Korzyści z usług BPO

/ Słownik

Outsourcing to najnowsze słowo na czasie, ponieważ coraz więcej świadomych kosztów i jakości firm na całym świecie zwraca się do takich miejsc jak Indie, aby zlecić na zewnątrz swoje procesy biznesowe, które nie są kluczowe. Więc, czym dokładnie jest outsourcing i jakie są korzyści z posiadania partnera offshore, który wykonuje pracę za Państwa? Przyjrzymy się korzyściom płynącym z outsourcingu i propozycji wartości oferowanej przez nas.


Co to jest outsourcing?

Outsourcing odnosi się do sposobu, w jaki firmy powierzają procesy swoich funkcji biznesowych zewnętrznym dostawcom. Każdy proces biznesowy, który może być wykonany z lokalizacji offshore może być outsourcowany. Obejmuje to funkcje, takie jak przetwarzanie transakcji, płac i zamówień oraz zarządzanie zapasami, to tylko kilka z nich. Niektóre z procesów, które mogą być zlecane dostawcom takim jak my, to usługi księgowe i rachunkowe, usługi kadrowe i płacowe, usługi konwersji danych itp.


Korzyści z outsourcingu procesów biznesowych

Istnieje wiele korzyści płynących z outsourcingu procesów biznesowych do miejsc na całym świecie.
Niektóre z nich to:

1. Korzyści kosztowe – najbardziej oczywistą i widoczną korzyścią jest oszczędność kosztów, jaką przynosi outsourcing. Mogą Państwo wykonać swoją pracę po niższych kosztach, a także w lepszej jakości. Ze względu na różnicę w zarobkach między krajami zachodnimi a wschodnioeuropejskimi, ten sam rodzaj pracy, który jest tam wykonywany, może być wykonany w Polsce za ułamek kosztów. Zmniejszenie kosztów o około 30% jest możliwe dzięki outsourcingowi pracy do Polski. Dodatkowo, jakość świadczonych usług jest wysoka, co gwarantuje, że niskie koszty nie oznaczają niskiej jakości.

2. Zwiększona wydajność – kiedy zlecają Państwo swoje potrzeby biznesowe partnerowi outsourcingowemu takiemu jak my, wnosi to lata doświadczeń w praktykach biznesowych i wiedzę w dostarczaniu złożonych projektów outsourcingowych. W ten sposób, dzięki swojej wiedzy i zrozumieniu domeny, mogą wykonać pracę lepiej. Prowadzi to do zwiększenia produktywności i wydajności w procesie, przyczyniając się tym samym do poprawy wyników firmy.

3. Koncentracja na głównych obszarach – outsourcing procesów biznesowych uwolni Państwa energię i pozwoli skupić się na budowaniu marki, inwestowaniu w badania i rozwój oraz przejściu do świadczenia usług o wyższej wartości dodanej.

4. Oszczędności na infrastrukturze i technologii – outsourcing eliminuje potrzebę inwestowania w infrastrukturę, ponieważ partner outsourcingowy przejmuje odpowiedzialność za procesy biznesowe i w związku z tym tworzy dla nich infrastrukturę.

5. Dostęp do wykwalifikowanych zasobów – nie muszą już Państwo inwestować w rekrutację i szkolenie drogich pracowników dla swojej firmy. Dostawcy tacy jak my dbają o potrzeby kadrowe z wykorzystaniem puli wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zatrudnieni przez nas pracownicy są dobrze wykształceni w odpowiednich dziedzinach biznesu i mają doświadczenie w obsłudze potrzeb biznesowych firm, które chcą zlecić na zewnątrz. Ponadto, zatrudniamy światowej klasy specjalistów z zakresu praktyk biznesowych, którzy przez lata doskonalili się w obsłudze klientów na całym świecie. Dzięki temu mogą Państwo uzyskać dostęp do wiedzy i możliwości naszych rozwiązań.

6. Przewaga strefy czasowej – poza zaletą kosztową, inną tak bardzo przywoływaną korzyścią jest różnica strefy czasowej między naszym krajem a miejscem, do którego zlecamy pracę.

7. Szybsze i lepsze usługi – Make your service offerings better with high quality deliverables and decrease the lead time it takes for your product to reach the marketplace. Thus you would be faster in getting your ideas converted into products and better at delivering the value-added proposition.

Choose getsix® as your offshore partner

getsix® Ulepsz swoje oferty usługowe dzięki wysokiej jakości dostarczanych produktów i skróć czas potrzebny na to, aby produkt dotarł na rynek. W ten sposób szybciej przekształcisz swoje pomysły w produkty i będziesz w stanie lepiej dostarczać wartość dodaną.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje