Połączenie biznesowe

/ Nasze strategie i cele

getsix® działa jako połączenie łączące inwestora z lokalną spółką zależną lub oddziałem w Polsce.

Inwestor

Wymóg inwestora:

 • terminowe zgłaszanie;
 • pokonanie bariery językowej;
 • niezależność;
 • getsix® świadczy usługi jako punkt kompleksowej obsługi.

getsix® jest połączeniem łącznym

 • >getsix® zna wymagania międzynarodowych inwestorów;
 • getsix® zna wymagania dotyczące rachunkowości i płac, które musi wypełnić lokalna jednostka zależna lub oddział w Polsce.

Oddział pomocniczy / Oddział w Polsce

Korzyści dla inwestora:

 • przestrzeganie lokalnych przepisów i formalności, zmniejszone ryzyko kredytowe;
 • zmniejszenie kosztów ogólnych;
 • elastyczność;
 • korzystanie z Know-How zespołu specjalistów;
 • skoncentrowanie się na podstawowej działalności.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje