Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

/ Aplikacje IT Front-End

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV jest kompletnym rozwiązaniem ERP. 8 modułów, które pomogą Państwu zarządzać każdym aspektem Państwem działalności.

 • Moduł finansowy: Zarządzanie finansami, aktywa trwałe, zobowiązania, należności i wielowalutowość;
 • Raportowanie BI: Tworzenie raportów, konsolidacja raportów i łącze do Excela;
 • Produkcja: Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, zarządzanie centrami pracy, produkcja wstępna zleceń sprzedaży i post-produkcja;
 • Łańcuch dostaw: Zarządzanie magazynem, zarządzanie zapasami, planowanie dostaw i powiadamianie o autobusach;
 • Sprzedaż i marketing: Zarządzać kontaktami, budować kampanie marketingowe i zarządzanie relacjami z klientami;
 • Zarządzanie usługami: Organizowanie zasobów usług, zarządzanie umowami i budowanie długoterminowych relacji;
 • Zarządzanie projektami: Planowanie projektów, zarządzanie miejscami pracy i zarządzanie budżetem;
 • Zasoby ludzkie: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie płacami i danymi pracowników.

Finanse

Microsoft Dynamics NAV dostarcza rozwiązań księgowych i finansowych, pomagając nam w śledzeniu i analizowaniu informacji biznesowych. Dzięki kompleksowej integracji możemy efektywnie zarządzać Państwa księgą główną, zobowiązaniami, należnościami, zapasami, księgowością analityczną, środkami trwałymi i przepływami pieniężnymi, a także dokonywać uzgodnień bankowych i inkasa. Możemy nawet zarządzać procesami finansowymi w wielu walutach, lokalizacjach lub firmach.

 • Zarządzanie finansami: Monitorowanie wyników finansowych, spełnianie wymagań biznesowych i regulacyjnych oraz pomaganie nam w ograniczaniu czasu i wysiłków naszych pracowników poświęcanych na realizację zadań księgowych w celu zmniejszenia kosztów oferowania profesjonalnych i atrakcyjnych cenowo usług księgowych;
 • Środki trwałe: Microsoft Dynamics NAV pomaga nam kontrolować i zarządzać całym cyklem życia środków trwałych od ich nabycia do utylizacji;
 • Zobowiązania: Pomóż zwiększyć wydajność i zmaksymalizować zasoby gotówkowe dzięki elastycznym, zintegrowanym funkcjom rozliczania należności;
 • Należności: Optymalizacja przepływu środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesów należności i śledzenie płatności klientów;
 • Wielowalutowość: Wsparcie wielowalutowe w Microsoft Dynamics NAV pomaga nam, jeśli wchodzisz na rynki międzynarodowe i redukuje złożoność globalnych transakcji.

Raportowanie BI

Microsoft Dynamics NAV zapewnia nam bezpośredni dostęp do ważnych informacji biznesowych w czasie rzeczywistym oraz szerokiej gamy narzędzi analitycznych pomagających w zarządzaniu budżetem, tworzeniu i konsolidacji raportów oraz poszukiwaniu trendów i relacji.

Połączenie Microsoft Dynamics ERP z Microsoft Excel 2010

Połączenie aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics ERP z pakietem Microsoft Office 2010 pomaga naszym klientom wzmocnić pozycję swoich pracowników, uprościć sposób wykonywania pracy oraz ściślej współpracować z partnerami biznesowymi i klientami.

Produkcja

Dzięki systemowi produkcji w Microsoft Dynamics NAV nasi klienci mogą zwiększyć wydajność operacyjną i efektywnie zarządzać produkcją, w tym zamówieniami produkcyjnymi, rachunkami materiałowymi, planowaniem dostaw i planowaniem zapotrzebowania na moc produkcyjną. Elastyczne procesy i zintegrowane informacje umożliwiają składanie klientom dokładnych obietnic, szybkie reagowanie na wnioski i zmiany w ostatniej chwili oraz wykorzystanie nowych możliwości biznesowych, aby pomóc firmie wyprzedzić konkurencję.

 • Poprawić wydajność biznesową od hali produkcyjnej do wyników finansowych. Usprawnij swoje operacje, automatyzując procesy produkcyjne i zyskując lepszy wgląd we wszystkie aspekty swojej działalności, od momentu złożenia zamówienia po produkcję, zarządzanie magazynem i dostawę;
 • Zapewnij swoim klientom informacje, na które mogą liczyć. Zwiększ dokładność obiecanych zamówień i szybko odpowiadaj na pytania klientów dotyczące statusu zamówienia i dostawy;
 • Poprawa zdolności do zarządzania wycofywaniem produktów z rynku;
 • Szybko reaguj na zmieniające się wymagania klientów dzięki sprawnej produkcji. Planowanie zamówień w trybie pilnym, dokonywanie wyjątków i obsługa zmian w procesach produkcyjnych w ostatniej chwili dzięki wielu opcjom planowania, śledzeniu i interaktywnym komunikatom o działaniach;
 • Otwórz swój biznes dla partnerów handlowych przez całą dobę. Korzystając z przeglądarki internetowej, dostawcy mogą zarządzać katalogami, wprowadzać zlecenia wysyłkowe i utrzymywać terminy dostaw.

Łańcuch dostaw

Z Microsoft Dynamics NAV do zarządzania łańcuchem dostaw, otrzymują Państwa narzędzia potrzebne do szybkiego reagowania na potrzeby klientów, szybkiego poszukiwania nowych możliwości rynkowych i poprawy rentowności poprzez efektywną współpracę z partnerami handlowymi. Możesz usprawnić procesy dystrybucyjne i zarządzanie zapasami dla magazynów jedno- lub wielozakładowych, a także obsługę realizacji zamówień i planowania popytu.

 • Optymalizacja przepływu środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesów księgowo-odbiorczych i śledzenie płatności klientów;
 • Pomóż zwiększyć wydajność i zmaksymalizować zasoby gotówkowe dzięki elastycznym, zintegrowanym kontom, które można płacić;
 • Dopasuj towary, które masz pod ręką, do zapotrzebowania klientów, jednocześnie zmniejszając koszty zapasów i dystrybucji;
 • Zintegruj procesy magazynowe z resztą swojej firmy, aby pomóc efektywniej zarządzać towarami i przestrzenią oraz zmniejszyć koszty i ilość odpadów;
 • Zaspokajanie popytu za pomocą wielu opcji planowania i śledzenia kosztów użytkowania i materiałów. Microsoft Dynamics NAV może pomóc w szybkim wdrożeniu decyzji produkcyjnych i wprowadzeniu zmian w zamówieniach w ostatniej chwili;
 • Wydajność paliwowa w całym łańcuchu dostaw i szybkie reagowanie na opóźnienia w wysyłce, zmiany zamówień i niskie zapasy;
 • Przyspieszenie najważniejszych dokumentów poprzez sprzedaż i zakup, standaryzacja procesów zatwierdzania i egzekwowanie limitów zatwierdzania.

Sprzedaż i marketing

Microsoft Dynamics NAV może dać ludziom w Państwa organizacji dostęp do dokładnych, aktualnych informacji oraz narzędzi do efektywnego zarządzania kontaktami, możliwościami i kampaniami – jednocześnie budując relacje z klientami, które pomagają napędzać sprzedaż i zachęcają do lojalności. Każdy w Państwa organizacji może uzyskać informacje, których potrzebuje, aby w rentowny sposób komunikować się z klientami i podejmować mądre decyzje w oparciu o dokładne informacje o każdym kontakcie. Można również zautomatyzować rutynowe zadania związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta, aby uczynić środowisko pracy prostszym i bardziej wydajnym.

Zarządzanie usługami

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania serwisem Microsoft Dynamics NAV, operacje serwisowe staną się bardziej opłacalne. Oprogramowanie do zarządzania serwisem Microsoft Dynamics NAV może pomóc w zorganizowaniu zasobów serwisowych w celu zapewnienia optymalnej wydajności, prognozowania i śledzenia zużycia części, aktywnego zarządzania umowami i umowami serwisowymi oraz uzyskania ściślejszej kontroli nad kosztami. Ponadto będziesz w stanie budować i nawiązywać długoterminowe relacje z klientami dzięki zarządzaniu umowami serwisowymi oraz spójnemu rejestrowaniu i śledzeniu sprzętu i usług.

 • Szybkie reagowanie na zapytania klientów i wykorzystywanie informacji z całej firmy za pomocą oprogramowania do zarządzania usługami Microsoft Dynamics NAV w celu podejmowania opłacalnych decyzji dotyczących kosztów, zapasów, obciążenia pracą i zwrotów finansowych z działalności usługowej;
 • Wyposażyć ludzi w organizacji w narzędzia do efektywnego zarządzania kontaktami, możliwościami i kampaniami, budując jednocześnie relacje z klientami, które pomagają napędzać sprzedaż i zachęcają do lojalności.

Zarządzanie projektem

Microsoft Dynamics NAV pomaga planować i zarządzać zadaniami i projektami, wspierając budżetowanie, rozliczanie i zarządzanie zasobami. Możesz efektywnie zarządzać kosztami projektu poprzez śledzenie wydatków na zasoby i ich wykorzystanie, planowanie wydajności i przewidywanie dostępności. Dzięki efektywnemu monitorowaniu projektów można podejmować pewne i świadome decyzje w oparciu o obszerne informacje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV Human Resources (HR) pomaga nam zarządzać zasobami ludzkimi poprzez organizowanie i kontrolowanie informacji o Państwa pracownikach. Rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi dostarcza szereg raportów do analizy danych pracowników, aby pomóc Państwu w śledzeniu najważniejszych zasobów – Państwa ludzi.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje