Oprogramowanie SAP Crystal Reports

/ Narzędzia do wywiadu gospodarczego i sprawozdawcze

Crystal Reports pozwala użytkownikom na graficzne tworzenie łączeń danych oraz tworzenie układu raportu. W Database Expert użytkownicy mogą wybrać tabele i łączyć je z wieloma różnymi źródłami danych, w tym z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel, bazami danych Oracle, widokami biznesowymi Business Objects Enterprise oraz informacjami lokalnego systemu plików. Pola z tych tabel można umieścić na powierzchni projektu raportu, a także można je wykorzystać w niestandardowych wzorach – stosując albo składnię BASIC, albo Crystal – które są następnie umieszczane na powierzchni projektu. Wzory mogą być oceniane w kilku fazach podczas generowania raportów w sposób określony przez programistę.

Zarówno pola jak i wzory mają dostępny szeroki wachlarz opcji formatowania, które mogą być stosowane bezwzględnie lub warunkowo. Dane te mogą zostać pogrupowane w zespoły, z których każdy może być podzielony dalej i warunkowo ograniczany, gdy zajdzie taka potrzeba. Crystal Reports obsługuje również podraporty i tworzenie wykresów.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje