Aplikacje IT Front-End

/ Nasze technologie IT

„Front-End” i „Back-End” to terminy używane do określenia interfejsów programistycznych oraz usług w odniesieniu do początkowego użytkownika tych interfejsów i usług. („Użytkownikiem” może być człowiek lub program.)

„Aplikacja Front-End” to program, z którym użytkownicy wchodzą w interakcję bezpośrednio. „Aplikacja Back-End” to program, który pośrednio obsługuje usługi front-end zwykle dzięki bliskości z wymaganym zasobem lub możliwości komunikacji z tym zasobem.

Nasze aplikacje IT Front-End

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. ERP)

Microsoft Dynamics NAV to kompletne rozwiązanie ERP. Na rozwiązanie to składa się 8 modułów, które pozwalają Państwu zarządzać każdym aspektem Państwa działalności. Moduł finansowy: zarządzanie finansowe, rzeczowe aktywa trwałe, zobowiązania, należności, wielowalutowość. Sprawozdawczość dotycząca wywiadu gospodarczego: tworzenie sprawozdań, konsolidacja sprawozdań, powiązanie z programem Excel. Produkcja: zarządzanie zamówieniami w produkcji, zarządzanie centrami pracy, preprodukcja zleceń sprzedaży, postprodukcja. Łańcuch dostaw: zarządzanie magazynem, zarządzanie zapasami, planowanie dostaw, powiadomienia szynowe. Sprzedaż i marketing: zarządzanie kontaktami, tworzenie kampanii marketingowych, zarządzanie relacjami z klientami. Zarządzanie usługami: organizowanie środków do świadczenia usług, zarządzanie umowami, budowanie długoterminowych relacji. Zarządzanie projektami: planowanie projektów, zarządzanie zadaniami, zarządzanie budżetem. Zasoby ludzkie: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie płacami, zarządzanie danymi pracowników.

Współpraca

Microsoft SharePoint ułatwia ludziom współpracę. Korzystanie z programu SharePoint pozwala Państwa pracownikom tworzyć witryny internetowe, aby współdzielić informacje z innymi, zarządzać dokumentami od początku do końca oraz publikować sprawozdania, aby pomóc wszystkim w podejmowaniu lepszych decyzji.

Funkcje SharePoint współgrają ze sobą, aby pomóc Państwa firmie szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe. Korzystanie z programu SharePoint pozwala Państwa pracownikom dzielić się pomysłami i wiedzą, tworzyć niestandardowe rozwiązania dla konkretnych potrzeb oraz znaleźć odpowiednie informacje biznesowe w celu podjęcia lepszych decyzji. Z punktu widzenia IT, SharePoint pomaga obniżyć koszty szkoleń i utrzymania, zaoszczędzić czas i wysiłek oraz skupić się na wyższych priorytetach biznesowych.

Obrazowanie dokumentów i przechwytywanie danych

Kofax Capture automatyzuje i przyspiesza procesy biznesowe poprzez przechwytywanie wszystkich rodzajów dokumentów i formularzy papierowych i elektronicznych, przekształcając je na postać precyzyjnych i dostępnych informacji, a także dostarczanie tych wszystkich dokumentów i formularzy do kluczowych aplikacji biznesowych, procesów i przepływów pracy. Bez względu na to, czy Państwa informacje są na papierze, czy w plikach elektronicznych, czy też przechowywane w biurze głównym lub rozproszone na komputerach i w biurach zdalnych, Kofax Capture pozwoli Państwu zająć się nimi wszystkimi.

Zarządzanie relacjami z klientem

Microsoft Dynamics CRM to pakiet oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami opracowany przez firmę Microsoft. Po wyjęciu produktu z pudełka praca z nim skupia się głównie na elementach sprzedaży, marketingu i usług (help desk), ale Microsoft sprzedaje Dynamics CRM również jako platformę XRM i zachęca partnerów do korzystania z jej autorskiego, dającego się dostosować frameworka (opartego o technologię .NET), aby spełnić różne wymagania.

Rodzina aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics zawiera także inne produkty powiązane, takie jak aplikacje ERP Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics SL, a także Microsoft Dynamics Retail Management System (Dynamics RMS), czyli system do zarządzania sprzedażą detaliczną.

Narzędzia do wywiadu gospodarczego i sprawozdawcze

Microsoft Excel to program wyprodukowany przez firmę Microsoft, który pozwala użytkownikom na organizowanie, formatowanie i obliczenie danych za pomocą formuł z wykorzystaniem systemu arkuszy kalkulacyjnych. Program ten jest częścią pakietu biurowego Microsoft i jest kompatybilny z innymi aplikacjami tego pakietu.

Excel jest komercyjnym arkuszem kalkulacyjnym wyprodukowanym i dystrybuowanym przez Microsoft dla systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Mac OS X. Oferuje on możliwość wykonywania podstawowych obliczeń, korzystania z narzędzi graficznych, tworzenia tabel przestawnych oraz tworzenia makr.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje