Nasza filozofia obsługi klienta

/ Nasza misja i wartości

Pasja do biznesu kieruje naszymi działaniami

Aby stać się poważaną firmą usługową w naszej branży, musimy się stale doskonalić poprzez wychodzenie naprzeciw naszym klientom oraz uczyć się jak oceniać ich potrzeby w szybki i efektywny sposób, tak by wykraczać daleko poza ich oczekiwania, o ile to tylko możliwe. Z tego powodu konsekwentnie dokonujemy oceny sposobu świadczenia przez nas usług, samych usług, jak również naszych produktów według wytycznych naszego systemu zarządzania jakością.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w stosunku do naszych klientów. Oni obdarzają nas swoim zaufaniem, a my nie chcemy ani nie możemy nadużywać tego zaufania. Kładziemy szczególny nacisk na uwzględnienie wszelkich wymagań prawnych w przypadku doradztwa lub świadczenia usług dla naszych klientów. Przechowywane przez nas dane klienta są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z naszą polityką i z uwzględnieniem obowiązującego prawa krajowego.

Traktujemy naszych klientów jako partnerów, którzy decydują o sukcesie naszej firmy i właśnie z tego powodu musimy spełniać oczekiwania naszych klientów oraz pomagać im w rozwiązywaniu ich problemów, gdyż są oni gwarantami naszej przyszłości. Nasze rozwiązania i usługi muszą zawierać widoczne zyski dla naszych klientów, w szczególności w zakresie jakości, technicznych możliwości, zasięgu i dostępności. Naszym celem jest bycie szybszym i lepszym od konkurencji i to pragniemy okazywać naszym klientom w codziennej pracy.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje