SQL Server 2012 Report Builder

/ Narzędzia do wywiadu gospodarczego i sprawozdawcze

Report Builder to środowisko do tworzenia raportów dla użytkowników biznesowych, którzy preferują pracę w środowisku Microsoft Office. Podczas projektowania raportu określa się, skąd mają być pobierane dane, jakie dane mają być pobierane i jak mają być wyświetlane. Podczas uruchamiania raportu procesor raportu pobiera wszystkie określone przez użytkownika informacje, pobiera dane i łączy je z układem raportu w celu wygenerowania raportu. Raporty można przeglądać w programie Report Builder lub publikować na serwerze raportów lub serwerze raportów w trybie zintegrowanym programu SharePoint, gdzie inni mogą je uruchamiać.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje