Klasyfikacja dokumentów i danych

/ Aplikacje IT Back-End

KOFAX Moduły transformacji

Kofax Transformation Modules™ (KTM) jest zintegrowaną platformą aplikacji, która usprawnia przekształcanie różnych typów dokumentów w ustrukturyzowane informacje elektroniczne, gotowe do dostarczenia do systemów i procesów biznesowych. Zastępuje ręczne, podatne na błędy i drogie procesy sortowania dokumentów, archiwizacji i wprowadzania danych wspomaganą i zautomatyzowaną klasyfikacją dokumentów, separacją i ekstrakcją danych, znacznie obniżając koszty pracy, poprawiając wydajność i jakość informacji oraz przyspieszając zbieranie danych w celu wspierania decyzji biznesowych i związanych z nimi procesów.

KTM może być skonfigurowany i przeszkolony, aby służyć jako rozwiązanie do przetwarzania bezdotykowego dla niektórych aplikacji. W tej konfiguracji system eliminuje czas i wysiłek ludzki wymagany do zrozumienia intencji dużych ilości podobnych dokumentów i związanych z nimi informacji na tych dokumentach. Po dokładnym sklasyfikowaniu dokumentów dane są pobierane, a system automatycznie kieruje je do odpowiednich systemów i personelu w organizacji.

Dzięki wykorzystaniu wiodących technologii transformacji dokumentów Kofax do klasyfikowania, oddzielania i wyodrębniania danych z każdego dokumentu, niezależnie od jego rodzaju, treści i formatu, Kofax Transformation Modules umożliwia organizacji wykorzystanie jednego rozwiązania do automatyzacji zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów i danych w intensywnie wykorzystujących procesy biznesowe.

Dzięki intuicyjnym i produktywnym możliwościom konfiguracji, rosnącej liście pakietów dodatków poziomych i pionowych oraz wstępnie skonfigurowanych rozwiązań, organizacje wdrażające moduł KTM mogą osiągnąć szybki i wysoce skalowalny zwrot z inwestycji.

Maksymalizacja inwestycji – Automatyczne przekształcanie i wydobywanie danych z szerokiej gamy dokumentów, w tym dokumentów trudnych do przetworzenia w sposób nieuporządkowany, umożliwiające podejmowanie bardziej efektywnych i wnikliwych decyzji w ramach większej liczby krytycznych procesów biznesowych o wysokiej wartości.

Szybki zwrot z inwestycji – Szybsze tworzenie i wdrażanie większej liczby projektów przekształcania dokumentów przy mniejszych nakładach początkowych, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Zwiększenie szybkości – szybsze przechwytywanie dokumentów i informacji, przyspieszenie procesów biznesowych w celu skrócenia czasu reakcji.

Maksymalizacja produktywności – Przechwytywanie większej ilości dokumentów i informacji przy użyciu tych samych zasobów.

Redukcja kosztów – redukcja pracy ręcznej i liczby pracowników wymaganej do ręcznej klasyfikacji dokumentów, separacji i wprowadzania danych.

Poprawa jakości – poprawa jakości informacji – poprawa jakości informacji i zmniejszenie liczby wyjątków w intensywnie wykorzystujących informacje procesach biznesowych.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje