zarządzaniu, szybkiemu rozwojowi i przewidywalnemu wdrożeniu.

Inwestycje w zarządzanie aplikacjami i wieloma serwerami pomogą organizacjom w proaktywnym zarządzaniu środowiskami baz danych w skali poprzez scentralizowaną widoczność wykorzystania zasobów. Te innowacje, wraz z lepszym wsparciem dla wirtualizacji poprzez Hyper-V z migracją na żywo w systemie Windows Server 2008 R2, pomagają usprawnić inicjatywy konsolidacji i aktualizacji w całym cyklu życia aplikacji – a wszystko to przy użyciu narzędzi, które czynią je szybkimi i łatwymi.

Przyspieszenie wdrożeń i modernizacji

Wprowadzenie jednej jednostki wdrożeniowej w SQL Server 2008 R2 umożliwia organizacjom przyspieszenie i standaryzację wdrożenia i aktualizacji aplikacji warstwy danych, eliminując zgadywanie projektów bazodanowych. Wykorzystanie SQL Server SysPrep do radykalnego skrócenia czasu potrzebnego na instalację SQL Server poprzez tworzenie przygotowanych obrazów samodzielnych instancji SQL Server, które mogą być kopiowane i szybko instalowane na docelowych systemach. Dodatkowo umożliwiają szybkie dostarczanie i konfigurację z wykorzystaniem przygotowanych obrazów przechowywanych w VHDMart dla wdrożeń Hyper-V.

Umacniaj użytkowników za pomocą narzędzi, które już znają i używają

SQL Server 2008 R2 wprowadza innowacyjne samoobsługowe narzędzia analityczne, które pozwalają użytkownikom końcowym na szybkie tworzenie rozwiązań z różnych źródeł danych przy użyciu rozbudowanych rozszerzeń programu Excel. PowerPivot daje użytkownikom możliwość tworzenia atrakcyjnych, samoobsługowych rozwiązań BI, ułatwia współdzielenie i współpracę na generowanych przez użytkowników rozwiązaniach BI w środowisku SharePoint Server 2010 oraz umożliwia organizacjom IT zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez narzędzia zarządzania oparte na SQL Server 2008 R2.

Twórz nowe raporty w ciągu kilku minut

SQL Server Report Builder zapewnia produktywny i intuicyjny interfejs projektowania, nowe wizualizacje, w tym mapy i linie iskrowe, oraz oferuje nowe doświadczenia w tworzeniu nowych raportów z istniejącej zawartości. Galeria części raportu umożliwia użytkownikom wyszukiwanie istniejących części raportu, a następnie przeciąganie i upuszczanie ich na powierzchnię projektu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich podstawowych definicji, zapytań itp.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje