Menu

Łącznik biznesowy

getsix® działa jako połączenie łączące inwestora z lokalną spółką zależną lub oddziałem w Polsce.

Inwestor

Wymóg inwestora:

 • terminowe zgłaszanie;
 • pokonanie bariery językowej;
 • niezależność;
 • getsix® świadczy usługi jako punkt kompleksowej obsługi.

getsix® jest połączeniem łącznym

 • getsix® zna wymagania międzynarodowych inwestorów;
 • getsix® zna wymagania dotyczące rachunkowości i płac, które musi wypełnić lokalna jednostka zależna lub oddział w Polsce.

Oddział pomocniczy / Oddział w Polsce

Korzyści dla inwestora:

 • przestrzeganie lokalnych przepisów i formalności, zmniejszone ryzyko kredytowe;
 • zmniejszenie kosztów ogólnych;
 • elastyczność;
 • korzystanie z Know-How zespołu specjalistów;
 • skoncentrowanie się na podstawowej działalności.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje